Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021
prevch-link s="slider round"lockdown_wrεa->rr-s_n/i><-s class="toggl'sΜΙΚ '/ data-title="ΝΕΑ Σlass="fa fa-bars">iv class="p data-src=https://olympiobima.grertsλbf%ce%bb% ="newsfetoggle> -a.gr/ me -a.gr/ med ty-olympolass=obima>< ="newsfeed_preitle="ΝΕΑ Σ"jery-hey me> vv class="p=ch_a-resu>bytoload " _nav_aligncenter">
intoload " _nav_aligncenter">pieria>d ty-olympolasrel="> <, _nav_aligncenter">pieria>k <, _nav_aligncenter">pieria>srel="> pieria>pydna-kockbdrolasrel="> < v"newsfeed_preitle="ΝΕΑ Σch_a-a.gr/%bf%ce%bb%ce%ac-ch_a-b4mm"jes=ta-src=https://olympiobima.gr/>
etoggle>
<_lity-03-03_li3943_pos size-jnews-360x180 owl-lazy lazyanimatey siz"-hlm-nnpadπό-_align:72.534%st-image" al517lτιά375ε τα αυθεντικά ρολά κανέλας από την Σουηδία εύκολα κα750x375γορα" 750x375s="(max-width: 360px) 100vw,/digmiox;"o_ohol><_lity-03-03_li3943-από-την-Σουηδία-ε517ολα-κ517p 1x, https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/log3//digmiox;"o_ohol><_lity-03-03_li3943_posalt="Ολύμπιο Βήμα - Η Καθημερινή σας 3//digmiox;"o_ohol><_lity-03-03_li3943_posa1152w jeg_nav_alignright">
<_lity-03-03_li3943-600x435_posa600w jeg_nav_alignright">
No Resfacebook-offici_nav_al"olymav_atwitiv>.ass/iά κweet?resu=%CE%9D%CE%95%CE%91+%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%3A+5%2C2+%CE%A1%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A1+%CFiobiCFio4%CE%B9iCFio2+8%3A24+%CE%BC%CE%BC+%2822+%CFio7%CE%BB%CE%BC+%CE%9D%CE%9D%CE%94+iCFio4%CE%B7iCFio2+%CE%95%CE%BB%CE%B1%CFiobiCFiobiCFioC%CE%BD%CE%B1%CFio2%29&4-;ch-lin%3A%2F%2Flignright">
-noresult"> No Restwitiv>i>_nav_al"olymav_abimackboeπ.ass/"hataArr-s_n?4-;ch-lin%3A%2F%2Flignright">
No Resckboeπi>_nav_al"olymav_areddit.ass/"div>
No Resredditi>_nav_al"olymv_avk.ass/"hata.php?u-;ch-lin%3A%2F%2Flignright">
No Resvki>_nav_al"m owto:?"dil je%CE%9D%CE%95%CE%91+%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%3A+5%2C2+%CE%A1%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A1+%CFiobiCFio4%CE%B9iCFio2+8%3A24+%CE%BC%CE%BC+%2822+%CFio7%CE%BB%CE%BC+%CE%9D%CE%9D%CE%94+iCFio4%CE%B7iCFio2+%CE%95%CE%BB%CE%B1%CFiobiCFiobiCFioC%CE%BD%CE%B1%CFio2%29&038;bodych-lin%3A%2F%2Flignright">
No Resenvelopei>_nav_alh-lin%3A%2F%2Flignright">
No Resi>si-52-rihtehataspab4%da
No Resckboeπi>_nav_al"olymav_abimapiάrest.ass/pi/create/bookmarklet/?piFave=1&4-;ch-lin%3A%2F%2Flignright">
<_lity-03-03_li3943_pos&descripn typ%CE%9D%CE%95%CE%91+%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%3A+5%2C2+%CE%A1%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A1+%CFiobiCFio4%CE%B9iCFio2+8%3A24+%CE%BC%CE%BC+%2822+%CFio7%CE%BB%CE%BC+%CE%9D%CE%9D%CE%94+iCFio4%CE%B7iCFio2+%CE%95%CE%BB%CE%B1%CFiobiCFiobiCFioC%CE%BD%CE%B1%CFio2%29"srel=nofollow e%bf%ce%bb%cbtn-piάrest -noresult"> No Respiάrestss=site-title> nt/uplo/i><-s class="toggl'sΜΙΚ '/ data-title="ΝΕΑ Σ""jery-b4%c"jelno ahtem-ob%ba%cf%84%c%ac-"hata-ink seaehatasf/20elass="r-stisehataa20 classaehatasmonocrhomm-object-category mhata-f/20e-b4%ce%af%cedata-title="ΝΕΑ Σ"b4%c"je-item- clp>Πρώss=""prele"> ΏΤ%πp"newscf%83: 22 λbf-τ-cont84%cecf%8pe p:-cf%8pe p:%%ype preloas="thumbnai80%c%84%s/20Ε0%ce%bfel -%ce%=/sp: 13.8λλι nt/uplo/_align-s class="toggl'sΜΙΚ '/ data-title="ΝΕΑ Σ
hor/_axitem> eitle="ΝΕΑ Σs://hor_b4%c"jes=%ce%bf%ce%bb%chor_/for" " _nav_aligncenter"> related-e%ac-b4%ce%af%ce%ba%cf%84%c%ac-e%acblock_8 %ac-e%acblock20viewBdule_hook %ac-eaginan ty_disab_nawBdule_ht738__0_6076251b47839 p 1x, hunique=wBdule_ht738__0_6076251b47839s="fa fa-bars">e%acsget=_ce%ba%cf%84%c%ac-e%acs ">wBta-f/ag"s
pieria>k <-ke%ac-ch_a%bf%ce%bb%ce%ac-ch_a-Εhorpvv class="p=by>bytoload _nav_aligncenter">
e%ac-> pieria>sfa-barc <-pierias=hrb1%ce%bd%%bb%v"newsfeed_preitle="ΝΕΑ Σs://e%acblock_b4%c"jes=%ce%bf%ce%bb%ce%ac-%ce%ba%%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%ιΜΑΙ5href=dtem-acξηθεί καsϱσε κά7-εί καsϱσε2α αυξηθεί καss="jegm menu-item-type-taxotem-has-c-item-type-t data-item-achttps:f7 ποϕΙ Ο ΤΟτα α80 834%srtypekmod as="thuumrtype b4%ce%b7ccce%bay>e%ac-ch_a%bf%ce%bb%ce%ac-ch_a-Εhorpvv class="p=by>bytoload _nav_aligncenter"> ΁d4/le prel έ-%cf% clascf%83ριατικής-Στο Δίκτυο «Αυθεντικών Χωριών Αδ-s/ >΁d4/lκρ΅-έ-%cf% c-ascf%83f=http8ass="jeg_postlt="Ολύbd/%cf-ΣοΕΡbd/%cfass=je=700 γχώ«Η s/ >΁d4/le prel έ-%cf% clascf%83ρ 125e%ac-> pieria>k <-k΁d4/le prel έ-%cf% clascf%83ρan>e%ac-ch_a%bf%ce%bb%ce%ac-ch_a-Εhorpvv class="p=by>bytoload _nav_aligncenter">
e%ac->
pieria>k <-ke%ac-ch_a%bf%ce%bb%ce%ac-ch_a-Εhorpvv class="p=by>bytoload _nav_aligncenter">
<9ς α1ewsfeeitem- καsϱσε4jeg_megambima.gr/nty=htts="tce%ba%c-zois/%ce/di-shnui/a>taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς α1ewsfeeitem- καsϱσε4jeg_megitem-type-t dass=neweΣ<1item-4itm-ace6gambont/οs-%lζ%bb%εςtaxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς α1ewsfeeitem- καsϱσε4jeg_meglivegamLive%bb%εςtaxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς α1ewsfeeitem- καsϱσε4jeg_megvimatizobtnlass=s:ΜΑ…le"><=f-%tceϵλίεςtaxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς α1ewsfeeitem- καsϱσε4jeg_megitem-ΜΑΙ5href=dtem-b5href=dteε4jeg_m5κem-dhas-ceewe5ό τηΙ2ass=834%s-%tcsrcis/%cean>taxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg> ktaxonomys="jeg_nav_col jeg> d ty-olympolass=obima>taxonomys="jeg_nav_col jeg> pydna-kockbdrolass=srcτεgr/trnt/upf=httpan>taxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg> είnewetype-taxoν 4ewe5ό v jeg_megam hrntδcice%ba%ce%bf%ce%b%bf%ce%>taxonomys="jeg_nav_col jeg> ν cκαs1 menuaην 5Υ δοσία τς v jeg_megam fecima>taxonomys="jeg_nav_col jeg> ν as:άfΥ Αhref=dteε9α τς v jeg_megam /tropos-zoice%ba%ce%bf%ce%b%bf%ce%>taxonomys="jeg_nav_col jeg> ην 5Υ a< jeg_mμοvdηΙ2ass=ec/trέtpan>taxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg>
< jeg_mμοm9σε κάclt >< jeg_af80 a/c/tr%cμ/ίan>
taxonomys="jeg_nav_col jeg> <7 από την ympiobc/ ertθc/taxonomys="jeg_nav_col jeg>
taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>
taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>teε4jeg_m5κem-7α τς ία τult >< jeg_mμοvolympi180 %cer/tr/tr je%ba%ce%bf%ce%b%bf%ce%>taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>teεθη και dκάθα τcς vc-tvass=8cf% cogo<-Tv%ba%ce%bf%ce%b%bf%ce%>taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>tee cκαsfηΙ5teεθη και ympiobegam ffυmbf%ce%bb%εςtaxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>tee 2η και 2volympifass=s:βr/ο%bb%εςtaxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>tee 5η και ympio class=3-itemπό την ympiobc/ er.gr/0%ce%bfrel%ba%ce%bf%ce%b%bf%ce%>taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>tee 8taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>teε6>eg_9σεοσία τ38φ%ce%ba%ce%bf%ce%b%bf%ce%>taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>teεm menu-item-type-taxoι 2< jeg_md>taxonomys="jeg_nav_col jeg> <9ς από τηε κάcltsfeeitem-2>teεm menu-item-type-taxoι 2< jeg_md>ΑΙ-has-taxoι ult >< jeg_m6>eg_9s-volympi180 bf-ζω%ce%ba%ce%bfht je εςtaxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg> gam oposa/s/%cean>taxonomys="jeg_nav_col jeg> eg_eite δοσ9lympi180 ώis/%ce%ba%ce%bf%ce%b%bf%ce%>taxonomys="jeg_nav_col jeg> taxonomys="jeg_nav_col jeg> < jeg_mμοvdηΙ2ass=ma.gr/trέtpan>m-objes="jeg_nav_col jeg>-objes="jeg_nav_1190881s=ta-src=https://olympiobima.gr/opinions/ erts/ >Έ/s/%cean>
lt-wrapinput typl je ahtem_dark_m ">sς 8:24-;c"olymce%btwitiv>.ass/iά κweet?texe=[ypl jeeditexe]&4-;c[4-;]sς 8:2ΙΣ4-;ch-lin%3A%2F%2Folympiobima.gr%2F>
slider=off>vata-t//olympiobsel jeShata-arrowClip-t//olympiobsel jeShata-arrowef=https://olympiobiitle="ΝΕΑ Σ<>
dncripn defcirutps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/f4186.js> dncripn lf=lodash-jdiafiv>nwindow.lodash=_.noCobflict();="ncripn> dncripn defcirutps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/e1df4.js> dncripn lf=nteapi-fetch-jditranslan tys>(funon ty(down j,translan tys){vg_nlocaleD=s=translan tys.locale-lt=a[down j]||translan tys.locale-lt=a.messl.ws;localeD=s[""].down j=down j;wp.i18n.setLocaleD=s(localeD=s,down j);})("d_wrap ",{"translan ty-revis ty-lt="":"f%81-03-29a03:44:37+0000","geem-atora:"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","lown ja:"messl.ws","locale-lt=a":{"messl.ws":{"":{"lown ja:"messl.ws","pluraltarchea:"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"el_GR"},"You ataau-obably offl la.":["\u039c\u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03bd \u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2."],"Media ds/202an iled. If this is a photo or a lrch" lll.w, please scale in down =jertry agn j.":["\u0397 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03cc\u03c1\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03ad\u03c4\u03c5\u03c7\u03b5. \u0391\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1 \u03ae \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b1, \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03c4\u03ad \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c0\u03b1\u03b8\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03be\u03b1\u03bd\u03ac."],"The divponse is not a valid JSON divponse.":["\u0397 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ad\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03b7 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 JSON."],"An unknown error ocourrd.":["\u03a0\u03c1\u03bf\u03ad\u03ba\u03c5\u03c8\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03ac\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf \u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03bc\u03b1."]}},"b4mm"je":{"refcienc"":"nteincludes\/js\/dist\/api-fetch.js"}});="ncripn> dncripn defcirutps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/f565c.js> dncripn lf=nteapi-fetch-jdiafiv>nwp.apiFetch.use(wp.apiFetch.createRootURLMiddlewata(πιο Βήμα - Η Καθjiv /"));wp.apiFetch.nonc"Middlewata=wp.apiFetch.createNonc"Middlewata("cf3536d17c");wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.nonc"Middlewata);wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.mediaUs/202Middlewata);wp.apiFetch.nonc"Endpoiμπιο Βήμα - Η Καθadmin/adminajax.php?ton typdivt-nonc"";="ncripn> dncripn lf=mobtncttarch-7-jdivxtra>vg_nwpcf7={"cached":"1"};="ncripn> dncripn defcirutps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/d96e1.js> dncripn lf=mediael m"jeentre-jdibearce>vg_nmejsL10n={"langux) 1:"el","strings":{"mejs.down σ-fi%ba:"\u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","mejs.installta ha:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf F hresuycir\u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03ae \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf. \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 F hresuycir\u03ae \u03ba\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5 \u03bb\u03ae\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc olymce\/\/get.adobe.ass\/a hesuyci\/","mejs.fullncreena:"\u03a0\u03bb\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03bf\u03b8\u03cc\u03bd\u03b7","mejs.plays:"\u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae","mejs.pausea:"\u03a0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7","mejs.time-slidera:"\u03a7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03cd\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.time-help-texe":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\/\u0394\u03b5\u03be\u03af \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf, \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03b4\u03ad\u03ba\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03b1.","mejs.live-brσcase":"\u0396\u03c9\u03bd\u03c4\u03b1\u03bd\u03ae \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7","mejs.velume-help-texe":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ae \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.","mejs.unmutba:"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.mutba:"\u03a3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.velume-slidera:"\u03a1\u03c5\u03b8\u03bc\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u0388\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.vwrao-esuycia:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0392\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf","mejs.audio-esuycia:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0389\u03c7\u03bf\u03c5","mejs.capn tys-subγχsa:"\u039b\u03b5\u03b6\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2\/\u03c5\u03c0\u03cc\u03c4\u03b9\u03c4\u03bb\u03bf\u03b9","mejs.capn tys-chapn/dsa:"\u039a\u03b5\u03c6\u03ac\u03bb\u03b1\u03b9\u03b1","mejs.nonea:"\u039a\u03b1\u03bc\u03af\u03b1","mejs.afrikaansa:"\u0386\u03c6\u03c1\u03b9\u03ba\u03b1\u03b1\u03bd\u03c2","mejs.albanians:"\u0391\u03bb\u03b2\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.arabica:"\u0391\u03c1\u03b1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.belarusians:"\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.bulgarians:"\u0392\u03bf\u03c5\u03bb\u03b3\u03b1\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.catalans:"\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.chinesea:"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.chinese-simplified":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u0391\u03c0\u03bb\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1)","mejs.chinese-tradin tyal":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac)","mejs.crσtians:"\u039a\u03c1\u03bf\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.czecha:"\u03a4\u03c3\u03ad\u03c7\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.daniha:"\u0394\u03b1\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.dutcha:"\u039f\u03bb\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.engliha:"\u0391\u03b3\u03b3\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.estonians:"\u0395\u03c3\u03b8\u03bf\u03bd\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.filipinoa:"\u03a6\u03b9\u03bb\u03b9\u03c0\u03c0\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.finniha:"\u039f\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7","mejs.fiencha:"\u0393\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.galicivg_n_wpmejsSettings={"pluginPa75":"\onteincludes\/js\/mediael m"je\/","Α ΣPreass>:"mejs-","stretching":"divponsivns};="ncripn> dncripn defcirutps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/12492.js> dncripn lf=m/divfrt/upldejdivxtra>vg_nm/divopn ty={"login_oader_":"olymce\/\/olympiobima.gr\o>
:"magnific",""iner>_galle :"a/div>wBdule_ajax_","livn="fa fa":"1","<_a.gr/","rtla:"0","gifa:"","lang":{"invalid_oacapnchaa:"Invalid Racapncha!","empty_user/fora:"Please eάr your user/for!","empty_em owa:"Please eάr your em ow!","empty_p dncripn defcirutps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/14b1d.js> d!--[if lt IE 9]> dncripn utps'://olympiobima.gr/wp-content/uploaανs/ob/ d![pldif]--> dncripn lf=m/divypl je ahtem_jdivxtra>vg_nm/div_ypl jesehata={"isim-objeize_preads/":"s};="ncripn> dncripn defcirutps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/dcd2a.js> d//olympiobima.gτ%/div>wB clas"r-stisads >jQue <(docum"je).reaey(funon ty(){if(jQue <.fn.gslider){jQue <('.g-1').gslider({gpospid:1,sp me:10000});}});="ncripn> window.w3tc_ogo- σ=1,window.lgo-LσOpn tys={el m"jev_ypl jeor:".lgo-",callback/-αme:funon ty(t){vg_ne;try{e=/di C-objeEvent("w3tc_ogo- σ/-αme",{det ow:{e:t}})}canch(a){(e=docum"je.createEvent("C-objeEvent")).initC-objeEvent("w3tc_ogo- σ/-αme",!1,!1,{e:t})}window.dipanchEvent(e)}}="ncripn>=ncripn asyncrutps://olympiobima.gr/wp-content/uploacache/minify/1615d.js> d/body>