Κυριακή 24 Ιαν 2021 4:25      

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΖΗΤΑΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: mytikass@otenet.gr

Scroll to Top