Πέμπτη 22 Αυγ 2019 8:04      

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με επιδότηση στη δημοσιογραφία

 ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΑΠΕ- ΜΠΕ, ανέλαβε την υλοποίηση ενός Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης / Εξειδίκευσης διάρκειας 380 ωρών (140 ώρες θεωρία και 240 ώρες Πρακτική Άσκηση), με τίτλο: «Νέες Προσεγγίσεις στη Δημοσιογραφία».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η δημοσιογραφία εξελίσσεται διαρκώς σε νέα πεδία που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, τη διάθεση της πληροφορίας σε διάφορες μορφές, την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Αυτό, από τη μεριά του, προϋποθέτει την ανάγκη αναβάθμισης του επαγγέλματος του δημοσιογράφου και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που στην παραδοσιακή δημοσιογραφία δεν υπάρχουν. Περαιτέρω, η αλλαγή αυτή φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας, όσο και στη μορφή που έχουν οι δημοσιογραφικές επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Στα παραπάνω ζητούμενα της σύγχρονης δημοσιογραφίας εστιάζεται και η ανάγκη για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ως παρέμβαση που στόχο θα έχει την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των δημοσιογράφων ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:

Αιτήσεις Υποψηφίων

Το Πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 25 καταρτιζόμενοι εκ των οποίων 20 δημοσιογράφοι απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) και 5 δημοσιογράφοι απόφοιτοι ΙΕΚ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι, απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) και ΙΕΚ (με πιστοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα του Οργανισμού, από τη Δευτέρα 03-12-2018 έως τη Παρασκευή 12-12-2018, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης.

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραμματεία του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ρέντη ( Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 18233, τηλ 2103455416, 2103455431 ).

Κριτήρια και Τρόπος επιλογής

Οι καταρτιζόμενοι θα επιλεγούν από Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλογής Καταρτιζομένων η οποία θα δημιουργηθεί από τον ΟΑΕΔ και το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ- ΜΠΕ .

Τα κριτήρια επιλογής πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) είναι τα εξής:

• Η ενεργή κάρτα ανεργίας
• Ο βαθμός πτυχίου (βαθμός χ 30 μόρια)
• Ο σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος (100 μόρια)

Τα κριτήρια επιλογής πτυχιούχων ΙΕΚ είναι τα εξής:

• Η ενεργή κάρτα ανεργίας
• Η Πιστοποίηση του Πτυχίου ΙΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ
• Ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου (βαθμός χ 30 μόρια)

Με βάση τα συνολικά μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, θα καταταγεί με φθίνουσα ταξινόμηση σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και σε αντίστοιχο πίνακα αποφοίτων ΙΕΚ.

Οι ανωτέρω Πίνακες θα αναρτηθούν στο ΚΕΚ Ρέντη και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Προσωρινοί επιτυχόντες θεωρούνται οι 20 πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, με τα περισσότερα μόρια και οι 5 απόφοιτοι ΙΕΚ με τα περισσότερα μόρια από τους αντίστοιχους πίνακες.

Μετά την πιθανή υποβολή ενστάσεων (δικαίωμα ένστασης επί των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης δίνεται στους υποψηφίους καταρτιζόμενους κατά το χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης) στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλογής Καταρτιζομένων, θα ανακοινωθούν οι Τελικοί Πίνακες Κατάταξης και θα κληθούν οι επιτυχόντες.

Επίσης θεωρούνται επιτυχόντες και όσοι έχουν ίσο αριθμού μορίων με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες και θα κληθούν σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις κατάρτισης

Επίδομα Καταρτιζομένων.

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν επίδομα 2 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης

Τόπος Υλοποίησης προγράμματος

Η υλοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων του προγράμματος θα γίνει στην Αθήνα, στις δομές του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ρέντη.

Θέσεις Πρακτικής

Το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ- ΜΠΕ, θα παρέχει τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης όλων των καταρτιζομένων.

Aίτηση

ΟΑΕΔ Προγράμματα

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top