Κυριακή 24 Ιαν 2021 10:54      

5.500 νέες προσλήψεις σε ασφαλιστικά ταμεία και υπουργεία

Προσλήψεις 5.500 ανέργων στο Δημόσιο προωθεί η κυβέρνηση. Το νεο πακέτο είναι το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί μέχρι τώρα (σ.σ: το προηγούμενο ήταν αυτό για 4.500 προσλήψεις στην Υγεία) και προβλέπει την απασχόληση ανέργων για 12 μήνες, με μισθούς Δημοσίου, δηλαδή με βασικό εισαγωγικό μισθό 1.040 ευρώ για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και 990 ευρώ για τους πτυχιούχους ΤΕΙ.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα είναι εκτός ΑΣΕΠ, δηλαδή δεν θα καλυφθούν με διαγωνισμό, αλλά μέσω αιτήσεων στον ΟΑΕΔ.

Πάνω από 1.200 προσλήψεις θα γίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Ηδη, έχουν γίνει οι απαραίτητες επαφές ΕΤΕΑΕΠ και ΕΦΚΑ με τον ΟΑΕΔ, για την υποδοχή 250 και περίπου 1.000 ανέργων αντίστοιχα στους δυο φορείς.

Ο ρόλος του ΑΣΕΠ θα είναι –όπως σε όλα τα προγράμματα απασχόλησης στο Δημόσιο- καθαρά τυπικός δηλαδή θα ελέγξει μόνον τη νομιμότητα της διαδικασίας, καθώς και τους όρους και τα κριτήρια που περιγράφονται στην εισήγηση του ΟΑΕΔ.

Από πολιτικής άποψης το πακέτο των 5.500 προσλήψεων στο Δημόσιο, συμπίπτει με την άτυπη προεκλογική περίοδο στην οποία έχει εισέλθει η χώρα. Οι θέσεις αυτές όμως –δεδομένης και της συνεχούς φυγής νέων στο εξωτερικό για καλύτερη τύχη- θα ήταν πολλαπλάσιες αν το ίδιο ποσό (86 εκατ. ευρώ), διοχετευόταν σε στοχευμένες θέσεις υψηλής ειδίκευσης στον ιδιωτικό τομέα, με κίνητρα στις επιχειρήσεις.

Η εισήγηση για το νέο πακέτο προσλήψεων στο Δημόσιο, έχει μάλιστα και παραθυράκι που δίνει τη δυνατότητα να ανανεώνονται διαρκώς οι συμβάσεις με την έναρξη κάθε νέου ημερολογιακού έτους!.

Το παράθυρο είναι στην πρόβλεψη που μπαίνει με το άρθρο 8 της σχετικής εισήγησης, που λέει ότι βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «δεν επιτρέπεται εντός του ίδιου έτους, παράταση η σύναψη νέας σύμβασης». Η διάταξη αυτή αφορά όμως μόνον τις συμβάσεις των 8 μηνών στο Δημόσιο. Εδώ όμως το πρόγραμμα είναι με 12μηνη σύμβαση, που σημαίνει ότι το εν λόγω άρθρο που απαγορεύει μέσα στο ίδιο έτος την ανανέωση σύμβασης, είναι άνευ ουσίας, για τον απλό λόγο ότι όλες οι συμβάσεις λήγουν στους 12 μήνες, και η κυβέρνηση θα μπορεί να τις ανανεώνει με την έναρξη του νέου ημερολογιακού έτους, χωρίς να προσκρούει στις απαγορεύεις του ν. 2190!

Για παράδειγμα, άνεργος που θα προσληφθεί τον Νοέμβριο του 2018, θα έχει σύμβαση που λήγει τον Νοέμβριο του 2019. Επομένως η απαγόρευση ανανέωσης σύμβασης που βάσει ν. 2190/94 δεν μπορεί να γίνει μέσα στο ίδιο έτος, δεν «πιάνει» τις 5.500 προσλήψεις, διότι είναι 12μηνες και στην αρχή κάθε επόμενου έτους, θα μπορούν να ανανεωθούν πάλι με 12 μήνες απασχόλησης, χωρίς να προσκρούουν στις απαγορεύσεις του νόμου!

Οι προσλήψεις για τρέξουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ καθώς οι 5.500 θέσεις ανέργων στο Δημόσιο, θα αποτελέσουν –όπως αναμένεται- μια από τις εξαγγελίες του Α. Τσίπρα.

Το νέο πρόγραμμα σύμφωνα και με το 16σελιδο ντοκουμέντο που δημοσιεύει ο Ελευθερος Τυπος προβλέπει:

Πρόσληψη 5.500 άνεργων ηλικίας 22 ως 29 ετών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο Δημόσιο για 12 μήνες, μέσω της τοποθέτησή τους σε υπουργεία και σε εποπτευόμενους Δημόσιους φορείς.

Οι φορείς πρόσληψης είναι ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και φορείς από τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Υγείας, Εσωτερικών, κ.α. Η τελική κατανομή θα γίνει με βάση τις αιτήσεις για τις κενές θέσεις που θα πρέπει να υποβάλουν στον ΟΑΕΔ οι φορείς που ενδιαφέρονται να προσλάβουν τους ανέργους με πτυχίο.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές, είναι για την κατηγορία Π.Ε έως 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τ.Ε έως 990 ευρώ. Για τους κατόχους διδακτορικού, οι μισθοί ορίζονται σε 1.090 ευρώ και 1.040 ευρώ αντίστοιχα. Για κατόχους διδακτορικού, οι εισαγωγικοί βασικοί μισθοί ανεβαίνουν στα 1.140 ευρώ και 1.090 ευρώ αντίστοιχα. Οι παραπάνω βασικές αποδοχές προσαυξάνονται με τα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας (στις θέσεις και ειδικότητες που προβλέπονται) με ποσά 35 ευρώ το μήνα, 70 και 150 ευρώ το μήνα, καθώς και με τις εφημερίες εφόσον οι απασχολούμενοι είναι στον ιατρικό-νοσηλευτικό κλάδο. Οι εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού ορίζονται ως εξής:

* Εφημερία καθημερινή, έως και 73 ευρώ.

* Εφημερία Σαββάτου, ή αργίας πλην Κυριακής, έως και 108 ευρώ.

* Εφημερία Κυριακής, έως και 125 ευρώ.

Το επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή οι ειδικότητες Π.Ε Χημικοί-Βιοχημικοί-Βιολόγοι, ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΠΕ Ακτινοφυσικοί,ΠΕ ψυχολόγοι, δικαιούνται κατ΄ανώτατο ως 4 εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες κατ΄ανώτατο όριο 1 Σαββάτου, και 1 Κυριακής. Για τα «νυχτερινά» και για απασχόληση μέχρι 4 νύχτες το μήνα, προβλέπεται αποζημίωση με ποσό 1,56 ευρώ την ώρα για την κατηγορία ΠΕ, 1,48 ευρώ την ώρα για την κατηγορία Τ.Ε. Για την ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, προβλέπεται αποζημίωση 2,34 ευρλώ για την κατηγορία Π.Ε και 2,22 ευρώ για την κατηγορία Τ.Ε.

Το κόστος του προγράμματος θα καλυφθεί εξολοκλήρου από πιστώσεις του ΟΑΕΔ που κατανέμονται ως εξής: 6 εκατ. ευρώ για το 2018, 70 εκατ. ευρώ για το 2019 και 10 εκατ. ευρώ για το 2020.

Οι άνεργοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής, να διαθέτουν βεβαίωση ισότιμου πτυχίου, από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να διαθέτουν βεβαίωση ισότιμου τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου τους. Επίσης θα πρέπει να έχουν βεβαίωση αναγνώρισης, των επαγγελματικών προσόντων, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 54 του Π.Δ. 38/2010, ΦΕΚ78/Α΄)

Στα κριτήρια επιλογής των ανέργων περιλαμβάνονται:

Διάστημα ανεργίας ως 60 μήνες.
Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό (σ.σ: θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση).
Ηλικία.
Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ
Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται, στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν και στην βαθμολόγησή τους.

Οι άνεργοι υποψήφιοι για μια από τις 5.500 προσλήψεις στο Δημόσιο, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους σε προθεσμία που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ όταν βγεί η δημόσια πρόσκληση για την κάλυψη των θέσεων. Εχουν δικαίωμα να επιλέξουν από 1 μέχρι και 3 υπηρεσίες τοποθέτησης, και η επιλογή τους σε μια από αυτές που έχουν επιλέξει θα γίνει με βάση την τελική βαθμολογία τους που θα συγκεντρώσουν από τα κριτήρια της απόφασης (διάστημα, ανεργίας, εισόδημα, κ.α).

Στην περίπτωση που οι φορείς που θα ζητήσουν τις προσφερόμενες θέσεις, δεν καλυφθούν από τους ανέργους που θα προσλάβουν, τότε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν νέες τοποθετήσεις ακόμη και αν ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων υπερβεί τις 5.500.

Τα κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να πληρούνται από τους ανέργους, κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώνονται από τον ΟΑΕΔ και επ΄αυτών, μπορούν να γίνουν ενστάσεις από άλλους υποψήφιους, εντός 3 ημερών. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός 10 ημερών από τον ΟΑΕΔ και βγαίνει ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων.

Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τον οριστικό πίνακα, και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις από τις υπηρεσίες που θα ζητήσουν τις προσλήψεις, τότε δύναται να εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ νέα πρόσκληση για την κατάρτιση συμπληρωματικού πίνακα πρόσληψης ανέργων μέχρι του αριθμού των υπολειπόμενων θέσεων. Αν δηλαδή μια υπηρεσία έχει ανάγκες για 1.000 άτομα και οι θέσεις έχουν εξαντληθεί από τις 5.500 προσλήψεις, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 6 της εισήγησης του ΟΑΕΔ, θα μπορεί να βγεί νέα συμπληρωματική πρόσκληση για επιπλέον 1.000 προσλήψεις, πέραν των 5.500 που θα έχουν γίνει με τον πίνακα της αρχικής οριστικής κατάταξης.

Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής, ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον οριστικό πίνακα κατάταξης, τότε η ένταξή του ανακαλείται με απόφαση της υπηρεσίας που επρόκειτο να τον προσλάβει.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει: α) τις ακαθάριστες αποδοχές μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές των ανέργων που προσλαμβάνοντα, β) τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές των φορέων στους οποίους θα απασχοληθούν, και γ) τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών για λογαριασμό των υπηρεσιών που θα απασχολήσουν τους ανέργους.

Με τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι υπηρεσίες που θα απασχολούν τους ανέργους, υποβάλουν στον ΟΠΑΔ (ΚΠΑ2), μια σειρά από δικαιολογητικά για την πληρωμή της μισθοδοσίας τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται, βεβαίωση υπηρεσίας, μηνιαία κατάσταση με τα στοιχεία των απασχολουμένων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ.ΑΜΚΑ, κ.α), ημερομηνία πρόσληψης, και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Πηγή

Προσλήψεις Δημόσιο εργασία

Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!

Scroll to Top