Τετάρτη 8 Ιουλ 2020 2:48      

Έμμεσο «τσεκούρι» στο αφορολόγητο μισθωτών και αγροτών

Προ εκπλήξεως θα βρεθούν χιλιάδες μισθοσυντήρητοι μόλις δουν τα νέα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος. ​Πριν καν ψηφιστούν τα νέα μέτρα και η μείωση του έμμεσου αφορολογήτου μετά το 2019, «ψαλιδίζεται» η έκπτωση φόρου των 1900-2100 ευρώ που δικαιούνται φέτος οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες, εάν δηλώνουν και εισόδημα από άλλες πηγές.
 
Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ότι:

- Η μείωση του φόρου που προβλέπεται από τον ν.4172/2013 υπολογίζεται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, καθώς και στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που  φορολογείται με την κλίμακα μισθωτών εισοδημάτων που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.

- Επιπλέον, οι μειώσεις φόρου αυτές εφαρμόζονται και για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 65 του ν.4389/2016), εφόσον δηλαδή τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα

Ωστόσο, με βάση την νομοθεσία όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:
 
-  «Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Με άλλα λόγια, με βάση τα παραπάνω, αν πχ τα εισοδήματα από μισθούς και αγροτική απασχόληση αποτελούν τα 2/3 και το υπόλοιπο 1/3 αποτελείται από εισοδήματα από άλλες πηγές (ενοίκια, μπλοκάκια, τόκοι καταθέσεων κλπ), τότε η έκπτωση των 1900-2100 ευρώ εφαρμόζεται μόνο για τα 2/3 του εισοδήματος και όχι στο συνολικό άθροισμα των εισοδημάτων. Άρα και η έκπτωση περιορίζεται στα 2/3 και η επιβάρυνση αυξάνεται κατά 633-700 ευρώ.
 
Η ίδια νομοθεσία αποτελεί τη βάση και για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών. Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (htt://www.efka.gr/forologia-2017)  αναγράφεται για την φορολογία των εισοδημάτων του 2017 ότι:
 
-  Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

-  Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την παραπάνω κλίμακα αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις φόρου εισοδήματος.

- Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς. Στο φόρο που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση εφαρμόζονται οι μειώσεις φόρου εισοδήματος.

-  Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

- Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.​

Αφορολόγητο Μισθωτοί Αγρότες Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top