Θετικό Φροντιστήριο

Ετικέτα: στόχους

Η ΕΕ καλεί όλες τις μεγάλες οικονομίες να θέσουν αυστηρότερους στόχους για το κλίμα πριν από τη σύνοδο του Νοεμβρίου

Η ΕΕ καλεί όλες τις μεγάλες οικονομίες να θέσουν αυστηρότερους στόχους για το κλίμα πριν από τη σύνοδο του Νοεμβρίου

Οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να ορίσουν στόχους για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να εξάλειψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου