Τετάρτη 3 Ιουν 2020 18:04      

Όπου κι αν κοιτάξω το Λιτόχωρο με μαγεύει

Το Λιτόχωρο σαν τόπος παρουσιάζει μια ποικιλομορφία, που μοιάζει στα μικρά όριά  του να περικλείει μορφολογικά όλη την  Ελλάδα.
Διαθέτει ένα βουνό, το πιο ψηλό της Ελλάδας.