Πέμπτη 28 Ιαν 2021 3:54      

Έργα αγροτικής οδοποιίας σε Ρυάκια και Κολινδρό

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού κος Ευάγγελος Β. Λαγδάρης και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού αξιοποιώντας τις προσκλήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, προχωρούν στην ένταξη της πράξης με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Ρυακίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» προϋπολογισμού μελέτης 305.881,44€  στο Π.Α.Α. 2014-2020.

Το έργο

Η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της οποίας προΐσταται ο Περιφερειάρχης Κεντρική Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστας Απόστολός, αποφάσισε την ένταξη της πράξης σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1783/17-04-2018 έγγραφό της.

Η παραπάνω πράξη υποβλήθηκε στη Δράση 4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του υπομέτρου 3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του μέτρου 4. «επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020 και κατατάχθηκε πρώτη ανάμεσα σε είκοσι οκτώ  πράξεις με 95 βαθμούς.

Βελτίωση της προσβασιμότητας

Η πράξη αφορά στην βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, την οδοστρωσία και την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης περιφερειακής αγροτικής οδού ακριβώς αριστερά της εισόδου στον οικισμό της Τ.Κ. Ρυακίων.

Με την υλοποίηση του παραπάνω έργου θα βελτιωθεί ουσιαστικά η προβασιμότητα και η  προσπελασιμότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και θα διευκολυνθεί η μεταφορά των προϊόντων από και προς τα αγροκτήματα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση των παραγόμενων τοπικών προϊόντων εξ’ αιτίας της μείωσης του κόστους και του χρόνου μεταφοράς και της ταχύτερης και πιο άνετης μεταφοράς ευπαθών αγροτικών προϊόντων

'Εργα Ρυάκια Δήμος Πύδνας - Κολινδρού

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top