Ετικέτα: ασφαλιστικά

Δωρεάν Εκδήλωση Εξατομικευμένης Νομικής Πληροφόρησης σε θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά

Δωρεάν Εκδήλωση Εξατομικευμένης Νομικής Πληροφόρησης σε θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Θεσσαλονίκης), ...