Σάββατο 6 Ιουν 2020 23:04      

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις προμήθειες υγείας

Αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα, προς διαβούλευση, στη σελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης (opengov.gr), το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, για την «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων». 

«Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια καθοριστική τομή για το Σύστημα Δημόσιας Υγείας, την πάταξη της διαπλοκής, της διαφθοράς και της παραοικονομίας. Κεντρική ιδέα είναι η κεντρικοποίηση των προμηθειών Υγείας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων για περαιτέρω ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας, τόσο με στελεχιακό δυναμικό, όσο και με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό», αναφέρει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Τί αλλαγές φέρνει

Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, το νοσμοσχέδιο προβλέπει την   κεντρικοποίηση των προμηθειών Υγείας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων για περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας, τόσο με στελεχιακό δυναμικό, όσο και με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 

Επίσης, συγκροτείται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, με στόχο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος Υγείας.

Η ΕΚΑΠΥ επιφορτίζεται ακόμα με τη δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση του Μητρώου Προμηθειών Υγείας ως προς τα προϊόντα και τους προμηθευτές αυτών, τις τεχνικές προδιαγραφές, και το κόστος.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΚΑΠΥ καταργείται το Παρατηρητήριο Τιμών καθώς δημιουργείται Μητρώο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, στο οποίο θα αναρτώνται οι χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία και οι οποίες δεσμεύουν όλα τα είδη διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων από τους φορείς.

Για τη λειτουργία και τον έλεγχο του Μητρώου προβλέπεται πενταμελής επιτροπή, η οποία θα εξετάζει την ανάρτηση ή μη των τιμών στο Μητρώο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε οι επιτευχθείσες χαμηλότερες τιμές να ορίζονται ως οι αποδεκτές.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων ΚΗΜΔΗΣ
(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων) και ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για την παρακολούθηση των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της Υγείας.

υγεία Σύστημα Δημόσιας Υγείας ΕΚΑΠΥ

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top