Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021
Α·σθ..nav" datd=129s 20av" daprevref=https://olympiobima.apopgeyseo-grifosapgsamonimopoiisgsaton-anapliroton%bd/ >
Επ Βμ'180 s"v" d:st-im/svg+xml,%3Csvg%20xmlnla'ef=htpswww.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E0px" data-s'ef=httpssecureimaav" dr.com/av" dr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=80es �d=mmes �r=g'px" data-set='ef=httpssecureimaav" dr.com/av" dr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=160es �d=mmes �r=gp2x' iv cla'yv" dr yv" dr-80 photoazy l'160 heig80 mg wid80 " loading=l> "> byan>Επ Βμiv>
0/a> SHARESan>
Δθου >νωίς,υ χνδήνι αφθμ; eιεα καή΄>Α·σς,πβοθοκπκδάα οιαιθπγαα ούμ ισϼ ικο ε,όπωεςγαα ί η καιμο ΄ίπκδιά.Σ ιβπωα ναπιστ κέθ, ιδναιϿστ,φτ΄γα νιστεώθμετίσα είστ.Έαγα ί θύο ΄ίχοα οιστ,α ν΄λα α ί κάήλο ΃>Α΄ ναή ισδρ.Ακεα ο21 ι εγ Ιο,όθμφερια ν΄ τωπκδιιώα τη ικοτικήϷοτιρδ.Τχώ η λωα ν πκρ΄ν ζί ΃τ, αφαα οϿυ σ,θνβάλερια ,α τηϴτικήϼβοεπβκή΄ τωικοτ΁ιώ·>ΤϿιν.ΣόετΌολ΄ίπκδάα οικ ί Γαεύ>Α΄ ν Βιβλιστ αα π>Σική΄ πατπβοέκ Γοαγσδις γι΄ίπκδιάστ.Εγα ν το σδτ,ύ>Α π ικιΑδ,θβοοΑδραθν θερντθη καμ’α ι>Α ΓαΌοκή΄ειαξσειστ θβντι.  Στίσκο εν΄ ετ >Α΅ο >Ττδε αθη καν ΑυΑνκδάα ικ ί Γαεύμ ισ σλστα ν ι΄ Τους γι΄ η θερ΄ία τηϱθ>Μου.Έ,οκριϿστ΄ίπκδάα οι ισϼα ν·δϵι τηα π>Σι΄ παη και σβάλι τ ι΄ Του, ιβιζ>Αριαστιια να πϕλλ ί σϼ ιοϴαϱστπβοαπβθί ΄>Αν αϵς αύμ ΁ια θη και σραδψγ.Α,α ι… ηϴα ον καμ Του χή΃τ.Αϵϵίχτ΄σ τ ουδισ>Γεύπβο΄ίπκδάα οικκρεύ>Α΃α·>ατύμ ίχοα οισ ι΀οοιστ. Μια πων ’Όο,ς για νΆ>α Τν γν κ΄ο ΃σϼ ικο ε,πρεπα ναπισ Τνριαστιια πω΃σϼ γρ Αδνπβο ε>Α ρεχτέζτ΄ιεα κα΄ίπκδάα οι πιστύ>Α τ΄ίλιασ·>Σ ΃τα οισταγύαι σϯλιαα ο.>Κ βεπδήΌοαοαδ>ΤϿοαή΄>Α·γντ,θ ριάκα΀ωειπβν το σδτθβοέαο τϴτιστξ πον Αδριφτ΄γάα κα· Γαρι΁΄΄ηι τ >ΤϿο ,ι τηοδΉν οοτθ. ζύ τα εχώ ά>Ταη θβντι τβια ν΃αΓστ΄ωισταδ>ΤϿοετες ο.   Ται ϱστνιστευ χντιριϸμούτες οαή΄>Αα προ ρι,·ετηϱύσε.>Οαπ>΄ ποόωε΄>Αοδοκ>α τς,χώιατιί.>Όε>Α>η >Α΃ τη΂ Ελλάην αϵι ειχ ούική΀έατς, Αστηξ Αδροζό,π΃ ψ>Αα εη >Α΃ τηα τηϵπκοθ.Έρεπόωε ναυ ού΃΄ίυ ο ΃σϼ δϵν καα ν΄τηοα Τν,α ν΄τη σ ί η καα ν΄τηβ Τν τ΄τηιδ>Τ΄ίστ.Κ βακ΂ για νσταα ΄>ϵίψσ΄έζταη αφ οισταγν ΑυΑιλοεα ΄πμού Ηκδριόωε>Γώτι Γαλδαή΄>Ααη πάα καδτιιατεςντιϸ΅ο > ίο».οκεί καμ ς α,Όοα΃ τοδοιάσ Γα Γδϵν καμ Ασϯχνω ΃σϼ ικο ε τΌοκή΄ει ουσκοι.ο >Τ>ΑΌωε καποόθμφευ στιγμ,οααξ ΃ ς,όπωετ ετπβο γαα ούμ Αδν.Τορίατλ΄ίπκδάα οι΃ τύσε,΀ριιγα ν·δ-·δ, 3 βζ ούμ ογτ ΑιϿστ:ο δο΀ο οιααγζέ ί ν κα>ΤϿλα κακτ ,α ιθν ναξ ϯ ΃ φ π>Σγν ,΄τηΜ ππβοιμο α πϕιβάα΃ τη». καμ Ασι ειπταθήσειϷ και στηϵυωνιις γτ΄ετ ογτ ΃τύ>ύμε αν΄ ογτο οιόπωεαϵς οισα μλο α μλξ κ ίι σστά π>υ 21 γχώ…».>ΤϿ οιφ΄ Ϲγ οάα κα>.>Χ>ΤϿ οιαξ ΃ .Εα οαη κ΄ο ·>ΤϿ οιπβο ού>ύμ΃ τοζ ηπτΌοπβοαα εχώ ζ ν καο κ΄ο»γο.Σμο ΄ίπή ι εχώ α προ ριι ϱστνί καρα΃ τ>Α και σστιχ τ>Α ι εγ Ιολα καάικ .Μμ ίς,οαπ>΄ πο ύτε ος,θ όθ΃ >ύμ΃γν θη κανροσϺοσίε κή΄ει ρια τπβοέ ί ΅οζηθεοξ τι΃ ειψ΅·ιϼ .  ν κ΄΃μϯπάογγτο καΌπωελεϵν κασϼ ογτο αοφ΄,φ΄ α ττε κγα ,ω π>ΤϿβοιτ΄ ιδιά,ύ>Απβκοπβο άα κα ο 3 βωι,ύ>Αθ δ’α ’α>πβοα ΄διά».Ͽ οι΃ικ α κα΃ α.Μιαιθπτσ αεα ο σϯλϿ οιστα οριασ ( φ.α ΄, 1,2):ο >ΤϿ ι α οε ειππαη κ, ν κ΄΃μϯπ αν α πιγιαϑ΅οϵι τΤουα ί. κ΄΃μϯϹ τ ύ καν καν κ΄΃μϯϹ τπΑυωιρ.»  καγι’αϵϼ ηπυ οπ:ο ϕιί΄τηΘ τ>Α καΆοο ετ΄ει ΄τ ι΀,επδήστσ α ο σππϹ τ>πβ.ο ταϷΘ τέςήαΆοε εικτ΄ηα π δ>Α καα π ΅ο ,ε ο> ,ε πΑ ΤϿ.» ( φ.ι, 13)     
           
εχώ 3/6ads18
ο ι ΚοαΧ.ζτιϸβ 
ς Ζοφτ  &ι&11; γτέ  
rticirdiv classs=jeg_p ss=jel_md_1 formatoad-ndaedem ">
evidiv>
var sfla=[]an>crip=>iscrip= td=jshowoff-adrotats-js-extra>var impressaonee=-obj={"ajax_url":"ef=htt\/\s://olympiobima\.gr/admin\/adminoajax.php"};an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/92b1e.js>ev>crip=> iscrip= td=clicktrack-adrotats-js-extra>var clickee=-obj={"ajax_url":"ef=htt\/\s://olympiobima\.gr/admin\/adminoajax.php"};an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/07097.js>ev>crip=> iscrip= td=gr/i18n-js-afterawp.i18n.setLocaleData({'text directaon\u0004ltr':['ltr']});an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/f4186.js>ev>crip=> iscrip= td=lodash-js-afterawindow.lodash=_.noConflict();an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/e1df4.js>ev>crip=> iscrip= td=gr/api-fetch-js-transla=aons>(functaon(domont,transla=aons){var localeData=transla=aons.localejx" a[domont]||transla=aons.localejx" a.messages;localeData[""].domont=domont;wp.i18n.setLocaleData(localeData,domont);})("dw=defa",{"transla=aon-revisaon-x" i":"20 2-03-29 03:44:37+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","xomont":"messages","localejx" a":{"messages":{"":{"xomont":"messages","plural-forml":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"el_GR"},"You artypeobably offlnta.":["\u039c\u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03bd \u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2."],"Media nt/upl fdiled. If this is a photoaor a large st-im, please scale i= down /sddteg agont.":["\u0397 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03cc\u03c1\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03ad\u03c4\u03c5\u03c7\u03b5. \u0391\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1 \u03ae \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b1, \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03c4\u03ad \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c0\u03b1\u03b8\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03be\u03b1\u03bd\u03ac."],"The response is not a valid JSON response.":["\u0397 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ad\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03b7 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 JSON."],"An unknown error occurred.":["\u03a0\u03c1\u03bf\u03ad\u03ba\u03c5\u03c8\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03ac\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf \u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03bc\u03b1."]}},"edmmont":{"refoaenci":"gr/includes\/js\/dist\/api-fetch.js"}});an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/f565c.js>ev>crip=> iscrip= td=gr/api-fetch-js-afterawp.apiFetch.use(wp.apiFetch.cre" iRootURLMiddlewart("rc=https://olympiobima.gr/json/"));wp.apiFetch.nonciMiddlewart=wp.apiFetch.cre" iNonciMiddlewart("cf3536d17c");wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.nonciMiddlewart);wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.mediaUt/uplMiddlewart);wp.apiFetch.nonciEndpoint="rc=https://olympiobima.gr/admin/adminoajax.php?octaonrrest-nonci";an>crip=> iscrip= td=cd_coct-form-7-js-extra>var wpcf7={"cached":"1"};an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/b68ea.js>ev>crip=> iscrip= td=mediaelemont/wprs-js-before>var mejsL10n={"langu-ima:"el","strings":{"mejs.downazyl-fitit:"\u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","mejs.install-fv cht:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf Fv ch playoad\u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03ae \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf. \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 Fv ch playoad\u03ae \u03ba\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5 \u03bb\u03ae\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc ef=htt\/\sget.adobe.com\/fv chplayoa\/","mejs.fullscreent:"\u03a0\u03bb\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03bf\u03b8\u03cc\u03bd\u03b7","mejs.playa:"\u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae","mejs.pauset:"\u03a0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7","mejs.time-slidert:"\u03a7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03cd\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.time-help-text":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\/\u0394\u03b5\u03be\u03af \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf, \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03b4\u03ad\u03ba\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03b1.","mejs.live-brzylcast":"\u0396\u03c9\u03bd\u03c4\u03b1\u03bd\u03ae \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7","mejs.vllume-help-text":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ae \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.","mejs.unmutit:"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.mutit:"\u03a3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.vllume-slidert:"\u03a1\u03c5\u03b8\u03bc\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u0388\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.video-playoat:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0392\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf","mejs.audio-playoat:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0389\u03c7\u03bf\u03c5","mejs.cap=aons-subpg tist:"\u039b\u03b5\u03b6\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2\/\u03c5\u03c0\u03cc\u03c4\u03b9\u03c4\u03bb\u03bf\u03b9","mejs.cap=aons-chap=oas":"\u039a\u03b5\u03c6\u03ac\u03bb\u03b1\u03b9\u03b1","mejs.none":"\u039a\u03b1\u03bc\u03af\u03b1","mejs.afrikaans":"\u0386\u03c6\u03c1\u03b9\u03ba\u03b1\u03b1\u03bd\u03c2","mejs.albaniana:"\u0391\u03bb\u03b2\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.arabict:"\u0391\u03c1\u03b1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.belarusiana:"\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.bulgariana:"\u0392\u03bf\u03c5\u03bb\u03b3\u03b1\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.catalana:"\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.chinese":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.chinese-simplified":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u0391\u03c0\u03bb\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1)","mejs.chinese-tradi=aonal":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac)","mejs.crzytiana:"\u039a\u03c1\u03bf\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.czecht:"\u03a4\u03c3\u03ad\u03c7\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.danicht:"\u0394\u03b1\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.dutcht:"\u039f\u03bb\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.englicht:"\u0391\u03b3\u03b3\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.estoniana:"\u0395\u03c3\u03b8\u03bf\u03bd\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.filipinot:"\u03a6\u03b9\u03bb\u03b9\u03c0\u03c0\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.finnicht:"\u039f\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7","mejs.faencht:"\u0393\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.galiciana:"\u0393\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.germana:"\u0393\u03b5\u03c1\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.greeka:"\u0395\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.haitian-creolea:"\u039a\u03c1\u03b5\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u0391\u03ca\u03c4\u03ae\u03c2","mejs.hebrewa:"\u0395\u03b2\u03c1\u03b1\u03ca\u03ba\u03ac","mejs.hindi":"\u03a7\u03af\u03bd\u03c4\u03b9","mejs.hungariana:"\u039f\u03c5\u03b3\u03b3\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.icelandict:"\u0399\u03c3\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.indonesiana:"\u0399\u03bd\u03b4\u03bf\u03bd\u03b7\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac","mejs.iricht:"\u0399\u03c1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.italiana:"\u0399\u03c4\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.japanese":"\u0399\u03b1\u03c0\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.koreana:"\u039a\u03bf\u03b5\u03c1\u03ac\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.latviana:"\u039b\u03b5\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.lithuaniana:"\u039b\u03b9\u03b8\u03bf\u03c5\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.macedoniana:"\u03a3\u03bb\u03b1\u03b2\u03bf\u03bc\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.malaya:"\u039c\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03c3\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.maltese":"\u039c\u03b1\u03bb\u03c4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.norwegiana:"\u039d\u03bf\u03c1\u03b2\u03b7\u03b3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.poasiana:"\u03a0\u03b5\u03c1\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.eglicht:"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.portugueset:"\u03a0\u03bf\u03c1\u03c4\u03bf\u03b3\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.romaniana:"\u03a1\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.russiana:"\u03a1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.serbiana:"\u03a3\u03b5\u03c1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.slovaka:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.sloveniana:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.>wahilia:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b1\u03c7\u03af\u03bb\u03b9","mejs.>wedicht:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b7\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.tagalog":"Tagalog","mejs.thait:"\u03a4\u03b1\u03ca\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.turkicht:"\u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ukrainiana:"\u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.vietnamese":"\u0392\u03b9\u03b5\u03c4\u03bd\u03b1\u03bc\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.welcht:"\u039f\u03c5\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.yiddicht:"\u0393\u03af\u03bd\u03c4\u03b9\u03c2"}};an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/864c2.js>ev>crip=> iscrip= td=mediaelemont/js-extra>var _wpmejsSettings={"pluginPawi":"\.gr/includes\/js\/mediaelemont\/","iv clPreearf:"mejs-","stretching":"responsivr"};an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/12492.js>ev>crip=> iscrip= td=ss=jnofrp-cond/js-extra>var ss=jnop=aon={"login_g_prel":"ef=htt\/\s://olympiobima\.spopgeys\eles-kaiataan-hthes","egpup_scrip=f:"magnific","einglu_galleeg":"","ismmpiir":"","isir":"","sidefesfeajax":"","langu-ima:"el","mmdule_preearf:"ss=jnemmdule_ajax_","livrjs clch":"1","eg_psd":"129s 2","isblog":"1","admin_baat:"0","follow_video":"","follow_eg_i=aon":"top_r hei","rtlt:"0","gif":"","lang":{"invalid_g_cap=cha":"Invalid R_cap=cha!","eg-em_username":"Please ontoadyour username!","eg-em_emonl":"Please ontoadyour emonl!","eg-em_p clword":"Please ontoadyour p clword!"},"g_cap=cha":"1","sitrjslug":"\.","sitrjxomont":"://olympiobima","zoomcbuttont:"0","autoazyl_lnmip":"2","autoazyl_ed_cont":""};an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/14b1d.js>ev>crip=> i!--[if lt IE 9]> iscrip= ea-s'rc=https://olympiobima.gr/wp-content/themes/ob/assejs/html5shiv.min.js' td=html5shiv-js>ev>crip=> i![ondif]--> iscrip= td=ss=jnoselect-share/js-extra>var ss=jn_select_share={"isdcustomize_preview":""};an>crip=> iscrip= defoadea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/dcd2a.js>ev>crip=> iv>
crip=>iscrip= asyncdea-src=https://olympiobima.gr/wp-contecache/minify/1615d.js>ev>crip=> i/body>evhtml>