Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (Τετάρτη 3/03)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 03 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,

 

Ψή/er>Τρ/<ρήng=0>

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

2

Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (2η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία ισόγειου καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης)

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

4

Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

5

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

6

Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας εντός του κοινοτικού καταστήματος Φωτεινών στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

7

Έγκριση της αριθμ. 2/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης  με θέμα «Λήψη απόφασης για εκμετάλλευσης ξυλείας στην κοίτη του ποταμού 589 “Παπουτσάρη”   Π. Κεραμιδιού για την ικανοποίηση αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Κοινότητας μας  για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

8

Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

9

Λήψη απόφασης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του Πράσινου Ταμείου με βάση την πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 9653/28/12/2020  και Κωδικό Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020, σε συνεργασία με το φορέα ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ «Μαστόδοντας Νεοκαισάρειας».

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

10

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

11

Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κατερίνης» αρ.μελ. 162/2019, προϋπολογισμού 207.258.06,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

12

Αποδοχή της 01/2020 απόφασης Κοινότητας με θέμα: «Πεζόδρομος – Ποδηλατοδρόμος Παραλίας Κορινού

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

13

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝp clργου: r0&nb"γumenu-item-129879 bgnav" data-item-row=default >

13

Έγκριση 2ου ΑΠΕ κωση αγροτεμαχίων σόγειου τερ΀τής: αϭμα: « ευη πη εξοπλισ:ΕΣ»θμού υδροr>΅ πεecenter>3

>10

3

p clasαρών ϝ ΠΙΚΕs=rtecen ω: Διυ Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Έγκριση 2ου ΑΠΕ κς Δημοτικών Γηπέδϟύ υδρον τησης, τη΋πολογισμού 207.258. του ΅ς μ>10Έγκριση 2ου ΑΠΕ κσης χρήσης αίθουσΕαώρ.μυνση ΑΠ5/2(ΜΕΣ , ,ηγηρο)ΑΠ5/2020, μού υδροΑΠ5/2γηΑντάλλο Δu-iteντάλα τζή ϯήματλΣ Ή ευer>Ει και τδροομήθεκήςοτμετάλ΃ε κΚατ>

<Ι Αmenu-ΩΠΟρειs=rte ΚΑτάλ–ΑΠ5/2m-typατς ΑΠ5/2υ Ν.4412/20τάλλεΑΠ5/2ΔήμΑΠ5/254classέτους 2021

<ράσ) ια τργξε πρωα ϭξα 4ου δης, θα γίταΌ πρω20, σγ)

Έγκριση 2ου ΑΠΕ κμ. 2/2021 απόφαση του Κς<σηφθυνϱ<ϭοr>΅ερίιση

Έγκριση 2ου ΑΠΕ κσίας προσωπικού Ι.ας εντός ισηγητής: Διεηνσηγητ

ισβ, σϮτιΔιεύθυ0οπικής Οικονομικής ΑνάΟΥΣου δΑΠ5/2m-type

Έγκριση 2ου ΑΠΕ κμμετοχής στο Πρόγρ: ΔιΔήμΚερα μ95.070διάξειι ώραΣηγηϹ<ϭοm-type

Διεύτοr>3

α ττερ Διεύθυνσ>-type

Ψήφιση Αναμόρφωστικής περιόδου, αρας Π. Κτου υ ν και Σ ,ς – =rteclass=rtecenter>ΟΜΕΗΣ ΦΥΣΗΣη εξοlass=rtecentυ Δ– ref=https:/οϋτου Δήμο τηόεδου τερυ 9653ς μ>10Εισ 99,ροϋϽ. 385ση 0 (87pcoΤοπικής Οικονομικής Ανάϓ Φϳηροϓ10