Δευτέρα 8 Μαρ 2021 15:04      

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Θέσεις εργασίας στη ΜΚΟ Αρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Συντονιστή πεδίου στο νησί της Ρόδου στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλων σπουδών, βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (στην περίπτωση Κοινωνικού Λειτουργού) και δύο συστατικές επιστολές έως την Παρασκευή 14/06/2019.

 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 88 25 987

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Συντονιστή πεδίου για το Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλων σπουδών, βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (στην περίπτωση Κοινωνικού Λειτουργού) και δύο συστατικές επιστολές έως την Παρασκευή 14/06/2019.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8825 987

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Η ΑΡΣΙΣ, προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού, για τη  Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ξενοδοχείο Αμφιθέα» στα Ιωάννινα.

Θέση Εκπαιδευτικού Πλήρους Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Εκπαιδευτικού (Νηπιαγωγοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για την παιδική προστασία.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Καθήκοντα:

 • Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, ατομικής και οικιακής υγιεινής, επικοινωνιακών καθώς και κοινοτικών δεξιοτήτων. Ανάπτυξη βασικών μαθησιακών ικανοτήτων και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσω εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών, συμμετοχή στην κατάρτιση του ατομικού Σχεδίου Δράσης.
 • Προετοιμασία για την ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, συνεργασία με το σχολείο και το διδακτικό προσωπικό για την εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Συντονίζει την ομάδα εθελοντών ενισχυτικής διδασκαλίας και εποπτεύει την πορεία.
 • Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, όπως δεξιοτήτων ατομικής και οικιακής υγιεινής, υποστήριξη αυτών και φροντίδα για τη σωστή τήρησή τους.
 • Εκμάθηση, υποστήριξη και φροντίδα για τη σωστή διαχείριση προϊόντων διατροφής και ατομικής  υγιεινής.
 • Προετοιμασία για το σχολείο και συνοδεία παιδιών προς και από το σχολείο, καθώς και σε εξόδους τους, όπως και σε ιατρικές επισκέψεις.
 • Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του έργου του παιδαγωγού.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως):40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο  arsishpeiros.uamhotel@gmail.comέως τις 18/06/2019, τα κάτωθι, με θέμα«Προκήρυξη για τη θέση Εκπαιδευτικού».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Βοηθό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Safe Zones στη Θήβα, το Σχιστό και τη Ριτσώνα, τα οποία λειτουργούν με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 10/06/2019.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8825 987

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Θέσεις εργασίας

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top