Τρίτη 19 Ιαν 2021 10:26      

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για λογιστικό γραφείο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για λογιστικό γραφείο με γνώσεις μισθοδοσίας και να διαθέτει κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Βιογραφικά στο e-mail: Ioannidis.katerini@gmail.com

Scroll to Top