Τρίτη 23 Οκτ 2018 1:39      

Εμπορική εταιρεία ζητά κοπέλα για το λογιστήριο

Εμπορική εταιρεία ζητά κοπέλα για το λογιστήριο, με γνώσεις του αντικειμένου. 

Αποστολή βιογραφικών στο info@kavavarnas.gr 

Scroll to Top