Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021

Μία λαμπάδα στον Δήμαρχο Κατερίνης από τα παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

0
SHARES
0
VIEWS
<"-headent col-mnochh
<"nt col--_cont v cp right=r"> 

λοσκνηον Δ φία<δονεκίνηλούςΕνημδι θεκήπυ Ε.Ε.τστΌρίνης απ, λαήερίη Έ τονηα ία Έ πάδα στΌ γρήαυξ Ϭ ΄ον Δήμαρχο Κα,ύμε ανϹα λύ ινή Ϲξ στιηο α΃τΌρωί αση .

μαρχο Καπ, νογοςκάθετιτ>ί Έκάθπροσταθπροκαπαιδιά το,δηε κάθκ΃δορί<α πάθερσρυξα αϿσήιυ Ε.Ε.τστΌρίνης απ.

νοο ΈκΈ γίας΁ώερεΌντίο ία ιλθκΑδρ πάθγια πa><αρωσπτή Ε.Ε.κ.
 

Taga:n>
Επofolsag>αρχο Καπόρίνης απ
<_preloadev_nex_ainer>
lass="jeg_naarticl/olyman:xainer dark"v class=jeg_squarl/olymn:x class=jeg_squarl/olyme">
Ολ μπιο Βήμα' src /h3>
ps="jeg_harel/olymedesc>

space https://olympiobima.gr/auths="jeg_ttplass="fa f'-searcglobe' 0/div>
e">
e">
lass="jeg_ost_clock_navigahttpv>lass="jeg_navigahttplay>
vg_coartice_dule_0 dat_0_60762630b8b71={"r>

Μί:"Rfonisd","dary> e">Μί:" Petas","url":"","r>

lery> lbpp:"onispe"," Μainlorp:"","acr"> >

<_preloaexpantitleiner>
<_prelont-o">
lass="jeg_nav_csideeg_csingle_blank-ideeg_cd-8">lass="jeg_nav_cg_article jnews_article_top_an:69.3a
lass882imagehttp-='adss="jeg_pimagetemponis-lt > -6.6.0 vc_t-wponsivwiv>
lass="jeg_foodiv-r=Sear 882foodiv-id=11882foodiv class="jeg_featuroodiv-eaturoodiv_3">
er>
class='jeg_bnie-old.plasplt >un>]n>>lass882selageSbuttC>er>
lass="search-lagee_butt hare_button"> -url=https"//www.w3.orfacebookavata_buttr.php?u=[ttp]"e=[h-lageedlex_]>-url=hwrappttps://ol%3A%2F%2Fiobima.gr/wp-c%2Fampada-ston-dimarho-katerinis-apo-ta-paidia-toy-eeeek/ dat%2F-id=118svg+pttp-title="Μί%CE%9C%CE%AF%CE%B1+%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CFe%8cCE%AC%CE%B4%CE%B1+%CF>b5CF>4%CE%BF%CE%BD+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CFe%b9CFe%7%CE%BF+%CE%9A%CE%B1%CFe%4%CE%B5%CFe%b9CE%AF%CE%BD%CE%B7%CFe%2+%CE%B1%CFe%0%CFe%C+%CFe%4%CE%B1+%CF>0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9cCE%AC+5CF>4%CE%BF%CF>5+%CE%95.%CE%95.%CE%95.%CE%95.%CE%9A.css="fa fa-commefacebook-offi>
-url=https"//wwlymptw ">-url=hwrappttps://ol%3A%2F%2Fiobima.gr/wp-c%2Fampada-ston-dimarho-katerinis-apo-ta-paidia-toy-eeeek/ dat%2F-id=118svg+pttp-title="Μί%CE%9C%CE%AF%CE%B1+%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CFe%8cCE%AC%CE%B4%CE%B1+%CF>b5CF>4%CE%BF%CE%BD+%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CFe%b9CFe%7%CE%BF+%CE%9A%CE%B1%CFe%4%CE%B5%CFe%b9CE%AF%CE%BD%CE%B7%CFe%2+%CE%B1%CFe%0%CFe%C+%CFe%4%CE%B1+%CF>0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9cCE%AC+5CF>4%CE%BF%CF>5+%CE%95.%CE%95.%CE%95.%CE%95.%CE%9A.css="fa fa-commetw "> View/h3>lass="jeg_selageSbutt-arrowClipv>lass="jeg_selageSbutt-arrowv>
<_eadrealoadogress_er>
vg_cimpressttpla-page={"ajax_url":"//wwly\/\piobima.gr/wp-c\onteadmin\/adminpajax.php"};n> >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/92b1e.js>/a >vg_cmlickla-page={"ajax_url":"//wwly\/\piobima.gr/wp-c\onteadmin\/adminpajax.php"};n> >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/07097.js>/a > >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/f4186.js>/a >eflict();n> >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/e1df4.js>/a >(fun=http(docont,_ranslahttps){vg_clocaleDitl=_ranslahttps.locale> <-03-29 03:44:37+0000","ge/diatorp:"GlotPress\/3.0.0-alpha.2"," ocontp:"messvg+s","locale> try agont.":["\u0397 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03cc\u03c1\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03ad\u03c4\u03c5\u03c7\u03b5. \u0391\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1 \u03ae \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b1, \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03c4\u03ad \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c0\u03b1\u03b8\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03be\u03b1\u03bd\u03ac."],"The t-wponse is not a valid JSON t-wponse.":["\u0397 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ad\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03b7 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 JSON."],"An unknown error ocdurrnd.":["\u03a0\u03c1\u03bf\u03ad\u03ba\u03c5\u03c8\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03ac\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf \u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03bc\u03b1."]}},"in-o"><":{"reft"enc ":"nteincludes\/js\/dist\/api-fetch.js"}});n> >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/f565c.js>/a > >er>ct-vg_cwpcf7={"cached:"1"};n> >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/d96e1.js>/a >vg_cmejsL10n={"lanualt=:"el","st-apgs":{"mejs.down" d-fiί:"\u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","mejs.install-\u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03ae \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf. \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 Frowheholyt">\u03ae \u03ba\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5 \u03bb\u03ae\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc //wwly\/\pget.adobeavat\/:"\u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae","mejs.pause:"\u03a0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7","mejs.time-slider:"\u03a7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03cd\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.time-help-ex_:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\/\u0394\u03b5\u03be\u03af \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf, \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03b4\u03ad\u03ba\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03b1.","mejs.live-br dcas_:"\u0396\u03c9\u03bd\u03c4\u03b1\u03bd\u03ae \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7","mejs.vnlume-help-ex_:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ae \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.","mejs.unmutί:"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.mutί:"\u03a3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.vnlume-slider:"\u03a1\u03c5\u03b8\u03bc\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u0388\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.video-holyt":"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0392\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf","mejs.audio-holyt":"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0389\u03c7\u03bf\u03c5","mejs.caphttps-sub="Μs:"\u039b\u03b5\u03b6\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2\/\u03c5\u03c0\u03cc\u03c4\u03b9\u03c4\u03bb\u03bf\u03b9","mejs.caphttps-chaphrcsp:"\u039a\u03b5\u03c6\u03ac\u03bb\u03b1\u03b9\u03b1","mejs.nonep:"\u039a\u03b1\u03bc\u03af\u03b1","mejs.afrikaansp:"\u0386\u03c6\u03c1\u03b9\u03ba\u03b1\u03b1\u03bd\u03c2","mejs.albanian>:"\u0391\u03bb\u03b2\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.arabic:"\u0391\u03c1\u03b1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.belarusian>:"\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.bulgarian>:"\u0392\u03bf\u03c5\u03bb\u03b3\u03b1\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.catalan>:"\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.chinesep:"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.chinese-simplified:"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u0391\u03c0\u03bb\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1)","mejs.chinese-tradihttpal:"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac)","mejs.cr tian>:"\u039a\u03c1\u03bf\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.czech:"\u03a4\u03c3\u03ad\u03c7\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.daniwh:"\u0394\u03b1\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.dutch:"\u039f\u03bb\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.engliwh:"\u0391\u03b3\u03b3\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.edimaian>:"\u0395\u03c3\u03b8\u03bf\u03bd\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.filipino:"\u03a6\u03b9\u03bb\u03b9\u03c0\u03c0\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.finniwh:"\u039f\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7","mejs.f"ench:"\u0393\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.gali>:"\u0395\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.haitian-creole>:"\u039a\u03c1\u03b5\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u0391\u03ca\u03c4\u03ae\u03c2","mejs.hebrew>:"\u0395\u03b2\u03c1\u03b1\u03ca\u03ba\u03ac","mejs.hindi:"\u03a7\u03af\u03bd\u03c4\u03b9","mejs.hungarian>:"\u039f\u03c5\u03b3\u03b3\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.icelandic:"\u0399\u03c3\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.indonesian>:"\u0399\u03bd\u03b4\u03bf\u03bd\u03b7\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac","mejs.iriwh:"\u0399\u03c1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.italian>:"\u0399\u03c4\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.japanesep:"\u0399\u03b1\u03c0\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.korean>:"\u039a\u03bf\u03b5\u03c1\u03ac\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.latvian>:"\u039b\u03b5\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.lithuanian>:"\u039b\u03b9\u03b8\u03bf\u03c5\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.macedmaian>:"\u03a3\u03bb\u03b1\u03b2\u03bf\u03bc\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.malay>:"\u039c\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03c3\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.maltesep:"\u039c\u03b1\u03bb\u03c4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.norwegian>:"\u039d\u03bf\u03c1\u03b2\u03b7\u03b3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.prcsian>:"\u03a0\u03b5\u03c1\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.tyliwh:"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.portuguese:"\u03a0\u03bf\u03c1\u03c4\u03bf\u03b3\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.romanian>:"\u03a1\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.russian>:"\u03a1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.serbian>:"\u03a3\u03b5\u03c1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.slovak>:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.sloveaian>:"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b1\u03c7\u03af\u03bb\u03b9","mejs.:"\u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.viets clsep:"\u0392\u03b9\u03b5\u03c4\u03bd\u03b1\u03bc\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.welwh:"\u039f\u03c5\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.yiddiwh:"\u0393\u03af\u03bd\u03c4\u03b9\u03c2"}};n> >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/864c2.js>/a >vg_c_wpmejsSettapgs={"pluginPa60:"\onteincludes\/js\/meoy-elao"><\/","=row>Pre >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/12492.js>/a >vg_caartiophttp={"login_der do":"//wwly\/\piobima.gr/wp-c\oampada-ston-dimarho-katerinis-apo-ta-paidia-toy-eeeek/ dat","tyxpan>wordp:"Please en>word!"},"decaphchap:"1","-itwchlug:"\o","-itwc ocontp:"iobima.gr/wp-c","zoomon"> >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/14b1d.js>/a >!--[if lt IE 9]> >ets/js/html5shiv.min.js' 882html5shiv-js>/a >![pldif]--> >vg_caarti_h-lagee_butt={"islm menuize_preox='":"i};n> >etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/dcd2a.js>/a >lass="jeg_nav_cg_arartice_wrappe_blankads v c
jQuesp(docuo"><).realy(fun=http(){if(jQuesp.fn.gslider){jQuesp('.g-1').gslider({g"> window.w3tc_ src" d=1,window.lsrcL dOphttps={elao"><.createEveat("C menuEveat")).initC menuEveat("w3tc_ src" ddng=lel",!1,!1,{e:t})}window.diwpahchEveat(e)}}n>>etps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/1615d.js>/a >/http>/ahtml>