Τρίτη 22 Σεπ 2020 18:12      

ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης Συλλογής & Διανομής Ιστορικών Στοιχείων Ε.Ε.Ε.Σ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ», και η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.Ακ.Ε) στο πλαίσιο παροχής βοηθείας και συνδρομής, εις την Εθνικήν προσπάθεια, του «Διακλαδικού Κέντρου  Μοριακής Βιολογίας Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», του ΓΕΕΘΑ, για την δημιουργία «Βάσεως Δεδομένων», προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί των φονευθέντων Μαχητών του Ελληνικού Στρατού Ξηράς (ΕΣ) και της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (Ε.Β.Α), εις την Βόρειον Ήπειρον Αλβανίας, κατά την διάρκειαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-1941,                                       

Α Ν Α Ζ Η Τ Α   Α Π Ο Γ Ο Ν Ο Υ Σ

τών παρακάτω Αεροπόρων:

 

Α. Μονίμου Σμηναγού Δημητρίου Παπαγεωργίου του Θεοδώρου ο οποίος γεννήθηκε το 1909. Τον Απρίλιο του 1929 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας. Αποφοίτησε τον Απρίλιον του 1930 με τον βαθμό του Λοχίου τοποθετούμενος εις την 32αν Μοίρα Βομβαρδισμού. Εφονεύθη την 14ην Νοεμβρίου 1940, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή βομβαρδισμού στόχων άνωθεν περιοχής Ντρένοβο Αεροδρομίου Κορυτσάς Βορείου Ηπείρου Αλβανίας, όταν το αεροπλάνο Bristol Blenheim Mk IV, της 32ας Μοίρας Βομβαρδισμού, στο οποίο επέβαινε ως χειριστής χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά και κατερρίφθη.

Β. Εφέδρου Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου Πολυβολητού-Βομβαρδιστού Κωνσταντίνου Κούλη του Γεωργίου ο οποίος γεννήθηκε το 1918 εις τήν Νάουσαν Ημαθίας. Τον Απρίλιον του 1939 κατατάχθηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού Σύρου. Αποφοίτησε τον Μάρτιον του 1940 με τον βαθμόν του Έφεδρου Ανθυπασπιστού (ΠΖ) και τον Ιούλιον του ίδιου έτους μετατάχθηκε στην Ελληνική Βασιλική Αεροπορία ως Έφεδρος Αρχισμηνίας Ιπτάμενος Πολυβολητής - Βομβαρδιστής, τοποθετούμενους εις την 32αν Μοίρα Βομβαρδισμού. Εφονεύθη την 14ην Νοεμβρίου 1940, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή βομβαρδισμού στόχων άνωθεν Αεροδρομίου Κορυτσάς Βορείου Ηπείρου Αλβανίας, όταν το αεροπλάνο Bristol Blenheim Mk IV, της 32ας Μοίρας Βομβαρδισμού, στο οποίο επέβαινε ως χειριστής χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά και κατερρίφθη.

Γ. Μονίμου Αντισμηνάρχου Ιωάννη Παπαδάκη του Ηρακλή ο οποίος γεννήθηκε το 1905. Τον Ιανουάριο του 1924 κατατάχθηκε εις την Στρατιωτικήν Σχολήν Ευελπιδων. Αποφοίτησε τον Ιούλιον 1926 με τον βαθμόν του Ανθυπολοχαγού Πυροβολικού, τοποθετούμενος εις την Στρατιωτικήν Σχολήν Αεροπορίας, εκ της οποίας απεφοίτησε το 1928 ως Ιπτάμενος Χειριστής – Παρατηρητής τοποθετούμενος εις την 31ην Μοίρα Βομβαρδισμού. Εφονεύθη την 21ην Δεκεμβρίου 1940, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή βομβαρδισμού στόχων, όταν το αεροπλάνο Potez 633 B2 GREC, της 31ης Μοίρας Βομβαρδισμού, στο οποίο επέβαινε ως χειριστής χτυπήθηκε και κατερρίφθη εις την περιοχήν Ντέβολι Αυλώνος Βορείου Ηπείρου Αλβανίας.

 

Δ. Μονίμου Επισμηναγού Γεωργίου Καρναβία του Θεοδώρου ο οποίος γεννήθηκε το 1907. Τον Οκτώβριο του 1926 κατατάχθηκε εις την Στρατιωτικήν Σχολήν Ευελπιδων. Αποφοίτησε τον Αύγουστον 1930 με τον βαθμόν του Ανθυπιλάρχου Ιππικού. Τοποθετούμενος εις την Στρατιωτικήν Σχολήν Αεροπλοΐας Σέδες , απεφοίτησε το 1931 ως Ιπτάμενος Χειριστής – Παρατηρητής τοποθετούμενος εις την 31ην Μοίρα Βομβαρδισμού. Εφονεύθη την 21ην Δεκεμβρίου 1940, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή βομβαρδισμού στόχων, όταν το αεροπλάνο Potez 633 B2 GREC, της 31ης Μοίρας Βομβαρδισμού, στο οποίο επέβαινε ως χειριστής χτυπήθηκε και κατερρίφθη εις την περιοχήν Ντέβολι Αυλώνος Βορείου Ηπείρου Αλβανίας.


Ε. Μονίμου Σμηναγού Κλεάνθη Χατζηιωάννου του Θεοδώρου ο οποίος γεννήθηκε το 1907. Τον Οκτώβριον του 1935 κατατάχθηκε εις την Σχολήν Αεροπορίας (Σ.Α) με τη 5η Σειράν / Τμήματος Αξιωματικών. Αποφοίτησε τον Αύγουστον 1938 με τον βαθμόν του Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου Χειριστού. Τοποθετούμενος εις την 32αν Μοίρα Βομβαρδισμού, εφονεύθη την 30ην Δεκεμβρίου 1940, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή αναγνωρίσεως - βομβαρδισμού στόχων, όταν το αεροπλάνο Bristol Blenheim Mk IV, της 32ας Μοίρας Βομβαρδισμού, στο οποίο επέβαινε ως χειριστής χτυπήθηκε μετά από αερομαχία και κατερρίφθη εις την περιοχήν Αυλώνος Βορείου Ηπείρου Αλβανίας.

 

ΣΤ. Εφέδρου Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου Πολυβολητού-Βομβαρδιστού Κωνσταντίνου Σωτηριάδη του Φωτίου ο οποίος γεννήθηκε το 1917 εις τήν Θεσσαλονίκην. Τον Απρίλιον του 1939 κατατάχθηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού Σύρου. Αποφοίτησε τον Ιανουάριον του 1940 με τον βαθμόν του Έφεδρου Ανθυπασπιστού (ΠΖ) και τον Ιούλιον του ίδιου έτους μετατάχθηκε στην Ελληνική Βασιλική Αεροπορία ως Έφεδρος Αρχισμηνίας Ιπτάμενος Πολυβολητής - Βομβαρδιστής, τοποθετούμενους εις την 32αν Μοίρα Βομβαρδισμού. Εφονεύθη την 30ην Δεκεμβρίου 1940, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή βομβαρδισμού στόχων Βορείου Ηπείρου Αλβανίας, όταν το αεροπλάνο Bristol Blenheim Mk IV, της 32ας Μοίρας Βομβαρδισμού, εις το οποίον επέβαινε ως χειριστής χτυπήθηκε μετά από αερομαχία και κατερρίφθη εις την περιοχήν Αυλώνος Βορείου Ηπείρου Αλβανίας.

Παρακαλούνται τυχόν απόγονοι ή όποιος γνωρίζει κάτι σχετικό με τους προαναφερομένους Ήρωες Αεροπόρους να επικοινωνήσει εις το τηλέφωνον : 698 7 224178 κον Γεώργιον Δ. Μέρμηγκα ή εις την Ηλεκτρονικήν Διεύθυνσην : gmermig21@gmail.com

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top