Τρίτη 19 Ιαν 2021 17:55      

Μπλοκάρει την ενεργοποίηση δικαιωμάτων το ΑΤΑΚ

Η πρόβλεψη θεωρείται βέβαιο πως θα δημιουργήσει προβλήματα σε όσους ενοικιάζουν χωράφια, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες τους, δεν τα έχουν δηλωμένα στο Ε9, είτε είναι «ατακτοποίητα» από άποψης ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει ξεκινήσει από τις 23 Φεβρουαρίου 2018, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου 2018.

Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην σχετική εγκύκλιο:

H ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση και ειδικότερα:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου

β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (είτε ιδιόκτητου είτε ενοικιαζόμενου αγροτεμαχίου), ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία)

δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο
στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2018 ενημερώνονται τα σχετικά πεδία:

i. της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του,

ii. της «Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» για να αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Τα δικαιολογητικά

1. Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2018, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων: Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων, με αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, απαιτείται μόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του μέτρου 13 – ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση).

2. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2017/2018 και το έτος υποβολής αίτησης 2018.

Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική.

Bρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Έναρξη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2018.pdf

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τη Διαδικασία υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2018 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων.pdf
 

Να μην εφαρμοστεί η αναγραφή του ΑΤΑΚ ζητά η ΕΑΣ Θεσσαλονίκης

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου στην υποβολή της φετινής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης αναδεικνύει σε επιστολή που απέστειλε προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρικής Αγροτικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΑΣΘ) Χρήστος Τσιχήτας.

Ο συνεταιριστής από την Θεσσαλονίκη καλεί τους αρμόδιους να μην εφαρμόσουν την απόφαση της αναγκαιότητας χρήσης του ΑΤΑΚ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μέχρι την λήξη της τρέχουσας ΚΑΠ. 

Παράλληλα σημειώνει πως «στην Ελλάδα το Κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, γεγονός που από μόνο του δυσκολεύει την διαδικασία καθώς υπάρχουν περιπτώσεις κληρονομιάς με πολλούς αποδέκτες, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που μένουν στο εξωτερικό και νοικιάζουν τα χωράφια τους, οι οποίοι μάλιστα τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν πολλαπλασιαστεί, πολλά αγροτεμάχια εκτός από το ΟΣΔΕ έχουν πολυετή δέσμευση και σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα και πάρα πολλές άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες ανά περιοχή διαφέρουν, που αν τις συναθροίσουμε θα διαπιστώσουμε ότι πολλές χιλιάδες αγροτεμάχια θα μείνουν αδήλωτα με συνέπεια να χαθούν πάρα πολλά χρήματα και η γενικότερη ζημία που θα προκληθεί στην αγορά να είναι ανυπολόγιστη».

Αγροτικά ΑΤΑΚ Αγρότες

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top