Θετικό Φροντιστήριο
Εκπαιδευτήρια Πλάτων

Ετικέτα: σχεδιασμός

Ποια είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη: Οι επτά απειλές για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στον τουρισμό

Ποια είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη: Οι επτά απειλές για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στον τουρισμό

Για την προστασία ωστόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη μεγάλη «βιομηχανία» της χώρας απαιτείται χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός