Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αγ. Ιωάννη ΑΡΓΟΣ