Πέμπτη 21 Σεπ 2017 11:46      

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό μέχρι το τέλος του χρόνου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης θα πραγματοποιούνται στην Εθνική Οδό από την περιοχή της Σκοτίνας μέχρι και την περιοχή του κόμβου του Κλειδίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του 2016, με εξαίρεση ορισμένα χρονικά διαστήματα που αφορούν τις Εθνικές Επετείους, την περίοδο του Πάσχα, του Αγίου Πνεύματος, του Δεκαπενταύγουστου και των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

O ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.2696/99, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 46 Ν.3542/2007 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.». 
β) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_3007 από 17-12-2015 έγγραφο της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.
γ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/4773 από 24-12-2015 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Τ. /Λ.Σ.Ε.Π.. 
δ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/4773 από 22-02-2016 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Τ. /Λ.Σ.Ε.Π.. 
ε) Την υπ’ αριθ. 45196/15/2385183 από 29-12-2015, αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, που συνηγορεί για τη σήμανση και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναφέρονται στη σχετική μελέτη. 
στ) Την υπ’ αριθ. 45196/16/401494 από 29-02-2016, αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, που συνηγορεί για τη σήμανση και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναφέρονται στη σχετική μελέτη. 

αποσκοπούντες στην ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συνήθους συντήρησης Αυτοκινητοδρόμου, άνω και κάτω διαβάσεων και παραπλεύρων αυτού, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας μας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1o
Τις ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο χώρο του Κύριου Έργου Παραχώρησης (Κ.Ε.Π.) ήτοι, του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. και στα αναφερόμενα τμήματα αυτής, περιοχής Δήμων Πύδνας - Κολινδρού, Κατερίνης και Δίου Ολύμπου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-2016, εξαιρουμένων των ημερών 01.01-10.01, 11.03-15.03, 24.03-28.03, 28.04-02.05, 17.06-21.06, 12.08-16.08, 27.10-31.10, 23.12-27.12, 30.12-31.12. και τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 02.07 έως 28.08
στα ακόλουθα οδικά τμήματα: 

1. Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των ανισόπεδων κόμβων έως και τα όρια του Κ.Ε.Π., καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από την Χ/Θ 409+800 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Σκοτίνας) έως τη Χ/Θ 473+800 (πέρας Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου στον Κόμβο Κλειδίου). 

2. Εναλλάξ τοπικός αποκλεισμός της αριστερής μόνο ή της δεξιάς μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από τη Χ/Θ 409+800 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Σκοτίνας) έως τη Χ/Θ 473+800 (πέρας Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου στον Κόμβο Κλειδίου), συμπεριλαμβανομένου του τοπικού οδικού δικτύου εντός Κ.Ε.Π. 

3. Εναλλάξ τοπικός αποκλεισμός μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αριστερή ή δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για τα τμήματα τριών λωρίδων, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από τη Χ/Θ 409+800 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Σκοτίνας) έως τη Χ/Θ 473+800 (πέρας Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου στον Κόμβο Κλειδίου). 

4. Αποκλεισμός αριστερής ημιδιατομής (εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας 4,00μ.) καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα από τη Χ/Θ 409+800 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητόδρομου στη περιοχή της Σκοτίνας) έως τη Χ/Θ 473+800 (πέρας Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στον Κόμβο Κλειδίου). 

5. Αποκλεισμός των κλάδων των ανισόπεδων ή μη κόμβων με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών από Δευτέρα έως Παρασκευή από ανατολή έως δύση του ηλίου, καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από Χ/Θ 399,100 (συναρμογή τμήματος αυτοκινητοδρόμου με τμήμα αμφίδρομης κυκλοφορίας στην περιοχή της Αιγάνης) έως τη Χ/Θ 473,800 (πέρας Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου στον Κόμβο Κλειδίου). 

6. Τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 3,50 μέτρα) στους κλάδους των ανισόπεδων ή ισόπεδων κόμβων καθημερινά από ανατολή έως δύση του ηλίου, καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από τη Χ/Θ 399+100 (συναρμογή τμήματος αυτοκινητόδρομου με τμήμα αμφίδρομης κυκλοφορίας στη περιοχή Αιγάνης) έως τη Χ/Θ 473+800 (πέρας Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στον Κόμβο Κλειδίου). 

7. Αποκλεισμός έως δύο (2) λωρίδων ανά κατεύθυνση στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων και έως μίας λωρίδας στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο στους σταθμούς διοδίων του τμήματος από τη Χ/Θ 399+100 (συναρμογή τμήματος αυτοκινητόδρομου με τμήμα αμφίδρομης κυκλοφορίας στη περιοχή της Αιγάνης) έως τη Χ/Θ 473+800 (πέρας Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στον Κόμβο Κλειδίου). 

8. Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από Χ/Θ 399+100 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Αιγάνης) έως τη Χ/Θ 409+800 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Σκοτίνας). 

9. Τοπική στένωση οδοστρώματος στη μία από τις δύο κατευθύνσεις (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας στην κατεύθυνση εφαρμογής της στένωσης είναι τουλάχιστον 4,00μ.) καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από Χ/Θ 399+100 (συναρμογή τμήματος αυτοκινητόδρομου με τμήμα αμφίδρομης κυκλοφορίας στη περιοχή της Αιγάνης) έως τη Χ/Θ 409+800 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητόδρομου στη περιοχή της Σκοτίνας). 

10. Εναλλάξ τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δυο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, από Δευτέρα έως Πέμπτη 22:00-06:00, καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από Χ/Θ 399,100 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Αιγάνης) έως τη Χ/Θ 409,800 (συναρμογή τμήματος αμφίδρομης κυκλοφορίας με τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Σκοτίνας). 

11. Τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 5,50 μέτρα) ή εναλλακτικά εναλλάξ τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δυο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από ανατολή έως δύση του ηλίου, στους παράπλευρους (ανατολικά και δυτικά) του αυτοκινητόδρομου της περιοχής αρμοδιότητάς μας. 

12. Εναλλάξ τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από ανατολή έως δύση του ηλίου, στις άνω ή κάτω διαβάσεις του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή αρμοδιότητας μας. 

13. Εναλλάξ τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο (2) ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στα ακόλουθα τμήματα του οδικού δικτύου άνωθεν της Σήραγγας Κατερίνης: 

14. Στένωση οδοστρώματος καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στα ακόλουθα τμήματα του οδικού δικτύου άνωθεν της Σήραγγας Κατερίνης: 

15. Εκτροπή της κυκλοφορίας, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, στα ακόλουθα τμήματα: 

Β. Η ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών να τοποθετεί, να συντηρεί την οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως επίσης και την ακώλυτη εξυπηρέτηση των παρόδιων δραστηριοτήτων. 

Γ. Το μήκος ζώνης έργων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) χλμ. εκτός αν από την γεωμετρία της οδού επιβάλλεται μεγαλύτερο μήκος προειδοποίησης για την ασφάλεια των χρηστών. 

Δ. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσ/νίκης, Δ.Α. Λάρισας, Μαγνησίας, Ημαθίας και Κοζάνης παρακαλούνται για ενημέρωση τους. 

Ε. Το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, παρακαλείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του. 

ΑΡΘΡΟ 2o 
Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.». 

ΑΡΘΡΟ 3o 
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει: 
a. μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από: 
- τον Διοικητή ή Αναπληρωτή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας. 
- τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης, που θα απαιτηθούν τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και 

β. από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/09-07-2003 Υπουργική Απόφαση (Β/946/2003), οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50), η δε εκτέλεσή της ανατίθεται στο Αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Αθανάσιος ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Εργασίες Συντήρησης ΠΑΘΕ Εθνική οδός
  • Σχόλια

0 Comments:

Tο olympiobima.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Παρακαλούμε πολύ, τηρείτε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς έναντι των υπολοίπων σχολιαστών και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.
Όποια σχόλια είναι συκοφαντικά ή υβριστικά θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Σχολιαστές που επαναλαμβανόμενα προκαλούν ή υβρίζουν άλλους σχολιαστές θα αποκλείονται χωρίς προειδοποίηση 

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση είναι για να διαπιστωθεί κατά πόσον ή όχι είστε άνθρωπος και για την αποτροπή αυτοματοποιημένης υποβολής spam.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Scroll to Top