Πέμπτη 20 Φεβ 2020 10:01      

Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση του φαινόμενου της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». Το Έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους, με ημερομηνία έναρξης την 1-7-2018 και λήξης την 15-9-2020.

Η Δράση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και στην αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας των Στελεχών των Φορέων Επιβολής του Νόμου σε θέματα έγκαιρης αναγνώρισης και καταπολέμησης της Ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Τα Πακέτα Εργασίας, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων αφορούν:

Π.Ε.0: Διοίκηση, Συντονισμός και Αξιολόγηση Έργου

Π.Ε.1: Καταγραφή των Αναγκών των Φορέων επιβολής του Νόμου

Π.Ε.2: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Έγκαιρης Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Κινδύνου

Π.Ε.3: Δημιουργία Παιχνιδιού Προσομοίωσης

Π.Ε.4: Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων

Π.Ε.5: Διεξαγωγή Εκπαιδεύσεων

Π.Ε.6: Δι-υπηρεσιακή Άσκηση Ετοιμότητας

Π.Ε.7: Διάχυση – Δημοσιότητα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 6  (Δι-υπηρεσιακή Άσκηση Ετοιμότητας) το ΚΕ.ΜΕ.Α. προσκαλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως μέλος της 3μελούς ειδικής Ομάδας Άσκησης της Δράσης.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους  έως την 24:00 ώρα της 30ης Αυγούστου 2019 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου radicalisaction@kemea-research.gr

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Προϋποθέσεις, τα Δικαιολογητικά και τις Οδηγίες Συμμετοχής αναφέρονται στα παρακάτω αρχεία:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     – ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

     – ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

     – ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για τη Δράση θα βρείτε στην Ιστοσελίδα: https://radicalisaction.gr/

εργασία

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top