Κυριακή 20 Σεπ 2020 0:20      

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για απασχόληση 10.000 ανέργων

Από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (δήμων και περιφερειών), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2017 ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ, οι δε ενισχύσεις χορηγούνται στους δικαιούχους βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει, το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (100.000 ευρώ για επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων).

Δικαιούχοι ωφελούμενοι 

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία:

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, καθώς και επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και περιφερειών), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ημερολογιακά).

Ωφελούμενοι: άτομα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

 

Δικαιούχοι ΟΑΕΔ Άνεργοι Θέσεις εργασίας Απασχόληση

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top