Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2021

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ά. Χαριστέας

0
SHARES
0
VIEWS

ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Συνάντηση του  Αντιπεριφερειάρχη  Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ά. Χαριστέας

ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Προκειμένου να επικοινωνήσει τις προτεραιότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο κ. Α. Χαριστέας συναντήθηκε με την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας κα. Σοφία Μαυρίδου.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα προγραμματισμού νέc%cf%CE%BF%C-a href="https://www.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?pinFs-z5pin/cr-a ην τοtype-jeg_newουηματισ%CE%BF%C-ς Πιφερm/piΟΦΙεξjeggoryinterest.η"d συ.ση συζητ της Πεm-type-ηδΦΙεξjφοντι

ματαnew΂

ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙν τοype-tΕlass=piΟς tle"ε με την Αντι αυϹραϵρμ τοwp-cf="ερική Αιμού ν

Στήθηκης Άθηκης Ά="jeg

νάντηση συζητticle jnews_content_top_ads ">

ΜΕ ΤΗ _ads ">

ΜΕ ΤΗ _ads ">

agina%CF%_disabper >

μ ε 360px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/Φτιάξτε-τα-αυθεντικά-ρολά-png μαρογϵτά-ιφερειακής Ενότητε--αυ tle-δσ%CE%ηϿ-m mυ>

μ ε Α9ντικά uploads/2021/04/k.charisteas-ka.mavridou.jpeg 500w, https://oly-png μαρογϵτά-ιφερειακής Ενότητε--αυ tle-δσ%CE%ηϿ-m mυ>

μ ε Α9ντικά ν21/04/k.charisteas-ka.mavridou-300x284.jpeg 300w" dat-png μαρογϵτά-ιφερειακής Ενότητε--αυ tle-δσ%CE%ηϿ-m mυ>

μ ε Α9τησκά τ21/04/k.charisteas-ka.mavridou-300x284.jpeg 300w" dat-png μαρογϵτά-ιφερειακής Ενότητε--αυ tle-δσ%CE%ηϿ-m mυ>

μ ε Α91140x57κά 1140άντηση του Αντιπεριφερλημαρογϵς ιφερειακής Ενότητερς tle"δσ%CE%ηϿ m mυ>

μ ε 123ainer>

Πιερία

μ _col jref="http://www.facebook.com/sha>5 Φιλbd/%cf%86%ce5i class="mac"menu-itfcf7%b5-%c%81%c2%84%cecενf%84%ce%imgλημαρογϵς ιφερειακής Ενότητε ρς tle"δσ%CE%ηϿ m mυ>

μ εoverlay>

Φιλbd/%cf%86%ce5i class="mac"menu-itfcf7%b5-%c%84%cecενf%84%ce%img width=360 height=180 src=https: width=396 h ://olympiobima.gr/wp-content/themes/ob/assets/img/jeg-empty.png class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy lazyload wp-post-image" alt="Φτιά του Αντιπεριφρειάρχη Ψηφιερς Διακυβέρνησης Ά. ιμοϹστp περ Πης οϹ 360px" data-src=https://olympiobima.gr/wp-content/uploads/2021/04/Στο-Δίκτυο-Αυθεντικών-Χωριιάρχη Ψη-ιε-ιφερειακής Ενότητ--αυ tϹ-τp πε- Πης οϹϥ Α9ντικά uploads/2021/04/k.charisteas-ka.mavridou.jpeg 500w, https://oly-ιάρχη Ψη-ιε-ιφερειακής Ενότητ--αυ tϹ-τp πε- Πης οϹϥ Α9ντικά ν21/04/k.charisteas-ka.mavridou-300x284.jpeg 300w" dat-ιάρχη Ψη-ιε-ιφερειακής Ενότητ--αυ tϹ-τp πε- Πης οϹϥ Α9τησκά τ2άντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιερς Διακυβέρνησης Ά. ιμοϹστp περ Πης οϹ 124ainer>
Πιερία
Φιλbd/%cf%86%ce5i class="mac"menu-itfcf7%b5-%c%84%cecενf%84%ce%imgειάρχη Ψηφιερς Διακυβέρνησης Ά. ιμοϹστp περ Πης οϹoverlay>
width=360 height=180 src=https: width=396 h ://olympiobima.gr/wp-content/themes/ob/assets/img/jeg-empty.png class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy lazyload wp-post-image" alt="Φτιά του Αντιπεριφ«Η . ΑΗ ιάρχηιβϵϟ
Πιερία

μ _col jref="http://www.facebook.com/sha> >

3-ac-%ce%ba%ce%b1%ccf%81c%81%ce%bf%c%86%cedli> width=360 height=180 src=https: width=396 h ://olympiobima.gr/wp-content/themes/ob/assets/img/jeg-empty.png class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 owl-lazy lazyload wp-post-image" alt="Φτιά του ΑντιπεριφϹκτpaΠερο νειμΝΗeg_newsιεsΡΙειμ_newsfρϓ
Πιερία

μ _col jref="http://www.facebook.com/sha>="menu-itf%cf%ba%ce-ιb5%cf%81c%81%ce-e%b5% ece9f%ce%bd/%cf%86%ce%b91%c11/ >3-ac-%ce%ba%ce%b1%ccf%81c%81%ce%bf%c%86%cedli>ss="jκοΝΙΣΙss="ΗΣιεΕπιΑΣιΙΣΗΣdiv>ειμΝΗeg_newsιεsΡΙειμ_newsfρϓ

:"","ση =filtewsclas:"","ση =filtewscexes:"All","0 bgnav" s:"0 bg","div>:"3,10,8,9","excludesf:"","includes>
:"","includesclas:"","excludesclas:"","/div>:"","writews>:"","so>:"=atebg","toy-_ide at":"d >Αγ","toy-_ide at_fault ":"Y\/m\/g","ideceht">:"",">agina%CF%_pe=ch:"disabpe",">agina%CF%_nexelasv_showcexes:"",">agina%CF%_nghtews0 bg":"5","0agina%CF%_CE%oll=ltmig":"3","boxeh>:"","boxehrfixdows:"","eintds:"","einass=">:"","scment>:""," "lumn_ympios:"aο","ιφr "lor>:"","aco">:"","φr "lor>:"","excerpr "lor>:"","c=">:"","excerprlengios:20,"0ageh>:1," "lumn_ass=">:" >:" '> ht jeg_nav_normal">
lass="jeg_share_

ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΤΗ _ads ">

Αγg_ad jg_ad jντgr/syid  g_ad jide atv clrticd Αehtedearcponsiver >
oooiv>s=jegeext>VIEWSnav_col jeg_nav_lef class=jeg_inner_conoooiv>spr-karys=jeg_share_count>s=jlumnre_count>sympget ympgetsfault _html" onofault _html-8> width=360 heexeympget fault -html-ympgetoads/ιφερsσας Ενημέρωση"data-light-src=https://olympiobima.gr/wp-conten >Ολύμπιο ΒήμαΑγwww.facebΗ 360 heexeympget fault -html-ympgetoads/ιφερsσα8"","scmκά?ρs"/k.charistease_small.webp 2x" data-dark-src=https://olympiobima.gr/wp-contentds/20>0xmlns='httoads/ιφxmlα8"","scmκά?.org/200"/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src='https://secure.gravatar.com/av3om/av49ads/2021/04/logo-blackmode_small.webp data-srcset="https://olympiobima.gr/wp-content/uplods/202νημΛΥΜΙΣata-s-src=https://olympiobima.gr/wp-conten >Ολύμπιο s/img/49pxf=https3ompxs="cget fas="cπε
Βκς Δ18, 601 00,εoverlay>
Τ >λ. 23510 33633
Τ >λ. 2351046790
Fax: 23510 20672
-ff> -ff> -ff> >v_lef class=jeg_innereount>s=jegeext>olym_/olympioliντlympiobim44214p=ate-/ tem-128480 bgnav" data-item-row=default >