Κυριακή 15 Δεκ 2019 17:23      

Ζητούνται εργάτες/τριες για διαλογή κερασιών σε συσκευαστήριο στην Ράχη Πιερίας

Ζητούνται εργάτες/τριες για διαλογή κερασιών σε συσκευαστήριο στην Ράχη Πιερίας. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση εργασίας

Η αίτηση πρόσληψης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού

Φωτοτυπία Α.Μ.Κ.Α.

Φωτοτυπία διαβατηρίου –άδεια παραμονής – άδεια εργασίας  (μονό για αλλοδαπούς ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

1.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής όπου ανήκει ο/η αιτών/ουσα για το τρέχον έτος.

Η εργασία αφόρα 2μηνη απασχόληση από 15 Μάιου και μετά.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 11-3 στα γραφεία του συνεταιρισμού και στο τηλέφωνο 2351098616

Εκ της διευθύνσεως 

Scroll to Top