Τρίτη 14 Ιουλ 2020 20:41      

Αναρτήσεις δασικών χαρτών σε 33 περιοχές της χώρας

Σε αναρτήσεις δασικών χαρτών προχωράει το υπουργείο Περιβάλλοντος και οι δασικές υπηρεσίες της χώρας.

Οι πρώτες ξεκινούν σήμερα  σε Πιερία, Καβάλα, Μεσσηνία και Ηλεία, ενώ συνολικά μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου θα αναρτηθούν δασικοί χάρτες σε 33 περιοχές.

Το πρόγραμμα των αναρτήσεων δασικών χαρτών, που καθυστέρησε αρκετούς μήνες σε σχέση με τον σχεδιασμό,  ανακοινώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος.

 Σήμερα οι δασικοί χάρτες της Πιερίας

Σήμερα 13 Ιανουαρίου θα αναρτηθούν δασικοί χάρτες στις περιφερειακές ενότητες, δηλαδή στους νομούς Πιερίας, Καβάλας, Μεσσηνίας και Ηλείας. Στην Πιερία, θα αναρτηθούν όλοι οι δασικοί χάρτες, πλην των περιοχών που έχουν ήδη αναρτηθεί και κυρωθεί.

Οι δασικοί χάρτες που θα αναρτηθούν στις περιοχές αυτές είναι όσοι είχαν στο παρελθόν εκπονηθεί και θεωρηθεί αλλά για διάφορους λόγους δεν είχε προχωρήσει η ανάρτησή τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η υποβολή αντιρρήσεων από όσους πολίτες ενδιαφέρονται δεν θα ξεκινήσει αμέσως αλλά (έως) 15 ημέρες μετά την ανάρτηση των χαρτών και θα διαρκέσει δύο μήνες (80 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού).

  Ηλεκτρονική ανάρτηση και στα δασαρχεία

Η ανάρτηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, ενώ δύναται να πραγματοποιείται και στα δασαρχεία, την έδρα των δήμων ή των δημοτικών διαμερισμάτων κ.λπ. Ηλεκτρονικά, σε ειδική ψηφιακή φόρμα, θα γίνεται και η υποβολή αντιρρήσεων. Με τη συμπλήρωση της φόρμας αντιρρήσεων, θα υπολογίζεται το τέλος που αντιστοιχεί και θα εκδίδεται το έντυπο πληρωμής του σε τράπεζα. Το τέλος αυτό ξεκινάει από τα 20 ευρώ (για έκταση έως 100 τ.μ.) και αυξάνεται κλιμακωτά, μέχρι τα 3.600 ευρώ (για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων).

 Κατόπιν, μέσα στον καθορισμένο χρόνο για την υποβολή αντιρρήσεων ο πολίτης πρέπει να υποβάλει ταχυδρομικώς ή διά ζώσης υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του τέλους, τα έγγραφα που επικαλείται στην αντίρρησή του για την απόδειξη έννομου συμφέροντος υπό τη μορφή απλών φωτοτυπιών και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ότι στηρίζει τους ισχυρισμούς του.

Η αιτία, σύμφωνα με την ΕΚΧΑ, για την παράθεση όλων αυτών των εγγράφων και σε φυσική μορφή είναι ότι αυτό διευκολύνει τις επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων.

Με τη λήξη της προθεσμίας, ο δασικός χάρτης θα κυρώνεται στα κομμάτια του που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις. Παράλληλα θα ξεκινήσει το έργο των επιτροπών αντιρρήσεων, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 4 μήνες. Κατόπιν θα ακολουθεί η ολοκλήρωση του δασικού χάρτη.


Δασικοί χάρτες και Κτηματολόγιο

Μέχρι σήμερα έχουν καταρτιστεί Δασικοί Χάρτες σε ολόκληρες Περιφερειακές Ενότητες καθώς και επιμέρους OTA​, καλύπτοντας συνολική έκταση 71.876.755 στρέμματα​ περίπου, ήτοι το 54,58% της χώρας.

Ειδικότερα, η ΕΚΧΑ Α.Ε. υλοποίησε και έχει ήδη ολοκληρώσει τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης Δασικών Χαρτών:

1. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών Πιλοτικών Προγραμμάτων ΕΚ 

Αφορά στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών για 323 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ διάσπαρτους στη χώρα, συνολικής έκτασης 7.521.711 στρεμμάτων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,71% του συνόλου της χώρας.

2. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε 113 ΟΤΑ (Forest Map)

Αφορά στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών για 113 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ διάσπαρτους στη χώρα, κυρίως σε αστικές περιοχές αλλά και σε περιαστικές περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 3.545.226 στρεμμάτων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,69% του συνόλου της χώρας.

​3. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στο υπόλοιπo Αττικής (Forest Map 10)

Αφορά στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών για 46 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ της Αττικής, συνολικής έκτασης 1.574.473 στρεμμάτων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,20% του συνόλου της χώρας και πλέον καλύπτεται το σύνολο της Αττικής.

4. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε 11 Περιφερειακές Ενότητες (Forest Map Δ4)

ESPA.png 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό 37,2 εκατ. ευρώ. Αφορά στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών για 11 Περιφερειακές Ενότητες, συνολικής έκτασης 34.766.735 στρεμμάτων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,40% του συνόλου της χώρας: 

 • Θεσσαλονίκης  
 • Χαλκιδικής (εκτός Αγίου Όρους)  
 • Πιερίας 
 • Ιωαννίνων 
 • Εύβοιας 
 • Μαγνησίας 
 • Αρκαδίας 
 • Λακωνίας 
 • Μεσσηνίας 
 • Αχαΐας
 • Ηλείας 

Οι περιοχές που εντάχθηκαν στο συγχρηματοδοτούμενο έργο είναι αυτές που κατά κύριο λόγο είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007 ή περιλαμβάνουν εκτεταμένα τμήματα από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

 5. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε 79 περιοχές της χώρας (Forest Map Δ5)

Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών για τις 79 περιοχές (Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες) του προγράμματος κτηματογράφησης των 268 περιοχών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον προαναφερθέντα διαγωνισμό και έχει προϋπολογισμό 1,7 εκατ. ευρώ. Από τις 79 περιοχές έχουν ανατεθεί και ολοκληρωθεί 9 ΟΤΑ που ανήκουν στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:
 • Βοιωτίας (Σχηματαρίου)
 • Κοζάνης  (Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης, Προαστίου)
 • Σερρών (Επταμύλων, Λευκώνος, Νεοχωρίου)

Η έκταση των περιοχών αυτών ανέρχεται στα 140.900 στρέμματα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,11% του συνόλου της χώρας.

6. Κατάριση Δασικών Χαρτών σε 10 Περιφερειακές Ενότητες (Forest Map Δ6)

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο επιτάχυνσης της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου προκήρυξε τον Μάρτιο 2012, διεθνή διαγωνισμό για την κατάρτιση μελετών Δασικών Χαρτών για το σύνολο 10 Περιφερειακών Ενοτήτων πλην των περιοχών για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί Δασικός Χάρτης. Από τις 10 περιοχές έχουν ανατεθεί και ολοκληρωθεί οι εξής:
 • Ημαθίας  
 • Κιλκίς   
 • Πέλλας  
 • Σερρών  
 • Κοζάνης  
 • Καρδίτσας   
 • Λάρισας    
 • Τρικάλων  

Η έκταση των περιοχών αυτών ανέρχεται σε 24.327.709 στρέμματα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18,47% του συνόλου της χώρας.

δασικοί χάρτες Δασαρχείο Καβάλα Μεσσηνία Ηλεία Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιφερειακές ενότητες

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top