Ετικέτα: Βάσεις

Βάσεις 2022: Οι Εκτιμήσεις Για Το Πώς Θα Κινηθούν Στο 4Ο Επιστημονικό Πεδίο

Πανελλήνιες 2022: Βάσεις – Οι εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν στο 4ο επιστημονικό πεδίο

Μετά την επεξεργασία περισσότερων τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή συντελεστών βαρύτητας, τη βαθμολογική κατανομή των ...