Θετικό Φροντιστήριο

Ετικέτα: πολιτικής προστασίας

Το Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων παραμένει κλειστό εδώ και 2 χρόνια!

Το Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων παραμένει κλειστό εδώ και 2 χρόνια!

Οι εθελόντριες και οι εθελοντές συνεισφέρουν  στην  περιφρούρηση  των  δασών,  στον  έγκαιρο  εντοπισμό  και  την  προσβολή  πυρκαγιών, στην κάλυψη απομονωνόμενων ...