Σάββατο 23 Φεβ 2019 17:48      

Δέσμευση για τακτοποίηση επιλαχόντων Νέων ως 31/1

Στις εκκρεµότητες µε τις οποίες ξεκίνησε η νέα χρονιά καταγράφονται χρωστούµενα περί τα 67 εκατ. ευρώ για τη βασική ενίσχυση, περίπου 12,4 εκατ. ευρώ για το πρασίνισµα, µόλις 8 εκατ. ευρώ για την εξισωτική αποζηµίωση. Σηµειωτέον ότι στα µπροστά είναι και η πληρωµή του συνόλου των 186 εκατ. ευρώ για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, η οποία αναµένεται να γίνει τµηµατικά και όχι νωρίτερα από τον Φεβρουάριο, αφού ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις των στοιχείων παράδοσης από τους παραγωγούς.

Σελίδες

Scroll to Top