Ετικέτα: πόλη

Η αρχαία Φίλα.

Η αρχαία Φίλα

“Φίλα, πόλις Μακεδονίας, κτίσμα Δημητρίου τοῦ  ̓Αντιγόνου παιδός, τοῦ Γονατᾶ καλουμένου, ὃς ἀπὸ τῆς τούτου μητρὸς Φίλας ἐπὶ τοῦ Πηνειοῦ ἔκτισε πόλιν Φίλαν ...” (Στέφανος Βυζάντιος)  Τη θέση και τον ...

Ο  Δήμος  Κατερίνης  μετεξεταστέος στην ύλη  της  προάσπισης  της δημόσιας υγείας  και  της  ποιότητας  ζωής  των δημοτών

Ο Δήμος Κατερίνης μετεξεταστέος στην ύλη της προάσπισης της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των δημοτών

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών “I can’t Breathe”, αιτήθηκε εγγράφως τη συζήτηση για τη δυσοσμία στην πόλη ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ...