Σάββατο 30 Μάιος 2020 18:10      

Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου Ευάγγελου Κ. Γερολιόλιου προς τους Δημότες τού Δ.Δίου-Ολύμπου για την αποτύπωση της κατάστασης την 31/8/2019

Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες

Στην έναρξη αυτής της δημοτικής περιόδου θεωρούμε υποχρέωσή μας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Δήμος στις 31-08-2019, όπως άλλωστε δεσμευτήκαμε, τόσο προεκλογικά, όσο και στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε ο εντολοδόχος και τελικός κριτής, δηλαδή εσείς, να κρίνετε την αρχόμενη την από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 δημοτική περίοδο, γνωρίζοντας την αλήθεια, με αριθμούς και δεδομένα.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ, τους τελευταίους δύο μήνες, προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε και να κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση του δήμου. Συνεργαστήκαμε με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους υπαλλήλους, οι οποίοι πρόθυμα μας παρείχαν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους τομείς τους. Εργαστήκαμε, προκειμένου να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της ηθικής και του χρέους.

Βέβαια, είχαμε την εντύπωση (όπως άλλωστε και σεις), ότι πρόκειται να διαδεχθούμε ένα εντελώς αποσαθρωμένο σύστημα διοίκησης, ένα Δήμο σε οικονομική αδυναμία και κατεστραμμένες υποδομές λειτουργίας. Ήταν αδύνατο όμως, να φανταστούμε τα πραγματικά μεγέθη και την τραγικότητα της κατάστασης.

Σήμερα με τρόπο θεσμικό, ως Δήμαρχος του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προχωρώ στην παρακάτω καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης για την ενημέρωσή σας.

Η ενημέρωση αφορά:

Α. Την αποτύπωση των οικονομικών του Δήμου.

Ζήτησα από τον απελθόντα Δήμαρχο, με τα υπ. αριθμ. 13869/12-08-2019 και 13870/12-08-2019 έγγραφά μου, να ενημερωθώ σχετικά με τις πιθανές οφειλές της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε και του Δήμου, δηλαδή τι χρωστούμε και σε ποιον. Κι αυτό, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχω γίνει δέκτης πολλών αιτημάτων από επαγγελματίες, για οφειλές από εργασίες που παρείχαν στο Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές αυτές αφορούν τις αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών – εργασιών, κατά είδος και αξία, για τις οποίες λόγω του εκτάκτου χαρακτήρα τους δεν προβλέφθηκε ψήφιση πίστωσης στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, δεν υφίσταται η σχετική έκθεση ανάληψης δαπάνης και αναμένεται να είναι απαιτητές από τους προμηθευτές – πιστωτές του Δήμου μας.

Όσον αφορά τη Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε απάντηση δεν υπήρξε.

Όσον αφορά το Δήμο, με το υπ. αριθμ. 14823/30-08-2019 έγγραφο του απερχόμενου Δημάρχου, μου γνωστοποιήθηκε μια ασαφής και ελάχιστα κατατοπιστική αποτύπωση. Κατόπιν τούτου, την πραγματική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε θα την αποτυπώσουν ορκωτοί λογιστές, οι οποίοι εκλήθησαν για το σκοπό αυτό. Το πόρισμα, όταν είναι έτοιμο, θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Β. Την κατάσταση της Υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων (στόλος και προσωπικό) την 31η Αυγούστου 2019.

  • Ο Δήμος καλείται τον Αύγουστο να περισυλλέξει περισσότερους από 120 τόνους σκουπιδιών ημερησίως, έργο που απαιτεί τουλάχιστον δέκα απορριμματοφόρα και ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης.

  • Επιχειρησιακά ο Δήμος μας διαθέτει μόνο δύο λειτουργικά απορριμματοφόρα, με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΝΤ 7361 και ΚΗΗ 3357 και επιπλέον άλλο ένα, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8291 που η ηλικία του υπερβαίνει τα 30 έτη και έπρεπε ήδη να είχε παροπλιστεί.

  • Δεν υπάρχει πλυντήριο για τους κάδους.

  • Δεν υπάρχουν λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων, παρά μόνο ελάχιστοι και σε κακή κατάσταση. Υπάρχει έλλειμα τουλάχιστον 500 κάδων.

  • Στον προϋπολογισμό, οι κωδικοί για τη συντήρηση και την αγορά ανταλλακτικών των οχημάτων έχουν εξαντληθεί, δηλαδή έχουν μηδενικά υπόλοιπα, γι΄ αυτό και τα απορριμματοφόρα βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.

  • Δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα αποκομιδής, γιατί απλά δεν μπορεί να τηρηθεί.

  • Υπάρχουν περιοχές στο Δήμο μας, όπου η αποκομιδή γίνεται ανά μία ή δύο εβδομάδες χωρίς να είναι προσδιορισμένο χρονικά πότε θα συμβεί .

  • Και το πιο σημαντικό, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό αποκομιδής, παρά μόνο δύο άτομα, ενώ οι εννιά συμβασιούχοι υπάλληλοι δίμηνης απασχόλησης, παρά τις φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν, δεν επαρκούν.

Όσον αφορά τη συνδρομή της ιδιωτικής εταιρείας αποκομιδής στην οποία ανατέθηκε επικουρικός ρόλος με τρία απορριμματοφόρα, αυτή κατέστη δυνατή μόλις την 12η Αυγούστου, μέχρι 31 Αυγούστου 2019, αφού η αδράνεια της απελθούσας δημοτικής αρχής υπήρξε παροιμιώδης.

Προφανώς σύστημα ανακύκλωσης δεν υφίσταται, παρά τις πομπώδεις εξαγγελίες των προηγούμενων μηνών και την τοποθέτηση αντίστοιχων μπλε κάδων , αποκλειστικά για το θεαθήναι…

Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να σας ενημερώσω ότι από το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής με αριθμό 14794/30-08-2019 προκύπτει ότι δηλώθηκε στις 10-06-2019 στην Αστυνομία, κλοπή τριών μη λειτουργικών απορριμματοφόρων και ενός οχήματος πλύσεως κάδων, που έγινε στο διάστημα από 20-05 έως 10-06-2019, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΑΔΟ. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με λίγα λόγια δεν υπάρχει υπηρεσία αποκομιδής. Πρέπει να επανασυσταθεί και να οργανωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να βρει το δήμο μας καθαρό και περιποιημένο.

Γ. Τον μηχανολογικό και τεχνικό εξοπλισμό.

Αν και ζητήσαμε να υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, αυτό δεν κατέστη δυνατό, και έτσι σας παραθέτουμε τον πίνακα κατάστασης οχημάτων με εισερχόμενο πρωτόκολλο του αμαξοστασίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου που ίσχυε στις 31-08-2019.

Επίσης δεν λειτουργούσε Γραφείο Κίνησης Οχημάτων, ούτε και Αποθήκες Χρέωσης Υλικού, Ηλεκτρολογικού ή Υδραυλικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1

ΤΟΥΟΤΑ ΚΗΥ 2896

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ-(ΦΡΕΝΑ ΜΙΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ)

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

2

IVECO ΚΗΥ 4229

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3

PIAGGIO KNI 324

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ

ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

4

PIAGGIO KNI 325

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ

ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

5

KOMATSU M.E. 49121

ΔΕΑΔΟΛ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΛΗ

MHX ΕΡΓΟΥ

6

MERCEDES ME 85310

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ(ΑΣΥΜΦΟΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

MHX ΕΡΓΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

7

ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 123799

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΛΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

MHX ΕΡΓΟΥ

8

RAM Μ.Ε. 49120

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ(ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ)

MHX ΕΡΓΟΥ

9

ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 85332

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

MHX ΕΡΓΟΥ

10

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 39161

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΦΟΔΣΑ - ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

MHX ΕΡΓΟΥ

11

UNIMOG Μ.Ε.90862/07

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΓΙΑ 2,5 ΧΡΟΝΙΑ(ΚΟΣΤΟΣ 500 ΕΥΡΩ

MHX ΕΡΓΟΥ

12

UNIMOG ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

MHX ΕΡΓΟΥ

13

MITSUBISHI ΚΗΥ 4222

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

14

VW ΚΗΥ 7005

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

15

HYUNDAY ΚΗΥ 4226

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΛΗ(ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

TOYOTA ΚΗΥ 2829

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

17

TOYOTA ΚΗΥ 2852

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

18

MERCEDES ΚΗΥ 7082

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

19

MERCEDES ΚΗΥ 2850

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΦΟΡΤΗΓΟ

20

MERCEDES ΚΗΥ 2890

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΦΟΡΤΗΓΟ

21

MERCEDES ΚΗΗ 5301

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΦΟΡΤΗΓΟ

22

MAZDA ΚΗΥ 7027

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΦΟΡΤΗΓΟ

23

HYUNDAY ΚΗΥ 7096

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

24

ΚΙΑ ΚΗΗ 5323

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΛΗ(ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

25

IVECO ΚΗΥ 7055

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΦΟΡΤΗΓΟ

26

ISUZU KHY 7066

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΦΟΡΤΗΓΟ

27

MAZDA ΚΗΥ 7020

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΦΟΡΤΗΓΟ

28

HYUNDAY ΚΗΥ 7097

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

29

HYUNDAY ΚΗI 8257

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

30

ΚΝΙ 223

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΛΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

ΔΙΚΥΚΛΟ

31

ΚΝΙ 225

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΑΛΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

ΔΙΚΥΚΛΟ

32

ΦΟΡΤΩΤΗΣ Ο&Κ 906

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

33

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

UNIMOG

 

ΑΡΙΣΤΗ

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

 

34

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

HILTIP

 

ΑΡΙΣΤΗ

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

 

35

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

HILTIP

 

ΑΡΙΣΤΗ

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

 

36

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

 

37

ΙΣΤΟΣ

 

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

 

38

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΡΑΚΤΕΡ

 

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

 

39

ΤΑΡΟ ΚΗΥ 2897

ΔΕΑΔΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ(ΣΑΣΜΑΝ ΦΡΕΝΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΦΑΝΑΡΙΑ)

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

40

MAZDA KNH 8434

ΔΕΑΔΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

41

RAM ME 3119

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

42

ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ(3)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

MHX ΕΡΓΟΥ

43

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

MHX ΕΡΓΟΥ

 

44

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

ΜΗΧ ΕΡΓΟΥ

 

Τα συμπεράσματα είναι δυστυχώς αυτονόητα.

Η αλήθεια είναι πάντα ωφέλιμη.

Η νέα δημοτική αρχή και οι δημοτικοί υπάλληλοι, όλο το έμψυχο δυναμικό του Δήμου μας, αποβλέπουμε στην κατανόηση και τη βοήθειά σας. Να είστε σίγουροι ότι με οργάνωση, πολλή δουλειά, νοικοκυροσύνη και σεβασμό στη δημοτική περιουσία θα αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή, δημιουργώντας, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τον Δήμο που μας αξίζει.

Σας ευχαριστώ

Βαγγέλης Γερολιόλιος

Δήμαρχος Δίου - Ολύμπου

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top