Δευτέρα 23 Σεπ 2019 16:16      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Ασφάλισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ότι σήμερα, 31.05.2016, αναρτήθηκαν τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016. Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 01.06.2016 μέχρι την 03.06.2016 και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 06.06.2016 και ώρα 14:00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις παιδιών που και οι δύο γονείς τους έχουν καταθέσει ως δικαιούχοι αποδεκτή αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα παιδιά έχουν αποδοθεί στον γονέα με τα περισσότερα μόρια στο Μητρώο Δικαιούχων, ενώ ο άλλος γονέας εμφανίζεται στον Πίνακα Αποκλειομένων με την ένδειξη «Δεν έχουν δηλωθεί ωφελούμενα τέκνα που να πληρούν τις προϋποθέσεις». 

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

ΟΑΕΔ Παιδικές κατασκηνώσεις
Scroll to Top