Κυριακή 25 Αυγ 2019 1:14      

122 θέσεις εργασίας στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διοικητικούς υπαλλήλους » και «βοηθούς» (ομάδες καθηκόντων AD και AST, αντίστοιχα).

EPSO/AD/364/19 — ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (AD 7) 38 άτομα

EPSO/AST/147/19 — ΒΟΗΘΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (AST 3) 84 άτομα

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο διαγωνισμούς, που περιέχουν τρεις τομείς έκαστος. Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε έναν τομέα ανά διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

Προθεσμία εγγραφής: 26 Φεβρουαρίου 2019

Οι υπηρεσίες ασφαλείας των θεσμικών οργάνων αναζητούν διοικητικούς υπαλλήλους κύριο καθήκον των οποίων θα είναι να μεριμνούν κατά τρόπο αποτελεσματικό για την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων, των περιουσιακών στοιχείων και των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών, και οι οποίοι θα είναι επίσης ικανοί να αναλαμβάνουν τον συντονισμό ομάδων και έργων.

Τα γενικά καθήκοντα των επιτυχόντων υποψηφίων που θα προσληφθούν από τον παρόντα διαγωνισμό ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το θεσμικό όργανο και μπορεί να περιλαμβάνουν:

— συμβολή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών ασφαλείας και των κατευθυντήριων γραμμών που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, για κάλυψη της προστασίας προσώπων, περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών,

— ανάλυση όλων των απειλών και των κινδύνων για την ασφάλεια που συνδέονται με τα συμφέροντα και τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων,

— επαφές με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές,

— ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων, καθώς και συντονισμός δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα πρέπει ενδεχομένως να ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει του συστήματος περιτροπής εκτός των ωρών εργασίας, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων· θα έχουν επίσης καθήκοντα επιφυλακής.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας των θεσμικών οργάνων αναζητούν υπαλλήλους τα κύρια καθήκοντα των οποίων θα είναι να βοηθούν κατά τις επιχειρησιακές πτυχές που συνδέονται με την προστασία προσώπων, περιουσιακών στοιχείων και ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τα γενικά καθήκοντα των βοηθών που θα προσληφθούν από τον παρόντα διαγωνισμό μπορεί να περιλαμβάνουν:

— συμβολή στην ανάπτυξη των πολιτικών ασφαλείας που καλύπτουν την προστασία των προσώπων, των περιουσιακών στοιχείων και των πληροφοριών,

— παροχή βοήθειας κατά την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας,

— παροχή βοήθειας κατά τη διοικητική και συμβατική προετοιμασία έργων που αφορούν την ασφάλεια,

— συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές,

Οι βοηθοί θα πρέπει ενδεχομένως να ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει του συστήματος περιτροπής εκτός των ωρών εργασίας, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων· θα έχουν επίσης καθήκοντα επιφυλακής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εξουσιοδότηση ασφαλείας EU SECRET (ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΕ), η οποία τους παρέχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα, ή να συμφωνήσουν να υποβληθούν σε έρευνα ασφάλειας κατά την πρόσληψή τους (θα αποκλειστούν αυτομάτως από τη διαδικασία πρόσληψης σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να τους χορηγηθεί εξουσιοδότηση ασφαλείας).

Ολη η προσκληση εδω

Θέσεις εργασία Ευρωπαϊκή Ένωση

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top