Δευτέρα 13 Ιουλ 2020 14:36      

Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι

Ο ΟΑΕΔ, συνεχίζοντας την πολυετή του παράδοση στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με το δυικό σύστημα Μαθητείας, ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το έργο Erasmus+ «Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο» (“National Authorities for Apprenticeship: Companies as Sustainable Partners for Apprenticeship in Greece and Cyprus” – NAAGRCY), το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής (“best practice”) και ως “success story” από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Πρόκειται για μια διακρατική πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και ειδικότερα της Μαθητείας, μέσα από τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανία, μια χώρα που διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτόν. Το έργο, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014, αποτέλεσε μια επιμέρους δράση ενός συνολικότερου Σχεδίου Δράσης για την αναβάθμιση της μαθητείας (2012-2015), της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ». 

Ο ΟΑΕΔ ήταν ο επικεφαλής εταίρος του έργου, με εθνικούς εταίρους το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΕΠ, και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και διακρατικούς εταίρους το ΒΙΒΒ (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γερμανίας), το ΚΕΠΑ (Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου) και το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο).

Στο πλαίσιο του έργου παρήχθησαν σημαντικά παραδοτέα, που αναμένεται να αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση της ποιότητας της Μαθητείας σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι: «Κανονισμοί για τη Μαθητεία και τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στις Επαγγελματικές Σχολές», «Ο ρόλος του προσωπικού στις Σχολές ΕΕΚ», «Εξετάσεις και αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων», «Δημιουργία ενδιάμεσων δικτύων μαθητείας» και «Μεθοδολογικός οδηγός για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων σε ποιοτικούς χώρους μαθητείας».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Έργου: http://naagrcy.oaed.gr/el/

Erasmus+ ΟΑΕΔ Επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top