Ετικέτα: Αποκατάσταση

Αποκατάσταση Αστικής Οδοποιίας Στη Δ.ε. Δίου

Αποκατάσταση αστικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Δίου

Αποκατάσταση αστικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Δίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 208.000€ Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020" (Leader) θα χρηματοδοτηθεί ...