Κυριακή 27 Μάιος 2018 8:13      

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ Μονοκατοικίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΑΥΛΗ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Από κυρία, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις .
Πληροφορίες στα τηλέφωνα
698 388 0656, 6977822639.

Scroll to Top