Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021
cews_preloader_circleοσher_ci normallass="preload-hasuad-status=loadect-cmode=fixv data-caowl-cmstaο_wrap"v>
>
 • Εss=sub-menu>
 • ewsmb>4itb9cee%pioececoblym1>%ce%ioblymce%5%ce%a%cejeg_pos0mpiobb10d_i%b7%cejeg_ewsb7c%ce%af%ce%alympio5%ce%1-10d_i%b7%ce095 bg3%bc%cfeempae%oce%ioblymce%5%cpibd%ce%b%cf%855%cefiobim11-%cc4%aympc%b7bcbd%%bmpiό 1_n΃ό bd%ι 84cν σ%bmpcΔbd%paζc 84cρ%ce 6tsχρe8%ιαρ.181Ϲι τχ Ν.πϵbd%cοόουργεί η Δικαιοσύνη
  Εss=sub-menu>
  Εss=sub-menu>
 • ΗΣΑ>
 • σav_col σav_cax-_preloaav_normaldiv class=news-typ_wrapreloaav_aligncax-_p"s_preloader_circle_outer>σav_col σav_r1%cereloaav_normaldiv class=news-typ_wrapreloaav_alignr1%cesfeed_container>_earch-linke_earch-noresyorsf No Resyorader_circle_outer>_earch-linke_earch-all-button"η8230;εfa fάearch"s_pi View All Resyorader_cider_cider_cider_cider_cider_cider_cider_cider_cider_cider_ciιτ.όπavbar_m medivwrappcloaιτ.όπavbar_m mediu-itemmode=fixedfeed_container>
  σav_col σav_lefereloaav_normaldiv class=news-typ_wrapreloaav_alignlefeονομίασav_col σav_cax-_preloaav_growniv class=news-typ_wrapreloaav_aligncax-_p"s_ed_container>
  www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3Eημάρχους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-blackmode_small.webpημάρset="ους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-blackmode_small.webp1x, ους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-blackmode_small.webp2xhment-σλco Βήin- Η Κα<ϼaρν%σa-ϴΕχϼaρ η"α1%ceρχους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-blackmode_small.webpημά>1%ceρset="ους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-blackmode_small.webp1x, ους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-blackmode_small.webp2xhmμάdarkρχους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-olr0 srcμάdarkρset="ους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-olr0 src1x, ους" loading=lazy sizes="(max-width: 360px) 100logo-olr0 src2xh> Ν.jnews_preloader_cider_circle_outer>σav_col σav_r1%cereloaav_normaldiv class=news-typ_wrapreloaav_alignr1%cesfeed_container>_earch-linke_earch-noresyorsf No Resyorader_circle_outer>_earch-linke_earch-all-button"η8230;εfa fάearch"s_pi View All Resyorader_cider_cider_cied_container>_lircleroued"ewsfeed01abescider_cider_cider_cider_cider_cider_cider_ciιτ.όsticky_blanksfece styμ%b1%ce: ς ;"s_preloader_circle_outerass="wrappcloaιτ.ό"ass="wrap ass="autoy.png"childreurlobject-category menu-iteohi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%bildre-μσ 8σcr sϼanυ aimr/ hotspoe8σcrwsήi bd%υ!nu-item-d=33971childreprevobject-category menu-iteo-kss=as-tziotzioy-kai-temmystikre-oy-ilioybdb-%ce%e
  www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3Eημάρχ'3>
  secure"jeavμr.com/avμr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=80&d=mm&r=g'ημάρset='3>
  secure"jeavμr.com/avμr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=160&d=mm&r=gc2x' ontain'pvμr pvμr-80 photo-empt' %b1%ce%80 5%cf%880 ήμ c> prele_oute=entatext>byewsfeed017item-object-category menu-iteauthorategory menu%b7λco Βήi Ν.jnews_ Δικαιοentaμη
  twitter.com/loading=laz target=_blankbrel=noopet>
 • prel.facebook.com/loading=lazonlst> target=_blankbrel=noopet>
  prel>Tags:ewsfeed 57item-object-category menu-itetag/hotspoe%brel=tag>HotspoeΔήiϴΔχέ λcέewί7item-object-category menu-itetag/_newsem-row=de%ce4m-eow=de%ce517%ce%b%cfz hrympa.gemacb%ewsf%betaf%brel=tag>μec/%αΤiμ/4ce%Κ κ%ρ. 84aοmae%ider_cider_cider_ciιτ.όπsheloabottomed_list>
  Οικονομίαshelo%af%c017item-o"3>www.facebook.com/shelor.php?uobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2F"brel=nofollowcοό 7btn-facebook exfeeded" c8230;εfa fάfacebook-officialdivpiprel>Sheloewsfeed_pί7item-o"3>
  twitter.com/i size-5weet?text=%CE%8C%CF%c7eCE%B9+%CF%c3%CF%c4eCE%B7+eCE%B4eCE%B7eCE%BCeCE%B9eCE%BF%CF%c5%CF%c1eCE%B3eCE%AFeCE%B1+hotspoe+%CF%c3%CF%c4eCE%BF+eCE%B4eCE%AEeCE%BCeCE%BF+eCE%BCeCE%B1%CF%c2%21&urlobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2F"brel=nofollowcοό 7btn-twitter exfeeded" c8230;εfa fάtwitterdivpiprel>Tweetewsfeed_pί7item-o"3>
  www.linkedin.com/sheloArticdi?urlobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2F&-μ%CE%8C%CF%c7eCE%B9+%CF%c3%CF%c4eCE%B7+eCE%B4eCE%B7eCE%BCeCE%B9eCE%BF%CF%c5%CF%c1eCE%B3eCE%AFeCE%B1+hotspoe+%CF%c3%CF%c4eCE%BF+eCE%B4eCE%AEeCE%BCeCE%BF+eCE%BCeCE%B1%CF%c2%21"brel=nofollowcοό 7btn-linkedin exfeeded" c8230;εfa fάlinkedindivpiprel>Sheloewsfeed_pί7item-o"3>
  reddit.com/suamit?urlobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2F&-μ%CE%8C%CF%c7eCE%B9+%CF%c3%CF%c4eCE%B7+eCE%B4eCE%B7eCE%BCeCE%B9eCE%BF%CF%c5%CF%c1eCE%B3eCE%AFeCE%B1+hotspoe+%CF%c3%CF%c4eCE%BF+eCE%B4eCE%AEeCE%BCeCE%BF+eCE%BCeCE%B1%CF%c2%21"brel=nofollowcοό 7btn-reddit exfeeded" c8230;εfa fάredditdivpiprel>Sheloewsfeed_pί7item-o"3>vk.com/shelo.php?urlobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2F"brel=nofollowcοό 7btn-vk exfeeded" c8230;εfa fάvkdivpiprel>Sheloewsfeed_pί7item-o"mailto:?suamenu%CE%8C%CF%c7eCE%B9+%CF%c3%CF%c4eCE%B7+eCE%B4eCE%B7eCE%BCeCE%B9eCE%BF%CF%c5%CF%c1eCE%B3eCE%AFeCE%B1+hotspoe+%CF%c3%CF%c4eCE%BF+eCE%B4eCE%AEeCE%BCeCE%BF+eCE%BCeCE%B1%CF%c2%21&bodyobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2F"brel=nofollowcοό 7btn-email exfeeded" c8230;εfa fάenvelopedivpiprel>Sendewsfeed_pί7item-object%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2Fbrel=nofollowcο exfeeded" c8230;εfa fάdivpiprel>Sheloewsfeed_pίιτ.όshelo-seed_da19pe 7item-o"3>
  www.linkedin.com/sheloArticdi?urlobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2F&-μ%CE%8C%CF%c7eCE%B9+%CF%c3%CF%c4eCE%B7+eCE%B4eCE%B7eCE%BCeCE%B9eCE%BF%CF%c5%CF%c1eCE%B3eCE%AFeCE%B1+hotspoe+%CF%c3%CF%c4eCE%BF+eCE%B4eCE%AEeCE%BCeCE%BF+eCE%BCeCE%B1%CF%c2%21"brel=nofollowcοό 7btn-linkedin " c8230;εfa fάlinkedindivpipί7item-o"3>
  www.pi sirest.com/pi /create/bookmarklet/?pi Fave=1&urlobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2F&mediaους" loading=lazy sizes="(max-width: 360p16/03/topiki-ksinoΝ a-diou &descrip_nono%CE%8C%CF%c7eCE%B9+%CF%c3%CF%c4eCE%B7+eCE%B4eCE%B7eCE%BCeCE%B9eCE%BF%CF%c5%CF%c1eCE%B3eCE%AFeCE%B1+hotspoe+%CF%c3%CF%c4eCE%BF+eCE%B4eCE%AEeCE%BCeCE%BF+eCE%BCeCE%B1%CF%c2%21"brel=nofollowcοό 7btn-pi sirest " c8230;εfa fάpi sirest"s_pi Ν.jnewsησpngιοprticdiu_prelo="(max-_bottompns sfeed_contain'pns"wrappcl 's_preloader_circle_outer_preloadev_nexted_list>puthorboxονομίαputhor_attacη8mgcent-'λco Βήi' >www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3Eημάρχ'3>
  secure"jeavμr.com/avμr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=80&d=mm&r=g'ημάρset='3>
  secure"jeavμr.com/avμr/5000f9cb9c949443f4d023cdd63d35aa?s=160&d=mm&r=gc2x' ontain'pvμr pvμr-80 photo-empt' %b1%ce%80 5%cf%880 ήμ c>ider_ciιτ.όπputhor_ed_lax-cid%cοό 7puthor_name"d017item-object-category menu-iteauthorategory menu%b7 λco Βήi ΀ω 9%φpτ.όπputhor_desc7
  σblock_head σblock_head_6yr>
  5%c7ibd%cecta-ib5alyfe%4bdb_8230;εfa fάelock-o"s_pi 13 ρataanς 20x)%bnews_preloader_cidprticdi7
  e dule-lay>
  var rprelom dule_33971_0_6077140a131d1={"heircl_i="(":"","firΑΝ Α:"Related","seed_dΝ Α:" PΣs","url":"","heircl_3>edlor":"","heircl_accax-edlor":"","heircl_filtrcletem-119":"","heircl_filtrclauthor":"","heircl_filtrcltag":"","heircl_filtrcltext":"All","ΣΑ>shedow":"","el_ad":"","el_ιδ":"","sc00 "":"","edlumn_ή":"auto","Ν Αedlor":"","accax-edlor":"","entedlor":"","excerptedlor":"","c":"","excerptleng":20,"age":1,"edlumn_ιδ":"_οedl_3o3","cδ":"_preloblock_8"};_pscrip_> ader_cider_circle_outerrprel"autoy.pn-splitter hildreurlobject-category menu-iteohi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%bildre-μσ 8σcr sϼanυ aimr/ hotspoe8σcrwsήi bd%υ!nu-item-d=33971childreprevobject-category menu-iteo-kss=as-tziotzioy-kai-temmystikre-oy-ilioybdb-der_circle_outer_preloaopup_ΣΑed_list>σsidebar yr>σpngιοprticdiu_preloprticdi_bottompnssfeed_contain'pns"wrappcl 's_preloader_ciquare">
  <>
  ca1dfepla8230;εfas fάhomr>
  Οικονομίαed_list>
  _footercilie-d=mnu>
 • ΗΣΑ>
 • ΗΣΑ>
 • ΗΣΑ>
 • ΗΣΑ>
 • ΗΣΑ>
 • _closv c8230;εs3i="(-crossfepi Ν.αρ΃ % 7bgο του jnews_ Δικαιοe medivwrappcloaιτ.όiav_wrapdiv data-cat-typ_mistcircle_outer>σpside_feed_earch_wrappclefeed_earch_no_exfeede_inner><η_earch-linke_earch-noresyorsf No Resyorader_circle_outer>_earch-linke_earch-all-button"η8230;εfa fάearch"s_pi View All Resyorader_cider_cider_cied_containσpside_oaul>
  ciliecο%e%b-Χαμf%8/ >ΗΣΑ>
 • qua-enu>cRcο%e%b-Χαμf%8/ >taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • qua-enu>cRcο%e%b-Χαμf%8/ >taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • qua-enu>cRcο%e%b-Χαμf%8/ >taxonomydenu>
 • qua-enu>cRcο%e%b-Χαμf%8/ >taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • taxonomydenu>
 • ΗΣΑ>
 • twitter.com/500 " target=_blankb
  prel.instagram.com/500 " target=_blankb
  prel.youtube.com/channel/UCiSEZYAicvipL95JrvISyIw target=_blankb
  σpside_feedpside_edpyr1%ce"fepl© 20x) 57item-object-caprel.
  var rfla=["view_edu sir"]_pscrip_>aαρ-d=selenuSheloCd_list>
  _elenu_heloyr>_elenuhelo-button s3jbtn-facebook"hildreurlo"3>www.facebook.com/helor.php?u=[url]"e=[_elenuedltext]"hildreass="urlobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2Fu-item-ttac"urlbildre-μ%CE%8C%CF%c7eCE%B9+%CF%c3%CF%c4eCE%B7+eCE%B4eCE%B7eCE%BCeCE%B9eCE%BF%CF%c5%CF%c1eCE%B3eCE%AFeCE%B1+hotspoe+%CF%c3%CF%c4eCE%BF+eCE%B4eCE%AEeCE%BCeCE%BF+eCE%BCeCE%B1%CF%c2%21db-8230;εfa fάfacebook-official"s_pi Ν.button _outer>_elenuhelo-button s3jbtn-twitter"hildreurlo"3>twitter.com/i size-5weet?text=[_elenuedltext]&urlo[url]"hildreass="urlobject%3A%2F%2Ftegory menu-it%2Fthi-sti-dimioyrgia-hotspoeto-dimo-mas%2Fu-item-ttac"urlbildre-μ%CE%8C%CF%c7eCE%B9+%CF%c3%CF%c4eCE%B7+eCE%B4eCE%B7eCE%BCeCE%B9eCE%BF%CF%c5%CF%c1eCE%B3eCE%AFeCE%B1+hotspoe+%CF%c3%CF%c4eCE%BF+eCE%B4eCE%AEeCE%BCeCE%BF+eCE%BCeCE%B1%CF%c2%21db-8230;εfa fάtwitter"s_pi_pίeer_circle_outerselenuShelo-arrowClipcircle_outerselenuShelo-arrowe">
  var impressnonο=menu={"aj l_url":"3>
  ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/92b1e.jsfepscrip_> ascrip_ -d=ilicktrack-adrotate-js-extra>var ilickο=menu={"aj l_url":"3>
  ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/07097.jsfepscrip_> ascrip_ -d=zesi18n-js-after wp.i18n.setLocaleDldr({'text direg_non\u0004ltr':['ltr']});_pscrip_> ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/f4186.jsfepscrip_> ascrip_ -d=lodash-js-after window.lodash=_.noCd_flict();_pscrip_> ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/e1df4.jsfepscrip_> ascrip_ -d=zesapi-fetch-js-transla_nons>(fung_non(domist,transla_nons){var localeDldr=transla_nons.localeμa[domist]||transla_nons.localeμa.messtacs;localeDldr[""].domist=domist;wp.i18n.setLocaleDldr(localeDldr,domist);})("dnomyor",{"transla_non-revisnon-μ":"20x)-03-29 03:44:37+0000","ger jator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","omist":"messtacs","localeμa":{"messtacs":{"":{"omist":"messtacs","plurallform":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"el_GR"},"You eloys=obably offlst>.":["\u039c\u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03bd \u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2."],"Media idth: filed. If this is a photo or a large -ttac, please scale i_ down eedet190agist.":["\u0397 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03cc\u03c1\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03bb\u03c5\u03bc\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03ad\u03c4\u03c5\u03c7\u03b5. \u0391\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03c6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1 \u03ae \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b1, \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03c4\u03ad \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c0\u03b1\u03b8\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03be\u03b1\u03bd\u03ac."],"The response is not a valid JSON response.":["\u0397 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03ad\u03b3\u03ba\u03c5\u03c1\u03b7 \u03b1\u03c0\u03ac\u03bd\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 JSON."],"An unknown error occurrid.":["\u03a0\u03c1\u03bf\u03ad\u03ba\u03c5\u03c8\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03ac\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03bf \u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03bc\u03b1."]}},"edmmax-":{"refadenc":"zesincludes\/js\/dist\/api-fetch.js"}});_pscrip_> ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/f565c.jsfepscrip_> ascrip_ -d=zesapi-fetch-js-after wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.createRootURLMiddlewelo("ους" loading=lazy sizesjson/"));wp.apiFetch.noncMiddlewelo=wp.apiFetch.createNoncMiddlewelo("6da5394137");wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.noncMiddlewelo);wp.apiFetch.use(wp.apiFetch.mediaUdth: Middlewelo);wp.apiFetch.noncEndpoi s="ους" loading=lazy sizesadmin/admin"aj l.php?eg_nonorest-nonc";_pscrip_> ascrip_ -d=id_lictlform-7-js-extra>var wpcf7={"cached":"1"};_pscrip_> ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/d96e1.jsfepscrip_> ascrip_ -d=mediaelemax-s="re-js-before>var mejsL10n={"langutach:"el","strings":{"mejs.downy.pn-fiΑ:"\u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\u03c5","mejs.installlfouth:"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b7\u03b3\u03b7\u03c4\u03ae \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf Fouth playade\u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03ae \u03b5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf. \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b8\u03b5\u03c4\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 Fouth playade\u03ae \u03ba\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5 \u03bb\u03ae\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b1\u03c2 \u03ad\u03ba\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc 3>get.adobe.com\/fouthplayad\/","mejs.fullscreen:"\u03a0\u03bb\u03ae\u03c1\u03b7\u03c2 \u03bf\u03b8\u03cc\u03bd\u03b7","mejs.play":"\u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae","mejs.pause:"\u03a0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7","mejs.time-slider:"\u03a7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03cd\u03bb\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.time-help-text":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\/\u0394\u03b5\u03be\u03af \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03bf, \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c7\u03c9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03b4\u03ad\u03ba\u03b1 \u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b5\u03c1\u03cc\u03bb\u03b5\u03c0\u03c4\u03b1.","mejs.live-br.pncast":"\u0396\u03c9\u03bd\u03c4\u03b1\u03bd\u03ae \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac\u03b4\u03bf\u03c3\u03b7","mejs.vblume-help-text":"\u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03bb\u03ae\u03ba\u03c4\u03c1\u03b1 \u03a0\u03ac\u03bd\u03c9\/\u039a\u03ac\u03c4\u03c9 \u03b2\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c5\u03be\u03ae\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ae \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03c3\u03b5\u03c4\u03b5 \u03ad\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.","mejs.unmut:"\u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.mut:"\u03a3\u03af\u03b3\u03b1\u03c3\u03b7","mejs.vblume-slider:"\u03a1\u03c5\u03b8\u03bc\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u0388\u03bd\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2","mejs.video-playad:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0392\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf","mejs.audio-playad:"\u03a0\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae\u03c2 \u0389\u03c7\u03bf\u03c5","mejs.cap_nons-sub-μs:"\u039b\u03b5\u03b6\u03ac\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2\/\u03c5\u03c0\u03cc\u03c4\u03b9\u03c4\u03bb\u03bf\u03b9","mejs.cap_nons-chap_rcs":"\u039a\u03b5\u03c6\u03ac\u03bb\u03b1\u03b9\u03b1","mejs.none":"\u039a\u03b1\u03bc\u03af\u03b1","mejs.afrikaans":"\u0386\u03c6\u03c1\u03b9\u03ba\u03b1\u03b1\u03bd\u03c2","mejs.albanian":"\u0391\u03bb\u03b2\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.arabic:"\u0391\u03c1\u03b1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.belarusian":"\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03bf\u03c1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.bulgarian":"\u0392\u03bf\u03c5\u03bb\u03b3\u03b1\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.catalan":"\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.chinese":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.chinese-simplified":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u0391\u03c0\u03bb\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1)","mejs.chinese-tradi_nonal":"\u039a\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1 (\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03b4\u03bf\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac)","mejs.cr.ptian":"\u039a\u03c1\u03bf\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.czech:"\u03a4\u03c3\u03ad\u03c7\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.danith:"\u0394\u03b1\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.dutch:"\u039f\u03bb\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.englith:"\u0391\u03b3\u03b3\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.estonian":"\u0395\u03c3\u03b8\u03bf\u03bd\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.filipino:"\u03a6\u03b9\u03bb\u03b9\u03c0\u03c0\u03b9\u03bd\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.finnith:"\u039f\u03bb\u03bf\u03ba\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7","mejs.fdench:"\u0393\u03b1\u03bb\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.galician:"\u0393\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.german:"\u0393\u03b5\u03c1\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.greek":"\u0395\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.haitian-creole":"\u039a\u03c1\u03b5\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u0391\u03ca\u03c4\u03ae\u03c2","mejs.hebrew":"\u0395\u03b2\u03c1\u03b1\u03ca\u03ba\u03ac","mejs.hindi":"\u03a7\u03af\u03bd\u03c4\u03b9","mejs.hungarian":"\u039f\u03c5\u03b3\u03b3\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.icelandic:"\u0399\u03c3\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.indonesian":"\u0399\u03bd\u03b4\u03bf\u03bd\u03b7\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ac","mejs.irith:"\u0399\u03c1\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.italian":"\u0399\u03c4\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.japanese":"\u0399\u03b1\u03c0\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.korean":"\u039a\u03bf\u03b5\u03c1\u03ac\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.latvian":"\u039b\u03b5\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.lithuanian":"\u039b\u03b9\u03b8\u03bf\u03c5\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.macedonian":"\u03a3\u03bb\u03b1\u03b2\u03bf\u03bc\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.malay":"\u039c\u03b1\u03bb\u03b1\u03b9\u03c3\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac","mejs.maltese":"\u039c\u03b1\u03bb\u03c4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.norwegian":"\u039d\u03bf\u03c1\u03b2\u03b7\u03b3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.prcsian":"\u03a0\u03b5\u03c1\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.lith:"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.portuguese:"\u03a0\u03bf\u03c1\u03c4\u03bf\u03b3\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.romanian":"\u03a1\u03bf\u03c5\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.russian":"\u03a1\u03c9\u03c3\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.serbian":"\u03a3\u03b5\u03c1\u03b2\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.slovak":"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.slovenian":"\u03a3\u03bb\u03bf\u03b2\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.sfeeith:"\u0399\u03c3\u03c0\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.swahili":"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b1\u03c7\u03af\u03bb\u03b9","mejs.swedith:"\u03a3\u03bf\u03c5\u03b7\u03b4\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.tagalog":"Tagalog","mejs.thai:"\u03a4\u03b1\u03ca\u03bb\u03b1\u03bd\u03b4\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.turkith:"\u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.ukrainian":"\u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.vietnamese":"\u0392\u03b9\u03b5\u03c4\u03bd\u03b1\u03bc\u03ad\u03b6\u03b9\u03ba\u03b1","mejs.welth:"\u039f\u03c5\u03b1\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac","mejs.yiddith:"\u0393\u03af\u03bd\u03c4\u03b9\u03c2"}};_pscrip_> ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/864c2.jsfepscrip_> ascrip_ -d=mediaelemax-sjs-extra>var _wpmejsSettings={"pluginPa":"\izesincludes\/js\/mediaelemax-\/","_outePreικ:"mejs-","stretching":"responsivi"};_pscrip_> ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/12492.jsfepscrip_> ascrip_ -d=rprel"fr"(maxdsjs-extra>var rprelop_non={"login_"prelo":"3>
  ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/14b1d.jsfepscrip_> a!--[if lt IE 9]> ascrip_ _χ'ους" loading=lazy sizes="(max-w500 "s/ob/uteets/js/html5shiv.min.js' -d=html5shiv-jsfepscrip_> a![axdif]--> ascrip_ -d=rprel"_elenuhelo-js-extra>var rprel__elenu_helo={"isliustomize_preview":""};_pscrip_> ascrip_ defade_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/dcd2a.jsfepscrip_> arcle_outer>σpngprelom mediv_ticky_ads οjeg_s jQue19(documax-).reaay(fung_non(){if(jQue19.fn.gslider){jQue19('.g-1').gslider({groupid:1,spcla:10000});}});_pscrip_> window.w3tc_empty.pn=1,window.lmptL.pnOp_nons={elemax-l__elenuor:".lmpt",callbackήμla:fung_non(t){var e;try{e=pre CustomEvent("w3tc_empty.pnήμla",{detail:{e:t}})}ca_ch(a){(e=documax-.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_empty.pnήμla",!1,!1,{e:t})}window.ditpa_chEvent(e)}}_pscrip_>ascrip_ asynce_χους" loading=lazy sizes="(max-wcache/minify/1615d.jsfepscrip_> a/bodyfephtml>