Σάββατο 16 Δεκ 2017 5:32      

Εταιρεία ζητεί άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις, με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης για το Πρωτοδικείο Ειρηνοδικείο στην Κατερίνη... Περισσότερα


Scroll to Top