Κυριακή 20 Ιαν 2019 19:03      

Προκήρυξη ΑΣΕΠ μονίμων καθαριότητας στους Δήμους

Πολύ σύντομα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προκηρύξεις για την πλήρωση των μόνιμων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, μεταξύ των οποίων και οι δήμοι της Πιερίας,  καθώς ήδη έχουν εγκριθεί οι σχετικές θέσεις.

Η διαδικασία αυτή προβλέφθηκε με το ά. 24 του ν. 4479/2017, ως απάντηση στο σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην καθαριότητα των Δήμων μετά την κρίση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγματικότητας τού έως τότε ισχύοντος καθεστώτος διαρκών παρατάσεων της χρονικής ισχύος των συμβάσεων των ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Η μοριοδότηση 

Η ελπίδα πολλών από όσους ήδη απασχολούνται στην καθαριότητα των Δήμων ενισχύεται από το γεγονός ότι, με τον νόμο του 2017  προβλέφθηκε ειδική μοριοδότηση με 17 μόρια ανά μήνα και με ανώτατο όριο τους 24 μήνες για όσους απασχολήθηκαν κατά το παρελθόν ως συμβασιούχοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Ωστόσο  οι θέσεις που θα προκηρύξουν οι Δήμοι δεν είναι σε καμία περίπτωση «εξασφαλισμένες» για όσους έχουν εργαστεί σε αυτούς ακόμα και αν έχουν διαρκώς ανανεούμενες επί πολλά έτη συμβάσεις, καθώς η μοριοδότηση που προβλέφθηκε από το ν. 4479/2017 δεν τους δίνει κάποιο ιδιαίτερο προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων.

Μες την  δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π.,  θα ξεκαθαριστούν πολλές λεπτομέρειες - μεταξύ άλλων και με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του κάθε υποψηφίου που θα μοριοδοτηθούν .

Έτσι, δεν θα υπάρξει μοριοδότηση για τις συμβάσεις που παρατάθηκαν υπό το καθεστώς του ν. 4479/2017. Με άλλα λόγια δεν θα μοριοδοτηθούν για τους μήνες εργασίας μετά τον Ιούλιο του 2017 οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τον Ιούλιο του 2017 κατ’ εφαρμογή του άνω Νόμου. Συνεπώς, για να συγκεντρώσει κάποιος τον ανώτατο αριθμό μορίων θα πρέπει να έχει συνάψει συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή εργασίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας συνολικού χρόνου 24 μηνών συμπληρωμένων ήδη πριν τον Ιούλιο του 2017.

Όπως όλα δείχνουν, στις προκηρύξεις των θέσεων θα προβλεφθεί η οριζόμενη βαθμολόγηση των κριτηρίων για την κάλυψη των θέσεων για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ) και συγκεκριμένα θα βαθμολογηθούν κατά σειρά τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Αριθμός τέκνων,

(β) Χρόνος ανεργίας,

(γ) Χρόνος εμπειρίας,

(δ) Ηλικία και

(ε) Εντοπιότητα.

Ειδικά ως προς τον χρόνο εμπειρίας το πιθανότερο είναι ότι η εμπειρία, δηλαδή η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, θα βαθμολογείται όπως προβλέπει ο Νόμος, ενώ θα υπάρχει μεγαλύτερη μοριοδότηση ειδικά για όσους έχουν εργαστεί ειδικώς στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Αν οι ίδιοι έχουν απασχοληθεί και για περισσότερο χρόνο θα βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι κάτι που θα διευκρινιστεί το επόμενο διάστημα.

Επομένως, είναι σαφές ότι, η βαθμολόγηση της εμπειρίας με περισσότερα μόρια για όσους έχουν απασχοληθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων δεν τους εξασφαλίζει άνευ ετέρου την κατάληψη κάποιας θέσης.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ Καθαριότητα του Δήμου

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top