Ετικέτα: ΔΕ

1.666 θέσεις τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

1.666 θέσεις τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε ...