Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021

Αντιπεριφέρεια Ν. Πιερίας: Ενισχύεται η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο

Εργασίες Διαγράμμισης

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται εργασίες διαγράμμισης, που οριοθετούν την κυκλοφορία, σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και συγκεκριμένα στη 13η επαρχιακή οδό Καστανιά-Ρυάκια και στην 3η επαρχιακή οδό Εξοχή-Τόξο-Καταλώνια.

b

b

Με p> τικϬονται ερο οδώτΌαφίισααγράμίισίις Πις Πεϥδήλ΁ί΍ντος Πο·νολΎν Χωψασ Πις Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας καα ναν κυΆάλεια στ΂ ΠεϺλοφορία, σαι συν κυΆ΅ οκεή ροϱρέρροωυκλα, ωαι 3 βπεαβμίδή σηϹεϵπου ορηιο΁οϷτας ίδη συ΁ιβάοσμόςα σιεσδ΁ίνατητας Ϲς Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας καΆ΅ οοντ τηειγούμ΅αγράλαες<με γκντήκραάδαεϮαι συράλαες εξικού εϺλοφορία, σαι συα ν ΠοϷ νοϸεϳλεϥδήλ΁ί΍ντος ο·νολΎν Χωψασ Πις Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας καοσ΁άτα τια εκαος 20θυ΂α σαι συρronglα, τας πτήonglά-Tvάιςου ορβονπεώση΅ις αγκντήκραάλαϳας Ποι συγκνιαϬύς γν κυεουύευς ου οδαμόϸατα ταΆάλεια στηςωυάλησ σ>

b<άθημερινή σαvάιϷb

Με άθημερινή σαvάιϷς 0άμέρϱς Πεϥδήλ΁ί΍ντος Πο·νολΎν Χωψασ Πις Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας κ, ρι3 βι συν κυυπραφία<ς Πενη Tvας Που οδέούς οσδμαϸα στ΅ιΎν Χωϱγράμμισης, πό την κα΄ιπεριφέρειακάιαηερίας κ, οσδ΋πργές<όςδι103.655,itlτι΁ώ΅ιοια εκαρronglα, τας πτγασίες διαγράμμισης, πο οδικό δίκτυο 123"μοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας κ>

οαγρ΃τρέώσηαι ΄ης Πις εττας ίι συν κυϹα ητας ϹςωυγασίεϽ Α>

Tagp:an>

href=https://olympiobima.gr/piereag%b1%cf%82%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b9%cf%81%ce%b1%cf%b9%ce%ba%cef%80%ce%bf%cf9b5%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce82/ >Ε"cateagτιπεριφέρεια Ν. ερίαςef=https://olympiobima.gr/piereag%b1%cf%82%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf187%ce%b1%cf782-%cf%80%ce%b1%ce9b5%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce82/ >-83%ce%b4%cefb2%ce%b9%cf%b1-%ce%b7-%ccb1/ >Ζ"cateagτιπεριφέρειακάιαηιερίας κιΣορη Ε Π΁η θ ef=https://olympiobima.gr/piereag%b1%cf%b9%ce%b1/ >b3%ce%ad%ce%b9%cecb7-%ccb1/ >cb9%ce%b2%ce%b7/ >Α"cateagϱγράμμισηςef=https://olympiobima.gr/piereag%b1%cf%81%ce%b1%cf3b1/ >Ζ"cateagψασί
<%2F""catnofollowss="jeg_postbtn-facebook nd=700ed class="fa fa-searfacebook-offici
S-floan>

ef=httpps://olymtwittem/avatit/themeweet?>in<=%CE%91%CE%BD%CFce%bCE%B9%CFce0bCE%B5%CFce1bCE%B9%CFce6bCE%AD%CFce1bCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CE%9D.+%CE%A0bCE%B9%CE%B5%CFce1bCE%AF%CE%B1%CFce2%3A+%CE%95%CE%BD%CE%B9%CFce3%CFce7%CFceD%CE%B5%CFce4%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B1%CFce3%CFce6bCE%AC%CE%BBbCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CFce3%CFce4%CE%BF+%CE%BF%CE%B4bCE%B9%CE%BA%CFceC+%CE%B4bCE%AF%CE%BA%CFce4%CFce%bCE%BF&https://o%3A%2F%2Fpiobima.gr/pie%2Fperifereia-n-pierias-enishyetai-i-asfaleia-sto-odiko-diktyo/ ><%2F""catnofollowss="jeg_postbtn-twittem nd=700ed class="fa fa-seartwittemiv span cla>Tweetan>

ef=httpps://olymw3.o> <%2F&e="Α%CE%91%CE%BD%CFce%bCE%B9%CFce0bCE%B5%CFce1bCE%B9%CFce6bCE%AD%CFce1bCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CE%9D.+%CE%A0bCE%B9%CE%B5%CFce1bCE%AF%CE%B1%CFce2%3A+%CE%95%CE%BD%CE%B9%CFce3%CFce7%CFceD%CE%B5%CFce4%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B1%CFce3%CFce6bCE%AC%CE%BBbCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CFce3%CFce4%CE%BF+%CE%BF%CE%B4bCE%B9%CE%BA%CFceC+%CE%B4bCE%AF%CE%BA%CFce4%CFce%bCE%BF""catnofollowss="jeg_postbtn-> S-floan>

ef=httpps://lymvk/avate-flo.php?uttps://o%3A%2F%2Fpiobima.gr/pie%2Fperifereia-n-pierias-enishyetai-i-asfaleia-sto-odiko-diktyo/ ><%2F""catnofollowss="jeg_postbtn-vk nd=700ed class="fa fa-searvkiv span cla>S-floan>

ef=httppmailto:?et -pag%CE%91%CE%BD%CFce%bCE%B9%CFce0bCE%B5%CFce1bCE%B9%CFce6bCE%AD%CFce1bCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CE%9D.+%CE%A0bCE%B9%CE%B5%CFce1bCE%AF%CE%B1%CFce2%3A+%CE%95%CE%BD%CE%B9%CFce3%CFce7%CFceD%CE%B5%CFce4%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B1%CFce3%CFce6bCE%AC%CE%BBbCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CFce3%CFce4%CE%BF+%CE%BF%CE%B4bCE%B9%CE%BA%CFceC+%CE%B4bCE%AF%CE%BA%CFce4%CFce%bCE%BF& Awabodyps://o%3A%2F%2Fpiobima.gr/pie%2Fperifereia-n-pierias-enishyetai-i-asfaleia-sto-odiko-diktyo/ ><%2F""catnofollowss="jeg_postbtn-email nd=700ed class="fa fa-searenvelopeiv span cla>Sendan>

class=stick-floaseainda <%2F&e="Α%CE%91%CE%BD%CFce%bCE%B9%CFce0bCE%B5%CFce1bCE%B9%CFce6bCE%AD%CFce1bCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CE%9D.+%CE%A0bCE%B9%CE%B5%CFce1bCE%AF%CE%B1%CFce2%3A+%CE%95%CE%BD%CE%B9%CFce3%CFce7%CFceD%CE%B5%CFce4%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B1%CFce3%CFce6bCE%AC%CE%BBbCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CFce3%CFce4%CE%BF+%CE%BF%CE%B4bCE%B9%CE%BA%CFceC+%CE%B4bCE%AF%CE%BA%CFce4%CFce%bCE%BF""catnofollowsss="jeg_postbtn->
Ολ ύμπιο Βήμα' sr

kspac =https://olympiobima.gr/autss="jeghttclass="fa 'a-searglobe'> 0

Resetb Pmetsb

ΕυχασηΊν ΁ίν΃τ΂  ν΃τ΂ ελ Ά  ς, πϱ ναν λεια ού ν ρί΍μ Ϲςωυ΁άμοέώσading=lazy data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/Η-ΓασηΊν ΁ίν΃τ΂- ν΃τ΂-ελ Ά  ς, πα-ναΔίεια ού ν -ρί΍μ -ςω-΁άμοέώσ6-360x180.jpg titl-srcset='hta-sizes=auto data-expand=700 title= ,
Ανhref=https://olympiobima.gr/%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b9%cefb2%ceaba%cf%8e%cec84%ce%b9%ce%81%ce%b9%ce%85%cf%81%ce-83%cec81%ce%b9%ce%85%cf%81%ce-83%ce%b9%cee83%cec81%ce6bb%ce%bf%ce7b2%ce%b7/ >81%ce-83%ce3b9%ce%ba%cef%80%ce%bf%ce%divχασηΊν ΁ίν΃τ΂ ν΃τ΂ ελ Ά  ς, πϱ ναν λεια ού ν ρί΍μ Ϲςωυ΁άμοέώσ Ολύμπιο Βήμα
cle jneΕυϔθεϿύ κή Αιειαασαϱ να΁ιφέϱτεύών Ͽ οδΝΑΤεφίιϷ θading=lazy sizes=58-1-x180.jpg titl180ttps://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2018/04/logoΧασίες Δια-ναΔιΆάλανπορέρώις58-1-x750x375 titl750atps://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2018/04/logoΧασίες Δια-ναΔιΆάλανπορέρώις58-1-x1140x57g titl1140ata-sizes=auto data-expand=700 title="Ανϳασίες Δια ναν αΆάλανπορέρώις 126div> ,
Ανhref=https://olympiobima.gr/%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce3bf-%c181%ce%ad%cffb5%cf%81%ce-83%ce3b9%ce%ba%cef%80%ce%bf%ce981%ce-83%ce1b2%ce%84%ce683%ce1b2ecf%8c%ce%bf%cf%85-%c%84%ce%bffcf187%cee83%ce%b5-%cebf%ce981%cedivϳασίες Δια ναν αΆάλανπορέρώις Ολύμπιο Βήμα
cle jneΕυϤυγκζήταϿάη΄ιπεριφέρειακάιαηιμμήοωϱατα αο τερίνη</a>a>ading=lazy sizes=a>58-1-9x180.jpg titl-srcset='https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/logoΤ-γκζήταϿ-η-΄ιπεριφέρειακάιαη-μ-ήο-ϱατα αο-τερίνηa>58-1-9x180.jpg titl180ttps://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2018/04/logoΤ-γκζήταϿ-η-΄ιπεριφέρειακάιαη-μ-ήο-ϱατα αο-τερίνηa>58-1-9x750x375 titl750atps://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2018/04/logoΤ-γκζήταϿ-η-΄ιπεριφέρειακάιαη-μ-ήο-ϱατα αο-τερίνηa>58-1-9x1140x57g titl1140ata-sizes=auto data-expand=700 title="ΑνϤυγκζήταϿάη΄ιπεριφέρειακάιαηιμμήοωϱατα αο τερίνηa> 127div> ,
Ανhref=https://olympiobima.gr/%ce%b5%ce%bf%ce9-b2%ce%84%ceebf%ce%b9%cfeb5%ce%bf%ce7b2%ce%b7/ >5%b7-%ce%b5%ce%82%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf187%ce%b1%cf782-%cf%80ece%b5-%ce%bf%ce%divϤυγκζήταϿάη΄ιπεριφέρειακάιαηι μμήοωϱατα αο τερίνηa> Ολύμπιο Βήμα
cle jneΕτο σάιπη
Α:"tΑ:" Pmets","url":"","er>tailors:"","er> Π:"","er>in<:"All","_type men:"_typ","ent_top_amen:"all","nailirc_typ":"5","_typeoff'ht":0,"unique_ent> Π:"","excludec>Π:"","rts/ >clory> cbss:"aateyp","> in<:"","_agina=htt_nailirc_typ":"5","_agina=htt_scrollnl mip":"3","boxe=s:"","boxe=se-fdow:"","edged:"","edgs="prs:"","scs/obs:"","ailumn_h: 36:"adat","e">Αtailors:"","acer">tailors:"",""Εtailors:"","excerptailors:"","cprs:"","excerptleng36:20,"_age=s:1,"ailumn_s="prs:"sontenl_3o3","c="prs:"s_contblock_8"};an>crip=> v>
3 uooin< uoooudce.ult >oudce"l-srcset='htts://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/logo-blackmode_smap 2x"> class='jegmbie--old.cla.ult >

icd-75>


Αρinfo@piobima.gr>Α
3 uoo3 uoo3 uoo
liabelimore-o"um-wrap46547ss="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-_type men -o"um-wrapo -pag-_age -o"um-wrap46547 href=https://olympiobima.gr/wp-caiokie-_tlicyιεργιέή ΑιCiokies
liabelimore-o"um-wrap44215ss="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-_type men -o"um-wrapo -pag-_age -o"um-wrap44215 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ae/ >-b9%ce1b2%ce%b5%cffb2%cf187%ce1b9%cfeb5%ce%bf%ce%85%cf%ιεργιέή Αιόψίανήήοτ
liabelimore-o"um-wrap48628ss="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-_type men -o"um-wrapo -pag-_age -o"um-wrap48628 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%ae/ >-b9%ceab9%ce1b2%ce4ba%cf%-84%ce%b9%ce7b2%ce2%b5%ce%b9%ce%b1/ >b3%ce%b9%cf8b5%cffb2%cf187%cf%84%cf2ιεργιέή ΑιϹ 3 βπηιαγρλθία,΂-84%cf%81%ce7b9%ce%b9%ce%84%cfdb9%cf8b5%cf5b9%ce%b1/ >b3%ce2divϔήμϷ"datϳ·ά-T΍να στa>
href=https://olym_art.piobima.gr/wp-c e="Ανύμπιο Βήμα - Η Καθημερινή σας Ενημέρωση"dataύμπιο Βήμα Καθημερινή σας Ενημέρωση"dat
topihrinput =s c=s o=jeg_searrix"cheinput pmodeer=Sea=Six"ch... men=>in< value loadent-lete=offutton clas men=et class="jeg_postrix"cheon sharbtn class="fa fa-searcix"chiv /a>
>
liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119064 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%8d%ce%ba%ce%ac/ >fbf%cedba%c>fbf%cecba%cf%b1-%ceebf-%cb3%ce%ad%ce%b9%ccfb1%ce%b9%ce%ba%ce%ae/ >cc χάμοέού
liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119065 href=https://olympiobima.gr/wp-cbaecf%8d%ce%ba%ce%ac/ >fbf%cedba%c>fbf%cecba%cf%b1-%ceebf-%c584%cf%b5%cf9b9%ce7b9%ce%b9%ce9ad%ce%b9%cae83%ce%b5-%cebf%ce981%cedivϳ΃τχςbelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119067 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%8d%ce%ba%ce%ac/ >fbf%cedba%c>fbf%cecba%cf%b1-%ceebf-%c9b2%ce%b7/ >fb2ecf%8c%ce%b1-%c%ad%cc9b2%ce%b7/ >c8c%ce%b1-%a%divϙ΃aγές<όςίcc χθ  ϭού
liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119087 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ceebf%ce%b5-%cebf%cffb5%cf1divϥς<υa>liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap"as-children -o"um-wrap119070 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%b7/ >c8c%cec84%ce2ιεργιέήόςη>ulss=jeg_et --o"uvbelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119086 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%b7/ >c8c%cec84%ce2ba%ce%bf-%c584%cf7bf%cedba%c>fbf%ce%8c%ce%b1-%c%ad%cffb5%cf1divϤνονaγές< >liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119075 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%b7/ >c8c%cec84%ce2ba%ce3b9%ce%ba%cedba%cbebf%cecba%cfc-tvdivϿινερρ-Tvliabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119074 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%b7/ >c8c%cec84%ce2baece%b5-%cfb1%ce5ba%ce3b9%ce%ba%ce%ae/ >e=Μοτ΃ή c8c%cec84%ce2baece2b9%ce%ba%ce2b2ecf%8c%cffb5%cffdivϼιβγίο c8c%cec84%ce2baece5b9%ce%ba%ce%ae/ e1b2%ce%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/ >cc ϕού ο ού liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119073 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%b7/ >c8c%cec84%ce2baece8b2ecadae/ e1b2%ce%bffcf187%cffdivϘέερμοliabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119076 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%b7/ >c8c%cec84%ce2ba%ce68c%ce9b2%ce4b5%cffbf%ce%ad%ce%b9%ccb3%ce%b9%cffb5%cf1divϦωήομ΁λ΅a>liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap"as-children -o"um-wrap119068 href=https://olympiobima.gr/wp-cba%ce%b5%cffb2ecf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%ba%ce%b7/ >c8c%cec84%ce2ba%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce2b2ecf%84%cfbbf%ce%8c%ce%b1-%cdιεϹνή ειγέϽ c8c%cec84%ce2ba%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce2b2ecf%84%cfbbf%ce%8c%ce%b1-%cdb3%ce%b9%ce%b2%ce%8c%ce%b1-%c68c%ce9b2%cffb5%cf1divϦή έ϶ω΅a>liaulss=jeg_et --o"uvbelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119083 href=https://olympiobima.gr/wp-ctropos-zoisdb7/ >c8c%cec84ece4b5%cf1-designe=Μόδ 11; 11; Designliabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119078 href=https://olympiobima.gr/wp-ctropos-zoisdgeyseisdivϓϯ΍΃abelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119081 href=https://olympiobima.gr/wp-ctropos-zoisdb7/ >68c%cee84ece4b5%cf9b5%cf1divϖώκό >liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119082 href=https://olympiobima.gr/wp-ctropos-zoisdb7/ >ab5%cffbf%ce9bf%cedba%ce9bf%cedba%ce%ba%ce%ae/ >cc Ϛ ή ΉοϿύ liabelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-taxonomy -o"um-wrapo -pag-gory tag"-o"um-wrap119080 href=https://olympiobima.gr/wp-ctropos-zoisdb7/ >5ba%ce%b5%cf9b9%ce%8c%ce%b1-%c%ad%cfdb1%ce2divϕ΀οφογbelims="jeg_-o"um-wra -o"um-wrap pre-_type men -o"um-wrapo -pag-_age -o"um-wrap128480 href=https://olympiobima.gr/wp-crts/ >sc χάς<ϻς Δ
nph3>ef=https://olymtwittem/avatfeaes/ob et=_top>kspac s=jeg_squatwittemclass="fa fa-seartwittemiv /a> nph3>ef=https://olym_art.instagram/avatfeaes/ob et=_top>kspac s=jeg_squainstagramclass="fa fa-searinstagramiv /a> nph3>ef=https://olym_art.youtube/avatchannel/UCiSEZYAicvipL95JrvISyIw et=_top>kspac s=jeg_squayoutubeclass="fa fa-searyoutube-playiv /a> nph3>/
href=https://olym_art.piobima.gr/wp-c e="Ανύμπιο Βήμα - Η Καθημερινή σας Ενημέρωση"dataύμπιο Βήμα Καθημερινή σας Ενημέρωση"dat
veg_cfla=["Box=_aiut/tr"]an>crip=>vclas760selpagS">
in<]ia-url=-wraphttps://o%3A%2F%2Fpiobima.gr/pie%2Fperifereia-n-pierias-enishyetai-i-asfaleia-sto-odiko-diktyo/ ><%2Fa-id=77/svgphtta-title="Α%CE%91%CE%BD%CFce%bCE%B9%CFce0bCE%B5%CFce1bCE%B9%CFce6bCE%AD%CFce1bCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CE%9D.+%CE%A0bCE%B9%CE%B5%CFce1bCE%AF%CE%B1%CFce2%3A+%CE%95%CE%BD%CE%B9%CFce3%CFce7%CFceD%CE%B5%CFce4%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B1%CFce3%CFce6bCE%AC%CE%BBbCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CFce3%CFce4%CE%BF+%CE%BF%CE%B4bCE%B9%CE%BA%CFceC+%CE%B4bCE%AF%CE%BA%CFce4%CFce%bCE%BFivlass="fa fa-commfacebook-offici
in<=[silpagedc>in<]&http[htt]ia-url=-wraphttps://o%3A%2F%2Fpiobima.gr/pie%2Fperifereia-n-pierias-enishyetai-i-asfaleia-sto-odiko-diktyo/ ><%2Fa-id=77/svgphtta-title="Α%CE%91%CE%BD%CFce%bCE%B9%CFce0bCE%B5%CFce1bCE%B9%CFce6bCE%AD%CFce1bCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CE%9D.+%CE%A0bCE%B9%CE%B5%CFce1bCE%AF%CE%B1%CFce2%3A+%CE%95%CE%BD%CE%B9%CFce3%CFce7%CFceD%CE%B5%CFce4%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B1%CFce3%CFce6bCE%AC%CE%BBbCE%B5bCE%B9%CE%B1+%CFce3%CFce4%CE%BF+%CE%BF%CE%B4bCE%B9%CE%BA%CFceC+%CE%B4bCE%AF%CE%BA%CFce4%CFce%bCE%BFivlass="fa fa-commtwittemiv /a>nph3>/
in<:"\u0395\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c3\u03af\u03b3\u03bf\u03c5\u03c1\u03bf\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b8\u03ad\u03bb\u03b5\u03c4\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c8\u03b5\u03c4\u03b5;","__rtcl_wpnoncbs:"6b734bd49e","recaptchas":[],"recaptchastaindithtt":[],"recaptcha_s-wr_kess:"","recaptcha_t>cabusbs:0},"recaptcha_invalid_mess alt:"\u0394\u03b5\u03bd \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c6\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ba\u03b5\u03bd\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03ba\u03c9\u03b4\u03b9\u03ba\u03cc Captcha","ush1nlogin_a-srt_mess alt:"\u03a3\u03c5\u03b3\u03b3\u03bd\u03ce\u03bc\u03b7, \u03b8\u03b1 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b4\u03b5\u03b8\u03b5\u03af\u03c4\u03b5.","ads/20nl mip_a-srt_mess alt:"Sorry, you have only %d 7/svgs pen Tim.","delete_labelt:"\u039f\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03b9\u03b1\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae","_roceedrto_pay-o"trbtn_labelt:"\u03a0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03bc\u03ae","fiyeta_et clsshtt_btn_labelt:"\u03a5\u03c0\u03bf\u03b2\u03ac\u03bb\u03b5\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c7\u03ce\u03c1\u03b7\u03c3\u03b7"};an>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/2f1cc.jsv />crip=> v>crip= 760jshowofftadrotate-jgminveg_impresshttrl -pag={"ajax_url":"://wol\/\mpiobima.gr/wp-\contadmig\/admigpajax.php"};an>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/92b1e.jsv />crip=> v>crip= 760clickveg_clickrl -pag={"ajax_url":"://wol\/\mpiobima.gr/wp-\contadmig\/admigpajax.php"};an>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/07097.jsv />crip=> v>crip= 760onti18n-jgmaftemcwp.i18n.setLoca-sDtit({'>in< directhtt\u0004ltr':['ltr']});an>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/f4186.jsv />crip=> v>crip= 760lodash-jgmaftemcwindow.lodash=_.noCntflict();an>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/e1df4.jsv />crip=> v>crip= 760ontapi-fetch-jgm(functhtt(domain, -03-29 03:44:37+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"mess als","loca-se> s:{"reia-nncbs:"ontincludes\/js\/dis<\/api-fetch.js"}});an>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/f565c.jsv />crip=> v>crip= 760ontapi-fetch-jgmaftemcwp.apiFetch.ush(wp.apiFetch.cre crip=> v>crip= 760ainerctt>veg_wpcf7={"cached:"1"};an>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/d96e1.jsv />crip=> v>crip= 760mediaele-o">tenre-jgmbe>veg_mejsL10n={"langu alt:"el","strTimss:{"mejs.down " -fillt:"\u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","mejs.installt>lasht:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf Flash pmoyot"\u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03ae \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf. \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 Flash pmoyot"\u03ae \u03ba\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5 \u03bb\u03ae\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc ://wol\/\mget.adobe/ava\/>lashpmoyot\/","mejs.full>creent:"\u03a0\u03bb\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03bf\u03b8\u03cc\u03bd\u03b7","mejs.playi:"\u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae","mejs.pausbs:"\u03a0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7","mejs.tikinelidert:"\u03a7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03cd\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.tikinhelp->in<:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\/\u0394\u03b5\u03be\u03af \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf, \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03b4\u03ad\u03ba\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03b1.","mejs.live-br" cas<:"\u0396\u03c9\u03bd\u03c4\u03b1\u03bd\u03ae \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7","mejs.viluminhelp->in<:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ae \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.","mejs.unmutlt:"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.mutlt:"\u03a3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.viluminelidert:"\u03a1\u03c5\u03b8\u03bc\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u0388\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.video-pmoyott:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0392\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf","mejs.audio-pmoyott:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0389\u03c7\u03bf\u03c5","mejs.capthtts-sube="Αst:"\u039b\u03b5\u03b6\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2\/\u03c5\u03c0\u03cc\u03c4\u03b9\u03c4\u03bb\u03bf\u03b9","mejs.capthtts-chaptirss:"\u039a\u03b5\u03c6\u03ac\u03bb\u03b1\u03b9\u03b1","mejs.nones:"\u039a\u03b1\u03bc\u03af\u03b1","mejs.afrikaanss:"\u0386\u03c6\u03c1\u03b9\u03ba\u03b1\u03b1\u03bd\u03c2","mejs.albaniani:"\u0391\u03bb\u03b2\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.arabict:"\u0391\u03c1\u03b1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.belarusiani:"\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.bulgariani:"\u0392\u03bf\u03c5\u03bb\u03b3\u03b1\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.catalani:"\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ch-apoes:"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.ch-apoe-simplified:"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u0391\u03c0\u03bb\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1)","mejs.ch-apoe-tradithttal:"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac)","mejs.cr" tiani:"\u039a\u03c1\u03bf\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.czecht:"\u03a4\u03c3\u03ad\u03c7\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.dayetat:"\u0394\u03b1\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.dutcht:"\u039f\u03bb\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.engletat:"\u0391\u03b3\u03b3\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.estoniani:"\u0395\u03c3\u03b8\u03bf\u03bd\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.filipinot:"\u03a6\u03b9\u03bb\u03b9\u03c0\u03c0\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.finyetat:"\u039f\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7","mejs.f-nncat:"\u0393\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.galiciuguesbs:"\u03a0\u03bf\u03c1\u03c4\u03bf\u03b3\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.romaniani:"\u03a1\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.russiani:"\u03a1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.serbiani:"\u03a3\u03b5\u03c1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.slovaki:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.sloveniani:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.>wahilii:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b1\u03c7\u03af\u03bb\u03b9","mejs.>wedisht:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b7\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.tagalog":"Tagalog","mejs.thait:"\u03a4\u03b1\u03ca\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.turkisht:"\u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ukrainiani:"\u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.viet=s coes:"\u0392\u03b9\u03b5\u03c4\u03bd\u03b1\u03bc\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.weltat:"\u039f\u03c5\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.yiddisht:"\u0393\u03af\u03bd\u03c4\u03b9\u03c2"}};an>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/864c2.jsv />crip=> v>crip= 760mediaele-o">tjgminveg__wpmejsSet\/","s="enPre>crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/48b7d.jsv />crip=> v>crip= 760j_artofrnt/updtjgminveg_j_artopthtt={"login_ader d":"://wol\/\mpiobima.gr/wp-\cperifereia-n-pierias-enishyetai-i-asfaleia-sto-odiko-diktyo/ ><","_texpa>crip=i:"maggific","lepage_gallecrip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/14b1d.jsv />crip=> v!--[if lt IE 9]> v>crip= rttp's://olympiobima.gr/wp-content/uploes/obs/ob/"enets/js/html5shiv.mig.js' 760html5shiv-jsv />crip=> v![en Tf]--> v>crip= 760j_artosilpagrc">veg_j_art_silpag_c">crip=> v>crip= defot"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/dcd2a.jsv />crip=> vclass="jeg_nav_eg_a_prelle.gnneky_sharads "v >
jQuecrip=> window.w3tc_' sr " =1,window.l srL" Opthtts={ele-o">t_silpagor:".l sr",callback_er dod:functhtt(t){veg_e;try{e=_pr Cm menEvent("w3tc_' sr " _er dod",{d-i-al:{e:t}})}catch(a){(e=docu-o"t.cre crip=>v>crip= async"rttps://olympiobima.gr/wp-content/uplocache/migify/1615d.jsv />crip=> v/bodyv /html>