Τρίτη 23 Οκτ 2018 2:04      

Μεγάλη εμπορική επιχείρηση ζητάει υπάλληλο γραφείου

Από εμπορική επιχείρηση με μεγάλη διαδρομή στο χώρο ζητείται υπάλληλος γραφείου για το λογιστήριο – γραφείο κινήσεως, με γνώσεις υπολογιστή (κατά προτίμηση UNΙOΝ) καθώς και γνώση Internet, word, excel .

Ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα θα εκτιμηθούν.

Αποστείλατε βιογραφικό στο repraxis@gmail.com

Scroll to Top