Κυριακή 7 Μαρ 2021 19:57      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Προσλήψεις στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, που εδρεύει στην Κ. Κηφισιά της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, συνολικά έξι (6) ατόμων, όπως προέκυψε ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με την υπ’ αριθ. 39699 Φ.300.1/04-07-2018 Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ. «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019» ως εξής:

- 1 Ναυπηγών
- 1 Νομικής
- 2 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
- 1 Μηχανολόγων Μηχανικών
- 1 Πολιτικών Μηχανικών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (αφού εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό), με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην ταχ. διεύθυνση: Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό.

 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Π.Σ.: www.fireservice.gr , στο τηλ.: 210 6265234 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) & e–mail: exams@psnet.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-09-2018 έως και 14-09-2018 (με το Σαββατοκύριακο) (από 08.00π.μ.-16.00μ.μ.)

Δείτε εδώ την προκύρηξη

Πυροσβεστική Προσλήψεις εργασία

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top