Θετικό Φροντιστήριο

Ετικέτα: Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Wairit: Εκτίμηση της προσωπικής έκθεσης των πολιτών στην ατμοσφαιρική ρύπανση!

WairIt: Εκτίμηση της προσωπικής έκθεσης των πολιτών στην ατμοσφαιρική ρύπανση!

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τη σημαντικότερη περιβαλλοντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες που κυκλοφορούν στα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς ...

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Ενοχοποιείται για 11.000 θανάτους ετησίως στην Ελλάδα

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Ενοχοποιείται για 11.000 θανάτους ετησίως στην Ελλάδα

Αποδίδονται στις υψηλές συγκεντρώσεις λεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων, διοξειδίου του αζώτου και όζοντος. Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο ...