Θετικό Φροντιστήριο
Εκπαιδευτήρια Πλάτων

Ετικέτα: Δράμα

Θεατρική παράσταση της Ένωσης Ποντίων Πιερίας στην Αργυρούπολη Δράμας

Θεατρική παράσταση της Ένωσης Ποντίων Πιερίας στην Αργυρούπολη Δράμας

𝛴𝜏𝜂 𝜑𝜄𝜆ό𝜉𝜀𝜈𝜂 𝛢𝜌𝛾𝜐𝜌𝜊ύ𝜋𝜊𝜆𝜂ς 𝛥𝜌ά𝜇𝛼ς 𝜀ί𝜒𝜀 𝜏𝜂𝜈 𝜀𝜐𝜅𝛼𝜄𝜌ί𝛼 𝜅𝛼𝜄 𝜏𝜂 𝜒𝛼𝜌ά 𝜈𝛼 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛽𝜌𝜀𝜃𝜀ί  𝜂  Έ𝜈𝜔𝜎𝜂 𝛱𝜊𝜈𝜏ί𝜔𝜈 𝛱𝜄𝜀𝜌ί𝛼ς 𝜇𝜀 𝜏𝜊 𝜃𝜀𝛼𝜏𝜌𝜄𝜅ό 𝜏𝜂ς ...