Σάββατο 11 Ιουλ 2020 17:46      

Mείωση και επιστροφή προστίμων της εφορίας

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για μείωση στα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τον φορολογικό έλεγχο, ξεκαθαρίζει με οδηγίες προς τις εφορίες ο διοικητής της ΑΑΔΕ κύριος Γιώργος Πιτσιλής.

Εφαρμόζοντας διατάξεις του ν.4512 που ψηφίστηκαν στα μέσα Ιανουαρίου από τη Βουλή, παρέχεται στον φορολογούμενο η δυνατότητα να αποδεχθεί, με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση που θα καταθέσεις στην υπηρεσία που επέβαλε ο πρόστιμο, προκειμένου να πετύχει μείωση στα καταβαλλόμενα ποσά της τάξεως του 40% και άνω.

Η εγκύκλιος
 

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος:

- ως κίνητρο για την εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, παρέχεται η μείωση στο 60% του επιβληθέντος προστίμου ή του πρόσθετου φόρου 

- μείωση προστίμου ή πρόσθετου φόρου εφαρμόζεται και επί όσων υποθέσεων ήταν εκκρεμείς κατά την 17.1.2018, όταν δηλαδή ψηφιζόταν ο νόμος στη Βουλή. 

Εκκρεμείς υποθέσεις

- ως «εκκρεμείς», για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, περιλαμβάνονται οι υποθέσεις:

α) όσες εκκρεμούσαν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης

β) για όσες εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης

γ) που είχαν συζητηθεί και δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή είχε εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο.
 

Για τη μείωση προστίμων
- για την μείωση των προστίμων, επί των εκκρεμών υποθέσεων, απαιτείται η υποβολή αίτησης - ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής

- για τον υπολογισμό της μείωσης, ο φορολογούμενος, εφόσον το επιλέξει, προσέρχεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο  και του χορηγείται ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  όπου αναγράφεται η προκύπτουσα οφειλή σε εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας. Το τελικό οφειλόμενο ποσό προκύπτει, αφού υπολογισθούν τόκοι/προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και αφαιρεθούν ποσά που έχουν καταβληθεί, εφόσον προβλέπεται η αφαίρεσή τους.

 - αν η εξόφληση δεν διενεργηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η ανωτέρω μείωση δεν ισχύει και παραμένει απαιτητό το σύνολο του ποσού. Επισημαίνεται ότι για το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανεπιφύλακτης αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού σημειώματος, η αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία για την καταβολή αναστέλλεται

 

Οι προθεσμίες

- Οι προθεσμίες ώστε να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου στο 60%, διακρίνονται, με κριτήριο τον χρόνο έκδοσης της πράξης και το χρόνο κοινοποίησης της πράξης ή της εκκαθάρισης.

Mείωση Επιστροφή Πρόστιμα Εφορία

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top