Τρίτη 24 Νοε 2020 8:09      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αλήθεια.. πόσο έχει προσπαθήσει η Αυτοδιοίκηση για την Προαγωγή της Υγείας?

Η αλήθεια είναι πως κάθε ανθρώπινος νους στο άκουσμα του όρου «υγεία» συνειρμικά έχει διαμορφώσει μία συνθήκη «απουσίας νόσου». Όπως επίσης, αναφερόμενοι στη «δημόσια υγεία» συνήθως συζητούμε για την «δημόσια περίθαλψη» των ασθενών. Ούτε το πρώτο μα ούτε και το δεύτερο είναι ορθά. 

Η Υγεία έχει ορισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1946) ως «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Άρα, είναι εύλογο, όταν αναφερόμαστε στην υγεία των ανθρώπων  να συμπεριλαμβάνουμε στη σκέψη και στο σκεπτικό μας όχι μόνο την συμβολή της ιατρικής αλλά τη συνδρομή και άλλων κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών  παραγόντων. Σε μία δομημένη, σύγχρονη, μικρή ή μεγάλη τοπική κοινωνία, η ψυχική και η κοινωνική ευεξία των πολιτών επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες εξωγενείς που διαμορφώνονται και τροποποιούνται καθημερινά.  

Ένα σημαντικό κομμάτι της ευρύτερης έννοιας της υγείας του ανθρώπου αποτελεί η Δημόσια Υγεία. Ο Edward Winslow το 1920 όρισε για πρώτη φόρα την «Δημόσια Υγεία» ως μια Επιστήμη και Τέχνη συνάμα, που στοχευμένα ασχολείται με την πρόληψη των ασθενειών, την επιμήκυνση της ζωής, την προαγωγή της σωματικής υγείας και της αποδοτικότητας του ανθρώπου μέσω οργανωμένων προσπαθειών μίας κοινότητας, την εξυγίανση του περιβάλλοντος, τον έλεγχο των μολύνσεων στις τοπικές κοινωνίες, την εκπαίδευση του ατόμου ως προς τις αρχές υγιεινής του, καθώς και την ανάπτυξη ενός κοινωνικού μηχανισμού που θα εξασφαλίζει σε κάθε άτομο εκείνο το βιοτικό επίπεδο που θα είναι κατάλληλο για τη διατήρηση της υγείας του. 

Αν πάρουμε ένα-ένα τα επιμέρους κομμάτια του ορισμού του  E. Winslow, πολύ εύκολα θα οδηγηθούμε στη διαπίστωση ότι στην σύγχρονη Ελλάδα η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να εμπεριέχει στους οργανωτικούς της κόλπους τομείς που να ασχολούνται με την Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας, δηλαδή με τη Δημόσια Υγεία. Κάτι τέτοιο επιβάλλεται να γίνεται στοχευμένα, με μέθοδο και συνέπεια, προκειμένου ο πολίτης να έχει πλήρη συναίσθηση της αρωγής που λαμβάνει από τους αυτοδιοικητικούς λειτουργούς στο υπέρτατο αγαθό της μέριμνας για τη Δημόσια Υγεία του πληθυσμού στον τόπο του. 

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πολλά παραδείγματα Δήμων της χώρας μας που εμφανίζουν ιδιαίτερη ευαισθησία και δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό. Κάθε Αυτοδιοικητική Αρχή που είναι θετική σε δράσεις που προάγουν την υγεία αποδεικνύει  πως έχει από καιρό συνειδητοποιήσει τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην περιφρούρηση της Δημόσιας Υγείας ενός τόπου.

Το φαινόμενο της αποκέντρωσης στη Δημόσια Υγεία είναι βέβαιον πως θα μας απασχολήσει στο κοντινό μέλλον, μιας και είναι τάση παγκόσμια. Χώρες όπως αυτές της Σκανδιναβίας έχουν πρωτοστατήσει στην ομαλή μετάβαση των αρμοδιοτήτων οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας από τον κρατικό μηχανισμό στους κατά τόπους Δήμους. Σε πραγματικό χρόνο και τόπο και προκειμένου να είμαστε σε ετοιμότητα, αυτό στο οποίο  επιβάλλεται να επενδύσουμε με πρωτοβουλίες και δράσεις είναι το τρίπτυχο Ενημέρωση-Παιδεία-Γνώση για την Υγεία.  

Υπάρχουν φορείς της χώρας μας που εκφράζουν καινοτόμες προτάσεις προς τους αυτοδιοικητικούς λειτουργούς κάθε Δημοτικής Αρχής. Αυτό που απαιτείται είναι θέληση συμμετοχής και ευαισθησία σε ανθρωπιστική βάση. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος υγειονομικός λειτουργός για να ενθαρρύνει την λήψη αποφάσεων για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε μία τοπική κοινωνία.

Λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου προτάσεων από φορείς, όπως το «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας», ειλικρινά απόρησα γιατί πρέπει να είναι στην διακριτική ευχέρεια ενός Δήμου η αίτηση συμμετοχής του. Η Πρόληψη και η Προαγωγή της Υγείας είναι επιβεβλημένες έννοιες σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία και η ανάληψη αυτοδιοικητικών ευθυνών ως προς αυτήν την κατεύθυνση θα έπρεπε να αποτελεί απαράβατο κανόνα.

Επειδή ισχυρά πιστεύω ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ευαισθητοποιημένος πολίτης και σαφέστατα πιο υγιής και πιο αλληλέγγυος  προς τους ασθενείς της κοινωνίας που ζει, θεωρώ απαραίτητη την ύπαρξη  συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλιών για την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας και στον Δήμο Κατερίνης.

Η ομάδα των ανθρώπων που στελεχώνουν τον αυτοδιοικητικό συνδυασμό «Ανανέωση τώρα», της οποίας αποτελώ και εγώ μέλος, έχουμε δουλέψει μεθοδικά και με ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στον τομέα αυτό, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα πως ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η προσφορά προς τον πολίτη οργανωμένων δομών που δεν θα αφήνουν περιθώρια για την αμφισβήτηση της κοινωνικής ευεξίας που αγωνιούν να του προσφέρουν. Μία λίστα καινοτόμων δράσεων, ως αποτέλεσμα δομημένης μελέτης, θα αποτελέσει το έναυσμα για την κινητοποίηση όλων των πολιτών συλλογικά για την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. 

Η τήρηση ενός συνεχούς δίαυλου επικοινωνίας με όλους του κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους μιας τοπικής κοινωνίας είναι άκρως σημαντική, με κύριο σκοπό τις από κοινού δράσεις. Μία Δημοτική Αρχή επιβάλλεται να παροτρύνει τους τοπικούς  επιστημονικούς φορείς αλλά και να τους προσκαλεί σε συνεχή δραστηριοποίηση. Να αποτελεί τον εμπνευστή και τον συντονιστή τους και όχι απλά τον χορηγό ενός δημόσιου χώρου προς τη φιλοξενία των δικών τους προσπαθειών και μόνο. 

Είναι σημαντικό η Δημοτική Αρχή να αποτελεί τον ενδιάμεσο συνδετικό κρίκο μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Είναι εξίσου σημαντικό η Δημοτική Αρχή να εμπερικλείει σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια περιφρούρησης της Δημόσιας Υγείας τον εθελοντισμό και τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν. Είναι ζωτικής σημασίας οι αυτοδιοικητικοί λειτουργοί να ερευνούν διαρκώς την καθημερινότητα των πολιτών και να μην εφησυχάζονται μέσα στη δική τους γραφειοκρατική καθημερινότητα. 

Προσπαθώντας οργανωμένα και βάση σχεδίου για την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας συμβάλλεις άμεσα στην προστασία της Δημόσια Υγείας. Τι είπαμε εξαρχής? Η υγεία δεν καθορίζεται μόνο από την ιατρική αλλά σε αυτή συνδράμουν και άλλοι κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες…
Για να προσφέρεις γνώση θα πρέπει πρώτα να την έχεις εκτιμήσει και εν συνεχεία κατακτήσει.
Πρόληψη και Προαγωγή της υγείας σε όλες τις γωνιές του Δήμου μας. Είναι πολιτισμός, είναι προσφορά, μπορεί να υποστηρίζεται από τον εθελοντισμό αλλά δεν είναι σωστό να αναδεικνύεται μόνο δια του εθελοντισμού. 

Τερζίδου Μαρία
Ειδικός Ορθοδοντικός DDS, MSc
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – «Ανανέωση τώρα»

Άρθρα απόψεις

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top