Κυριακή 7 Μαρ 2021 20:05      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΑΕΔ: Τρία νέα πρόγραμμα για 25.000 θέσεις εργασίας το επόμενο δίμηνο

Μέσα στο επόμενο δίμηνο αναμένεται να υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ τα νέα προγράμματα για 25.000 θέσεις εργασίας. Όπως ανακοίνωσε η διοικήτρια Μαρία Καραμεσίνη, στόχος είναι να υπάρξει στήριξη κυρίως των νέων σε ηλικία ανέργων.

Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται σε 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους πτυχιούχους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Εξάλλου, είναι η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Παράλληλα, σκοπός του ειδικού προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας (brain drain) σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, προς αναζήτηση εργασίας.

Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των ελλήνων πτυχιούχων, οι οποίοι έχουν ξενιτευτεί, εκτιμάται – καθώς δεν υπάρχει ακριβής καταμέτρηση – ότι αγγίζει ακόμη και τις 500.000. Με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, χιλιάδες άνεργοι πτυχιούχοι, ηλικίας από 22 έως 29 ετών, αναμένεται να απασχοληθούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με βάση κριτήρια, όπως είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου (ανώτατο όριο οι 24 μήνες), το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ο μεταπτυχιακός, διδακτορικός τίτλος σπουδών, η εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και η ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

2. Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιδοτεί εργοδότες για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε η κ. Καραμεσίνη με το πρόγραμμα θα επιχορηγηθούν έως 15.000 θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης που δημιουργήθηκαν από 1/6/2017 έως 31/5/2018, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση υποχρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης. Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη της λήξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης δηλαδή από την 01-09-2018 και μετά.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018:
i) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης,
ii) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή/και με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης,

β) δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον Μάιο του 2017, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και

γ) θα μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης καθώς και τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

3. Ακόμη θα τρέξει ένα ακόμη πρόγραμμα για 5.000 ανέργους πρώην αυτοαπασχολουμένους, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους.

Πηγή

εργασία ΟΑΕΔ

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top