Τρίτη 26 Μαρ 2019 2:01      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Έρχονται 2.190 προσλήψεις μονίμων έως το καλοκαίρι (Λίστα)

Στις 2.190 θα φτάσουν οι μόνιμες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες σε μια σειρά από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Ορισμένες από τις προκηρύξεις έχουν ήδη ξεκινήσει ή ξεκινούν τις επόμενες μέρες, άλλες βρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο και ορισμένες στα γραφεία του ΑΣΕΠ προκειμένου να δρομολογηθούν.

Πρόκειται συνολικά για έντεκα προκηρύξεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι, ώστε στη συνέχεια σταδιακά να ξεκινήσουν οι προσλήψεις των επιτυχόντων.

42 μόνιμοι στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη 12 Απριλίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 42 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ”).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 14.00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στον φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.) της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 30 Απριλίου 2018.

103 μόνιμες θέσεις σε ΕΥΔΑΠ και φορείς

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση εστάλη η προκήρυξη 4K/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ (Υπουργείο Οικονομικών), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής).

Οι θέσεις ανά υπηρεσία κλάδο/ειδικότητα είναι:

ΕΥΔΑΠ

 • 5 Υ.Ε. Αποθηκάριοι
 • 70 Υ.Ε. Εργάτες
 • 16 Υ.Ε. Φύλακες

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 • 2 Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας

Ανώνυμα Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ

 • 4 Υ.Ε. Εργάτες

Ελεγκτικό Συνέδριο

 • 1 Υ.Ε. 2β ΦΥΛΑΚΩΝ

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

 • 2 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό

Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας

 • 1 Υ.Ε. Καθαριότητας

Οίκος του Ναύτου

 • 2 Υ.Ε. Επιμελητών (Κλητήρων)

158 μόνιμοι υπαλλήλων στον ΔΕΔΔΗΕ

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται το σχέδιο προκήρυξης για την πρόσληψη 158 μονίμων υπαλλήλων στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Η προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναμένεται να εκδοθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για δημοσίευση.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, θα προσληφθεί μόνιμο προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τον συνολικό αριθμό των 158 θέσεων, οι περισσότερες θα διατεθούν στην κατηγορία Δ.Ε. για την πρόσληψη τεχνικών διαφόρων ειδικεύσεων, κυρίως Ηλεκτροτεχνιτών και Μηχανοτεχνιτών Δικτύων.

Θα επιλεγούν επίσης πτυχιούχοι Πληροφορικής, μηχανικοί πολυτεχνικών ειδικεύσεων και διοικητικό προσωπικό με απολυτήριο Λυκείου ή δίπλωμα ΙΕΚ.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Π.Ε. Μηχανικοί, Δ.Ε. Τεχνικοί (Μέσης Εκπαίδευσης), Τ.Ε. Τεχνολόγοι Μηχανικοί, Π.Ε. Οικονομολόγοι και Π.Ε. Επιστήμονες Πληροφορικής.

Ειδικότερα:

● Στην κατηγορία Π.Ε. θα επιλεγούν, κυρίως, υποψήφιοι των ειδικοτήτων:Ηλεκτρολόγοι-μηχανικοί, διοικητικοί–οικονομικοί και πτυχιούχοι Πληροφορικής. Για τους μηχανικούς είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η καλή γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Για τους διοικητικούς αρκεί η γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.
● Στην κατηγορία Τ.Ε. θα ζητηθούν, κυρίως, ηλεκτρολόγοι-μηχανικοί και μηχανικοί αυτοματισμού. Απαραίτητη και για τις δύο ειδικότητες η άδεια άσκησης επαγγέλματος.
● Στην κατηγορία Δ.Ε. θα ζητηθεί, κυρίως, η ειδικότητα ηλεκτρονικοί δικτύων. Συμμετέχουν υποψήφιοι με πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΕ (Α” ή Β” κύκλου), ή ΤΕΛ, ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων αποτελεί η εμπειρία αλλά και η εντοπιότητα, για όσους δηλώσουν απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και νησιά.

Σημειώνεται ότι οι διορισθέντες που θα δηλώσουν εντοπιότητα είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο πόστο τους για μια 10ετία, χωρίς να ζητήσουν μετάθεση ή απόσπαση σε άλλη υπηρεσία.

100 μόνιμοι στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

Σε προσλήψεις 100 ατόμων, σε θέσεις αορίστου χρόνου, θα προχωρήσουν τα ΕΛΤΑ Courier «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», μέσω προκήρυξης που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.», εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις:

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Διαφόρων Ειδικοτήτων) 20 θέσεις Αορίστου Χρόνου
 • Διανομείς (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 80 θέσεις Αορίστου Χρόνου

Η προκήρυξη θα σταλεί στο ΑΣΕΠ για έγκριση και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί η 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Για τις θέσεις των διανομέων θα ζητηθούν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α” (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ. Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

40 μόνιμοι διασώστες στο ΕΚΑΒ

Στην πρόσληψη 40 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει το ΕΚΑΒ το επόμενο διάστημα. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και το σχετικό αίτημα έχει ήδη υποβληθεί.

Με το υπ” αριθμ. Α2β/Γ.Π.90177/16-01-2018 έγγραφο του υπουργείου Υγείας για την πλήρωσης σαράντα (40) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ, ενώ με ΚΥΑ της τ. αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου έχει γίνει και σχετικά κατανομή 3 θέσεων για προστατευόμενα πρόσωπα του νόμου 2643/1998, η πρόσληψη των οποίων θα γίνει μέσω ΟΑΕΔ.

Για τη θέση του διασώστη ζητούνται: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κύριος και α” επικ.).

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα, ενώ γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης»

588 μόνιμοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Στα κεντρικά γραφεία του ΑΣΕΠ για επεξεργασία βρίσκεται το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την προκήρυξη διαγωνισμού από την Ανεξάρτητη Αρχή για την πρόσληψη 588 μόνιμων υπαλλήλων σε φυλακές της χώρας.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Οι θέσεις αφορούν εκπαιδευτικές βαθμίδες (Δ.Ε.), (Τ.Ε.) και (Π.Ε.). Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι κ.ά.

Από αυτές, οι 24 θέσεις αφορούν την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 7 για την Τ.Ε., ενώ η «μερίδα του λέοντος» θα διατεθεί στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 557 θέσεις.

Ηδη στη Διαύγεια έχει δημοσιευτεί απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, κ. Φωτίου, με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους «προστατευομένους» του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε σαράντα πέντε (45).

510 μόνιμοι στα ΕΛΤΑ

Με 510 μόνιμους υπαλλήλους ενισχύονται τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάρτιση της σχετικής προκήρυξης από το ΑΣΕΠ βρίσκεται στα τελευταία στάδια καθώς επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειές της και αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του καλοκαιριού.

Οι θέσεις είναι:

 • Ταχυδρόμοι 230
 • Υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης 215
 • Διοικητικές ειδικότητες 25
 • Οδηγοί 25
 • Διαμετακομιστές 15
 • Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 13
 • Χειριστές συστήματος κατεργασίας ύδατος 2

Τα προσόντα ανά ειδικότητα:

➤ Δ.Ε. Διανομέων – Ταχυδρόμων: Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α” – εκτός του μοτοποδηλάτου.

➤ Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης: Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας των χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

200 μόνιμοι στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τη δρομολόγηση προκήρυξης, μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, 200 θέσεων εργασίας μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ολγα Γεροβασίλη.

Ο νέος διαγωνισμός θα σταλεί στο ΑΣΕΠ για επεξεργασία και θα βγει στον «αέρα» μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, Δ.Ε. Διοικητικών γραμματέων, Τ.Ε. Μηχανογράφησης, κ.ά.

50 μόνιμοι στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού αναμένεται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα, πρόκειται για προκήρυξη του ΑΣΕΠ από αφορά τις προσλήψεις 50 υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου.

Ηδη καθορίστηκαν οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού που θα καλυφθούν από τους προστατευόμενους του ΟΑΕΔ του Ν. 2643/1998.

Ο αριθμός των θέσεων για το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον Ν. 2643/1998, και η κατανομή των θέσεων αυτών καθορίστηκαν με απόφαση του υπουργείου Εργασίας σε τέσσερις.

200 μόνιμοι στο υπουργείο Πολιτισμού

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προβλέπεται η έκδοση επικείμενης προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για την κάλυψη διακοσίων (200) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Δ.Ε. Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδικότητας Δ.Ε. Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και Δ.Ε. Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί εντός του Μαΐου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το έγγραφο, καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που πρόκειται να καλυφθούν από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998. Οι θέσεις που θα αφορούν τις κατηγορίες των προστατευομένων του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε δεκατέσσερις (14).

Για την ειδικότητα Δ.Ε. Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων θα διατεθούν 120 θέσεις και για τη Δ.Ε. Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων» οι υπόλοιπες 80.

Στην προκήρυξη που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ προβλέπονται τα ίδια προσόντα και για τις δύο ειδικότητες με μία σημαντική όμως διαφοροποίηση: Για τους ημερήσιους φύλακες προβλέπεται η γνώση ξένης γλώσσας, κάτι που δεν συμβαίνει στους νυχτοφύλακες.

Ο πρώτος μισθός που θα πάρουν οι νεοδιοριζόμενοι είναι 850 ευρώ. Σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζονται τα προβλεπόμενα, από το υπουργείο Πολιτισμού, επιδόματα.

➤ Προσόντα: Δίπλωμα ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», καλή γνώση ξένης γλώσσας (μόνο για ημερήσιους), εμπειρία (δεν είναι απαραίτητο προσόν – δίνει, όμως, μέχρι 588 μόρια – 84 μήνες προϋπηρεσίας.

➤ Δικαιολογητικά: Ηλεκτρονική αίτηση, εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης, e-Παράβολο (3 ευρώ), φωτοτυπία ταυτότητας, βεβαίωση εμπειρίας (αν υπάρχει), πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.

Προσλήψεις ΑΣΕΠ

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top