Παρασκευή 15 Νοε 2019 1:29      

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και καθαριότητα σπιτιών

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει  την  φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και καθαριότητα σπιτιών.

Μπορεί να αναλάβει και καθ’ ολοκληρίαν την φροντίδα  ηλικιωμένων στο δικό της σπίτι.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6989800754.

Scroll to Top